Akcja Katolicka

Wydarzenia

W niedzielę 18 stycznia członkowie Akcji Katolickiej z całego dekanatu dąbrowskiego zgromadzili się najpierw w dąbrowskim kościele, a później w auli Jana Pawła II, aby cieszyć się swoją obecnością na spotkaniu opłatkowym. Gospodarze – członkowie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej, powitali członków stowarzyszenia z terenu całego dekanatu oraz członków miejscowych grup: Rady Duszpasterskiej, Stowarzyszenia Rodzin, Stowarzyszenia Brata Alberta, Poradni Rodzinnej, chóru parafialnego i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, podczas której homilię wygłosił ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk.