Małżeństwo

Małżeństwo

Małżeństwo

malzenstwo "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"
(KPK, kan. 1055, § 1).
 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Na I spotkanie najlepiej umówić się telefonicznie.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "Licencja"), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą, następujące dokumenty:
  • Dowód osobisty
  • Aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 3 miesiące)
  • Świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
  • Zaświadczenie z udziału w katechezie przedmałżeńskiej
  • W przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
  • Świadectwo religii z ostatniej klasy
 4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
  • Dwukrotną spowiedź - pierwszą zaraz po I rozmowie w kancelarii parafialnej, drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem
  • Trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej
  • Udział w dniu skupienia
 5. Podczas drugiego spotkania w kancelarii parafialnej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:
  • Licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią
  • Zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis wcześniej zawartego ślubu cywilnego.      

   
  Dni skupienia dla narzeczonych:

II Niedziela miesiąca - Tarnów, Parafia NSPJ - Grabówka, godz. 9.00.

III Niedziela miesiąca - Tarnów, Parafia Katedralna, godz. 10.00.

III Niedziela miesiąca - Sanktuarium w Odporyszowie godz. 14.00.

IV Niedziela miesiąca - Tarnów, Parafia Św. Rodziny - XX Misjonarze - godz. 13.30.

 

       Poradnia  Rodzinna:


Dąbrowa Tarnowska (w Domu Katechetycznym) we wtorek i czwartek od 17.00.

Luszowice - w środę od 19.00 (po Nowennie do MBNP).

Szczucin - we wtorek godz. 16.00 - 17.00 (W Domu Katechetycznym).