Duszpasterze

Duszpasterze

Ks. dr Marek Łabuz

labuz Jest kapłanem diecezji tarnowskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza, w katedrze tarnowskiej dnia 4 czerwca 1989 r. Magisterium z teologii uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie na podstawie pracy „Proboszczowie parafii Szczucin 1326-1980”. Po trzech latach pracy duszpasterskiej w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Tarnowie – Krzyżu został skierowany na studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Studia licencjackie odbywał pracując równocześnie jako wikariusz w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Mielcu, a następnie w parafii pw. św. Floriana w Uszwi. Ukończył je zdobyciem stopnia licencjata na podstawie rozprawy „Ks. Marian Brach kapłan i duszpasterz 1918-1980”. W 1998 r. będąc wikariuszem w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie podjął studia doktoranckie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na Wydziale Historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof. dr hab. B. Kumora. Studia ukończył 15 maja 2000 r. obroną dysertacji doktorskiej „Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918”.

Wydał „Modlitwy za zmarłych” Tarnów 2005, „Modlitwy do Miłosierdzia Bożego”, Tarnów 2006, „Proboszczowie parafii Szczucin w latach 1326-1980” Tarnów 2005, „Rozmiłowany z Bogu, niestrudzony w służbie człowiek. Ks. Marian Brach proboszcz i dziekan w Szczucinie” Tarnów 2006. Dokonał komputerowego (CD) i kartkowegoopracowania zbiorów książkowych + śp. ks. prof. dr hab. B. Kumora, tzw. Kumorianum w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Przez 6 lat był redaktorem miesięcznika „Jezus ufam Tobie” ukazującego się w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.

Obecnie jest proboszczem w parafii pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy, gdzie w pracy duszpasterskiej zajmuje się renowacją XIX-wiecznego, zabytkowego drewnianego kościoła. Jest autorem licznych artykułów z zakresu teologii i historii Kościoła w Polsce. Pracę w duszpasterstwie łączy z pracą naukową. W 2010 r. wydał książkę „Okupacja niemiecka w Radgoszczy w oczach jej mieszkańców”. W roku 2013 opublikował kolejną książkę "Parafia pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w oczach jej proboszczów (1964-2006).

Pod jego kierunkiem w latach 2006-2012 został przeprowadzony generalny remont i renowacja zabytkowego, drewnianego  kościoła pw. św. Kazimierza w Radgoszczy oraz pozostałych obiektów sakralnych i parafialnych.

Od roku 2011 jest diecezjalnym moderatorem Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca. W roku 2013 odbył się w parafii diecezjalny dzień skupienia dla wszystkich grupa z całej diecezji. W roku 2013 został mianowany wizytatorem religii w dekanacie dąbrowskim. 

ks. mgr Dominik Furgał

Dominik_Furgal Przyszedł na świat 21 kwietnia 1982 r., jako najstarszy syn, Alicji i Stanisława Furgał. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnych Jaźwinach. Tu rozpoczął szkołę podstawową (klasy 1-4), a ukończył w Czarnej (klasy 5-8). Edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. Po złożeniu egzaminu maturalnego wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie. Jego uwieńczeniem było magisterium z teologii na podstawie pracy magisterskiej Cielesny aspekt zmartwychwstania umarłych w świetle polskojęzycznych publikacji teologicznych (1992-2002). Święcenia kapłańskie otrzymał, z rąk bpa ordynariusza Wiktora Skworca, 26 maja 2007 r. w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Na pierwszą placówkę skierowano go do parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Pod jego opieką, jako wikariusza, pozostają: liturgia i jej oprawa (dekoracje, misteria), katecheza w szkole i przedszkolu oraz grupy parafialne (aspiranci, ministranci, grupa młodzieżowa oraz Akcja Katolicka). Ponadto odpowiedzialny jest za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz młodzieży do egzaminu do bierzmowania. Pracował w parafii w latach 2007-2010.

W sierpniu 2010 r. został przeniesiony na wikariat do sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczepanowie, gdzie pracował w latach 2010-2013. Aktualnie jest wikariuszem w parafii pw. św. Heleny Węgierskiej w Starym Sączu.  

Ks. mgr Rafał Żelazny

zelazny Urodził sie 9 listopada 1983 r. Jest synem Stanisława i Izabeli. Zamieszkały w Baryczkowie.
Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Uściu Solnym w latach 1990-1998.
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Studia ukończył magisterium z teologii moralnej na podstawie pracy: „Udział w życiu Kościoła osób żyjących w związkach niesakramentalnych”.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Wiktora Skworca dnia 29 maja 2010 roku. W parafii św. Kazimierza w Radgoszczy - katechizuje w przedszkolu, szkole podstawowej i w gimnazjum. Przygotowuje dzieci klas II do I Komunii św. i młodzież gimnazjalną klas II do egzaminu z bierzmowania. Opiekuje się kandydatami na ministrantów i ministrantami. Przygotowuje wraz z młodzieżą dekoracje w kościele. Jest asystentem Parafialnego Odziału Akcji Katolickiej. 

Pracował w parafii w latach 2010-2013.

Aktualnie jest wikariuszem w sanktuarium Matki Bożej Wniebowziętej w Przeczycy.

 

Ks. mgr lic. Robert Osak

Ks. mgr lic. Robert Osak jest kapłanem diecezji tarnowskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk Bp. Ordynariusza Wiktora Skworca, w katedrze tarnowskiej dnia 26 maja 2007 r. Magisterium z teologii uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie na podstawie pracy: „Wychowanie dzieci do 6 roku życia w rodzinie na podstawie badań prowadzonych w parafii pw. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie”.

Po roku pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Marcina biskupa w Mogilnie, podjął studia licencjackie na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie, Sekcja w Tarnowie. Studia te ukończył 24 czerwca 2011 r. Pracował w parafii Rajbrot pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jako wikariusz skąd przybył do Radgoszczy.

W parafii zajmuje się przygotowywaniem liturgii, katechizuje w szkole i przedszkolu. Sprawuje opiekę nad aspirantami, ministrantami, grupą młodzieżową oraz Akcją Katolicką. Odpowiedzialny jest za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej i młodzieży do egzaminu do bierzmowania.

Dnia 25 sierpnia został przeniesiony do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie.

Ks. mgr Bogusław Sobusiak

Ks-BogusLaw-SobusiakJest kapłanem diecezji tarnowskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa diecezjalnego Wiktora Skworca, w katedrze tarnowskiej dnia 20 maja 2006 r. Magisterium z teologii uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie na podstawie pracy: „Miłosierdzie Boże i style miłosierdzia ludzkiego”.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii pw. św. Stanisława BM w Brzeźnicy koło Bochni. Następnie pracował w parafii pw. św. Antoniego w Nagoszynie. Po 4 latach pracy w parafii pw. Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej przybył do parafii pw. św. Kazimierza Radgoszczy.

W parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy - katechizuje w przedszkolu i w gimnazjum. Przygotowuje młodzież gimnazjalną klas II do egzaminu z bierzmowania, a młodzież klas III do sakramentu bierzmowania. Opiekuje się lektorami, grupą młodzieżową oraz Akcją Katolicką.

Od 18 lat jest czynnym strażakiem - ochotnikiem. W roku 2015 został odznaczony odznaką Strażak Wzorowy. Hobby to muzyka, narty i wyprawy turystyczne. 

Rezydent ks. prałat Stanisław Gawęda

gaweda

Ks. prałat Stanisław Gawęda urodził się 28 marca 1921 r. w Radgoszczy jako syn Józefa i Zofii z domu Frąc. Uczęszczał do czteroklasowej szkoły podstawowej w Łęgu Radgoskim (1928-1935), po czym przez dwa lata uczył się w Gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej. W latach 1936 - 1939 kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Niestety, na skutek wybuchu II wojny światowej zmuszony był przerwać nauką. Egzamin maturalny złożył w 1945 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. W czasie okupacji pracował w obozach pracy. Z obozu w Krakowie - Prokocimiu udało mu się zbiec. Wrócił do rodzinnego domu, gdzie pracował na gospodarstwie swoich rodziców. W tym czasie włączył się do pracy konspiracyjnej w Armii Krajowej. We wrześniu 1945 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie i po czterech i pół latach studiów przyjął święcenia kapłańskie w dniu 6 stycznia 1950 r. Swoje kapłaństwo realizował pracując jako wikariusz na 10 placówkach duszpasterskich. Pierwszą jego placówką była Trzciana koło Bochni, gdzie pracował przez 2 lata (1950-1952), następnie został przeniesiony do Siedlec koło Nowego Sącza (1952-1958) gdzie pracował 6 lat. W latach 1958-1961 był wikariuszem w Łękach Górnych, następnie w Łukowicy gdzie pracował 4 lata (1961-1965), po czym został przeniesiony do Złotej (1965-1968). W Męcinie koło Limanowej pracował 6 lat (1968-1974). W Moglinie koło Nowego Sącza pracował w latach 1974-1978, później w Zaborowiu (1978-1985) i w Biskupicach Radłowskich przez 4 lata (1985-1989). W maju 1989 r. przeszedł na emeryturę i odtąd jest rezydentem, ale bardzo czynnie i gorliwie służy Bogu i ludziom w rodzinnej parafii w Radgoszczy. Na wszystkich wikariuszowskich placówkach, katechizował, sprawował opiekę nad ministrantami, kantorami i lektorami.
W uznaniu zasług biskup Wiktor Skworc obdarzył ks. kanonika Stanisława Gawędę godnością Kanonika Honorowego Bocheńskiej Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni.

Dnia 6 stycznia 2010 r. ks. prałat Stanisław Gawęda obchodził jubileusz 60 lecia święceń kapłańskich, który uświetnił swoją obecnością biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej bp dr Wiesław Lechowicz.