Intencje Mszy św. 2015

Intencje Mszy św. 2015

Intencje Mszy św. za śp. Hieronima Pikula

Intencje Mszy św. od uczestników pogrzebu za śp. Hieronima Pikula, które odprawi ks. Tomasz Kłósek od 10 czerwca 2015 r.

 

1. z intencji od sąsiadów z ul. Leśnej

2. z intencji Jana i Cecylii Galus z USA

3. z intencji rodziny Seternusów

4. z intencji chrześnicy Asi z rodzicami

5. z intencji siostry Julii Doroż z rodziną

6. z intencji Leokadii i Jana Sipior z rodziną

7. z intencji Bogdana i Bożeny Ogorzałek z rodziną

8. z intencji Eugeniusza dziedzic z rodziną

9. z intencji Władysław Ogorzałek z Binczarowej

10. z intencji Grażyny i Ryszarda Pikul

11. z intencji Doroty i Bogdana Kacałów

12. z intencji Doroty i Stanisława Pikul z rodziną

13. z intencji Tomka Moździerza z rodziną

14. z intencji Danuty i Władysława Pikula

15. z intencji Marii i Józefa Żurawskich z rodziną

16. z intencji kolegów marka i Mirka z rodzinami

17. z intencji Romana Moździerz z rodziną

18. z intencji kuzynki Krystyny z mężem

19. z intencji sąsiadki Zalewskiej

20. z intencji Klubu Radgoszcz z Chicago

21. z intencji Zofii i Czesława Żurawskich z Chicago

22. z intencji Grażyny i Romana kawa z Chicago

23. z intencji Anny i Marka Żurawskich z Chicago

24. z intencji Romana i Małgorzaty Galus, Agnieszki i Grzegorza Zawisza z USA

25. z intencji Rodziny Siembabów z Jam

26. z intencji Andrzeja Pikula z rodziną z Chicago

27. z intencji Stanisławy Sajdak z Tarnowa

28. z intencji córki Doroty z rodziną

29. z intencji syna Zbyszka z rodziną

30. z int. uczestników pogrzebu (1 intencja)

 

Rodzinę i ofiarodawców Mszy św. zapraszamy

do modlitwy za zmarłego śp. Hieronima Pikula do swojego kościoła parafialnego.