Akcja Katolicka

Opłatek dla samotnych i chorych

W styczniu 2007 roku POAK w Radgoszczy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy pomocy księdza proboszcza dr Marka Łabuza zorganizował opłatek wigilijny dla osób samotnych i starszych z terenu parafii Radgoszcz. W spotkaniu tym uczestniczyło ok. 80 osób. Po Mszy świętej odprawionej w intencji osób starszych wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie łamiąc się opłatkiem złożono sobie wzajemne życzenia.