Liturgiczna Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

Aspiranci - 2017

Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru (...) spełniają funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z taką szczerą pobożnością i dokładnością jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom.
Należy więc starannie wychowywać te osoby w duchu liturgii oraz przygotowywać do odpowiedniego wykonywania przypadających każdemu czynności.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii 29

Czytaj więcej: Aspiranci - 2017