Aktualności z 2014 r.

Aktualności z 2014 r.

Pogrzeb śp. Bronisławy Początek

Dnia 15 październkia zmarła nasza parafianka + Bronisława Początek

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w piątek 17 października o godz. 14. 00. w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Modlitwa Różańcowa w kościele o godz. 13.30.