Akcja Katolicka

Spotkanie - 13 grudnia 2017

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, następnie Ksiądz Proboszcz odczytał fragment z Ewangelii Św. Mateusza (11, 28 – 30) „słodkie jarzmo – lekkie brzemię”. Rozmowa formacyjna ukierunkowana była na uświadomienie zebranym, że to właśnie Jezus, jest tym, który zaprasza nas wszystkich, bez wyjątku, szczególnie, gdy świat zawodzi - żebyśmy do Niego przychodzili, gdy jesteśmy utrudzeni i obciążeni nie tylko fizycznie, ale i psychicznie - zapewniając jednocześnie, że czeka na nas o każdej porze i zawsze ma dla nas czas. Najlepszym miejscem do takich spotkań jest kościół. Kluczem do wszystkiego jest wiara. Jezus zapewnia nas, że, jeżeli Mu zaufamy i przyjmiemy Jego „zasady”, zaczniemy stawać się prawdziwie pokorni, szczerą pokorą, zmienimy perspektywę postrzegania życia i spraw codziennych, wówczas to zaleczą się rany naszych serc. Znajdziemy wewnętrzny spokój i równowagę.

W rozważaniu zwrócono uwagę, że bezwzględnie ważnym jest aby ciągle uświadamiać ten fakt dzieciom i młodzieży, a jednocześnie starać się tak realizować proces wychowawczy, by zawsze, a szczególnie w trudnościach, z jakimi przychodzi się im mierzyć, widziały w rodzicach, księżach i kościele sprzymierzeńców, do których mogą się zwrócić w każdej chwili i trudności, a co najważniejsze, że nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia.

Następnie wysłuchano relacji uczestniczki, ze spotkania w święto patronalne Akcji Katolickiej, które odbyło się 26 listopada w Tarnowie z udziałem JE Bpa Andrzeja Jeża.

W dalszej części omówiono sprawę prowadzenia Kroniki z działalności Oddziałui opracowano roboczą wersję Planu pracy na 2018 rok.

Modlitwą objęto przygotowanie do spowiedzi parafialnej przed Bożym Narodzeniem, polecając wstawiennictwu Maryi zatwardziałych grzeszników.

Dokonano też przyjęcia 1 osoby na kandydata do POAK.

Spotkanie Akcji Katolickiej - 13 grudnia

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, następnie Ksiądz Proboszcz odczytał fragment z Ewangelii Św. Mateusza (11, 28 – 30) „słodkie jarzmo – lekkie brzemię”. Rozmowa formacyjna ukierunkowana była na uświadomienie zebranym, że to właśnie Jezus, jest tym, który zaprasza nas wszystkich, bez wyjątku, szczególnie, gdy świat zawodzi - żebyśmy do Niego przychodzili, gdy jesteśmy utrudzeni i obciążeni nie tylko fizycznie, ale i psychicznie - zapewniając jednocześnie, że czeka na nas o każdej porze i zawsze ma dla nas czas. Najlepszym miejscem do takich spotkań jest kościół. Kluczem do wszystkiego jest wiara. Jezus zapewnia nas, że, jeżeli Mu zaufamy i przyjmiemy Jego „zasady”, zaczniemy stawać się prawdziwie pokorni, szczerą pokorą, zmienimy perspektywę postrzegania życia i spraw codziennych, wówczas to zaleczą się rany naszych serc. Znajdziemy wewnętrzny spokój i równowagę.

W rozważaniu zwrócono uwagę, że bezwzględnie ważnym jest aby ciągle uświadamiać ten fakt dzieciom i młodzieży, a jednocześnie starać się tak realizować proces wychowawczy, by zawsze, a szczególnie w trudnościach, z jakimi przychodzi się im mierzyć, widziały w rodzicach, księżach i kościele sprzymierzeńców, do których mogą się zwrócić w każdej chwili i trudności, a co najważniejsze, że nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia.

Następnie wysłuchano relacji uczestniczki, ze spotkania w święto patronalne Akcji Katolickiej, które odbyło się 26 listopada w Tarnowie z udziałem JE Bpa Andrzeja Jeża.

W dalszej części omówiono sprawę prowadzenia Kroniki z działalności Oddziałui opracowano roboczą wersję Planu pracy na 2018 rok.

Modlitwą objęto przygotowanie do spowiedzi parafialnej przed Bożym Narodzeniem, polecając wstawiennictwu Maryi zatwardziałych grzeszników.

Dokonano też przyjęcia 1 osoby na kandydata do POAK.

Spotkanie - 11 października

Pierwsze powakacyjne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej rozpoczęło się od modlitwy. Ks. Proboszcz odczytał fragment Ewangelii o Modlitwie Pańskiej i w chwili biblijnej refleksji analizował poszczególne jej wezwania. Zwrócił przy tym uwagę, że coraz częściej spotykamy się nowymi tłumaczeniami tej modlitwy: Niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje Królestwo... Zdarza się jednak czasem, że niezbyt poprawne odmawiania tej modlitwy doprowadza do jej wypatrzenia i nie jest to bynajmniej wynikiem „nowego tłumaczenia”. Ważne jest więc, by wszyscy którzy prowadzą modlitwy wspólnotowe np. w kościele poprawnie je odmawiali, by nie uczyć uczestników nabożeństw nie poprawnego odmawiania modlitw. Warto i trzeba codziennie modlitwę Pańska odmawiać ale ze zrozumieniem i należną czcią. W czasie dyskusji rozmawiano o innych modlitwach w tym o niektórych tzw. artykułach z wyznania wiary.

Po części formacyjnej podsumowano udział w pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, pielgrzymkę autokarową do Częstochowy po pielgrzymów oraz pieszą pielgrzymkę do Odporyszowa.

Podjęto dyskusję na temat dyżurów w bibliotece parafialnej, która jest czynna przez cały rok w każdą środę, godzinę, przed wieczorną Mszą św. W najbliższym czasie skład dyżurujących zostanie poszerzony, aby odciążyć dwie panie obecnie obsługujące bibliotekę.

Spotkanie - 8 listopada 2017

Listopadowe spotkanie POAK rozpoczęło się modlitwą za byłego proboszcza naszej parafii śp. ks. kan. Ignacego Piwowarskiego.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza (14, 25-33), rozpoczęła się krótka medytacja prowadzona przez ks. Proboszcza. „Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa”. To polecenie w pierwszej kolejności odnosi się do uczniów Chrystusa w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli papieża, biskupów i kapłanów. Oni są wezwani do dawania świadectwa Chrystusowi i do tego potrzebne jest ich bezwarunkowe oddanie się na Jego wyłączną służbę – czyli rezygnacja z założenia małżeństwa i rodziny. Wezwanie Jezusa odnosi się także do osób świeckich, w takim stopniu w jakim realizują obowiązki swojego stanu. Pomocną staje się tu zasada podana przez św. Augustyna: „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko inne jest na właściwym miejscu.” Dlatego też, mężczyzna po zawarciu sakramentu małżeństwa jest zobowiązany do bardzo ścisłej zażyłości z żoną. Miłość do mamy musi ustąpić miłości żony. Podobnie jest w sytuacji żony.

Po medytacji ustalono przebieg uroczystości patronalnej AK w uroczystość Chrystusa Króla. Do Tarnowa uda się skromna delegacja, pozostali wezmą udział w Mszy św. o godz. 10.00 w kościele.

Następnie dyskutowano nad duszpasterskim poczynaniami ks. kan. Ignacego Piwowarskiego. Jako kapelan Solidarności ukrywał na wcześniejszej parafii w Bereście działaczy Solidarności i dlatego będąc w Radgoszczy, już po zmianach politycznych, korzystając z życzliwości tych którym udzielał schronienia pomagał w uzyskaniu dotacji ministerialnych w przeprowadzeniu kanalizacji i telefonizacji Gminy Radgoszcz.

Na koniec spotkania Ks. Proboszcz poprosił, by członkowie AK osobiście zaangażowali się w zbieranie podpisów pod rezolucją w sprawie obrony dzieci chorych przez urodzeniem przed dokonywaniem na nich aborcji. Dzięki tej inicjatywie nazajutrz zebrano 60 podpisów w obronie dzieci nienarodzonych.