Intencje Mszy św. 2016

Intencje Mszy św. 2016

Msze św. za śp. Joannę Błocho

Intencje Mszy św. od uczestników pogrzebu za śp. Joannę Błocho, które odprawi

ks. prałat Adam Nowak od 21 marca 2016 r.

 

1. z intencji brata żona z Siemiechowa

2. z intencji wnuka Bernarda z rodziną

3. z intencji wnuków Anny i Mirosława Błocho

4. z intencji rodziny Molów z Nieczajnej

5. z intencji z intencji Frąców i Wężów z Brzezówki

6. z intencji Krystyny Zych i Teresy Przybyło

7. z intencji Mariana Dobosza

8. z intencji bratanicy Beaty z rodziną

9.  z intencji rodziny Król

 

oraz 3 intencje od uczestników pogrzebu

 

Rodzinę i ofiarodawców Mszy św. zapraszamy do modlitwy

za zmarłą śp. Joannę Błocho do swojego kościoła parafialnego.