Intencje Mszy św. 2011

Intencje Mszy św. 2011

Msze św. poza Parafią

Intencje Mszy św. za + Kazimierę Ledwoń odprawianych poza parafią przez Ks. Proboszcza od 3 do 12 lipca 2011 r.

-         Z intencji Zbigniewa Jaskółki z Rodziną

-         Z intencji Janiny Jaskółki i Wioletty Jugas z rodziną

-         Z intencji Krzysztofa Kułagi z rodziną

-         Z intencji Henryka Ledwonia

-         Z intencji Bożeny Stachura z rodziną

-         Z intencji Haliny Cipora z całą rodzina

-         Z intencji Szery, Ljan,

-         z intencji Barbary Briscoe z Rodziną

-         z intencji Helgi Gremmor,

-         Z intencji Krystyny Matejek, Marii Socha, Stanisława Osybka

 

 Intencje Mszy św. za + Władysława Gondka: odprawianych poza parafią przez Ks. Proboszcza od 13 do 16 lipca 2011 r.

 

-         Z intencji Heleny Kijak

-         Z intencji Krystyny Hanek z rodziną

-         Z intencji Elżbiety Giza z rodziną

-         Z intencji Wiesławy i Emila Bobro