Intencje Mszy św. 2015

Intencje Mszy św. 2015

Intencje Mszy św. za śp. Marię Nowak

Intencje Mszy św. od uczestników pogrzebu za śp. Marię Nowak, które odprawi ks. prałat Adam Nowak w Seminarium w Tarnowie od dnia 15 marca 2015 r.

 

1. z intencji Marii i Mirosława Gierczyńskich

2. z intencji rodziny Kościeniów z Radwana

3. z intencji Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy w Radgoszczy

4. z intencji pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

5. z intencji przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy Radgoszcz

6. z intencji rodziny Stypułów z Krakowa

7. z intencji Beaty i Jarka

8. z intencji siostrzenicy Ireny z dziećmi

9. z intencji rodziny Elbin

10. z intencji wnuków Wajsów i Wiejackich

11. z intencji wnuczki Teresy z rodziną

12. z intencji wnuczki Krystyny z rodziną

13. z intencji córki Krystyny

14. z intencji syna Henryka z rodziną

15. z intencji córki Zofii z rodziną

16. z intencji siostry Władysławy

 

Rodzinę i ofiarodawców Mszy św. zapraszamy do modlitwy

za zmarłą śp. Marię Nowak do swojego kościoła parafialnego.