Aktualności z 2015 r.

Aktualności z 2015 r.

Pogrzeb śp. Joanny Błocho

Zmarła śp. Joanna Błocho. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w sobotę 19 grudnia o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa Różańcowa o godz. 12.30 w kościele.

Pogrzeb śp. Pawła Tomali

Zmarł śp. Paweł Tomala. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w środę 25 listopada o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Uroczystość poświęcenia nowych konfesjonałów

Wprowadzenie proboszcza ks. M. Łabuza do uroczystej Mszy św. z okazji I rocznicy nawiedzenia obrazu Jezu Ufam Tobie w parafii pw. św. Kazimierza Radgoszcz - 20 października 2015 r.

 

Umiłowany drogi memu sercu Księże Infułacie, drodzy kapłani ks. Prałacie i ks. Wikariuszu, kochane dzieci droga młodzieży umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia zebrani tak licznie na dzisiejszej uroczystej Eucharystii.

Równo rok temu, do naszej parafii przybył obraz Miłosierdzia Bożego. Do tamtego jakże wspaniałego duchowego wydarzenia, przygotowywaliśmy się już dwa lata wcześniej poprzez Misje św., a następnie ich renowację. Tuż przed przybyciem obrazu Jezusa Miłosiernego cała parafia uczestniczyła bardzo gorliwie w rekolekcjach.

Pamiętamy te niezwykłe chwile. Gruntownie odrestaurowany cały kościół. Przepięknie udekorowana na zewnątrz świątynia. Bardzo okazale i bogato wystrojone wnętrze naszego kościoła. I to co w tej uroczystości było najważniejsze, najistotniejsze, tłumy wiernych zgromadzonych na wszystkich mszach św., nabożeństwach w czasie czuwania przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Były poruszające nasze umysły kazania, przepiękne modlitwy, które napełniły nasze serca miłością do Jezusa. Wzruszające chwile prywatnej modlitwy, łzy radości i żalu, różnorodne obietnice i postanowienia. Jednym z nich była obietnica wielu rodzin: „Codziennie wieczorem przed obrazem Jezu Ufam Tobie w naszych domach będziemy odmawiać Koronkę do Jezusa Miłosiernego”.

I rocznica peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego, którą dokładnie dziś przeżywamy to okazja do przypomnienia sobie tych wydarzeń, ale także okazja do rachunku sumienia. Czy coraz bardziej ufam Jezusowi w swoim codziennym życiu? Czy jestem wdzięczny za tak często otrzymywaną łaskę miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania i przy wielu różnych innych okazjach?

I rocznica peregrynacji – skromny jubileusz, to okazja nie tylko do przypomnienia sobie tamtych chwil, ale także swoich postanowień i przyrzeczeń. Taki jest cel dzisiejszej uroczystości.

Witam serdecznie w naszej świątyni ks. Infułata Władysława Kostrzewę, oficjała Sądu Diecezjalnego. Proszę o przewodniczenie dzisiejszej Mszy św., o modlitwę w intencji wszystkich parafian w kraju i za granicą, by Jezus Miłosierny hojnie wszystkich obdarowywał swoimi łaskami, byśmy my dla siebie byli coraz bardziej miłosierni.

Bardzo serdecznie proszę ks. Infułata o poświęcenie 4 nowych, artystycznie wykonanych i niezwykle praktycznych konfesjonałów, które są w naszym kościele tronem Bożego Miłosierdzia. Dwa z konfesjonałów są przystosowane do spowiadania osób niedosłyszących i mających problem ze swobodnym poruszaniem się o własnych siłach. Konfesjonały te są naszym parafialnym wotum za łaski otrzymane od Jezusa Miłosiernego. Niech Jezus Eucharystyczny przyjmie naszą pokorną modlitwę, błogosławi naszej pracy nad sobą i stale obdarza nas swoim Miłosierdziem.

Pogrzeb śp. Mariana Wariasa

Zmarł śp. Marian Warias. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w środę 4 listopada o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa Różańcowa o godz. 13.30 w kościele.

Pogrzeb śp. Walerii Burzec

Zmarła śp. Waleria Burzec. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 13 października o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Pielgrzymka do Odporyszowa

W sobotę 13 września br. o godz. 6.00 zebraliśmy się w kościele parafialnym na wspólny pacierz i błogosławieństwo. Po modlitwie wyruszyliśmy, by przejść 23 km piechotą i uczestniczyć w Eucharystii. W czasie marszu śpiewaliśmy Godzinki ku czci NMP, odprawiliśmy pobożnie Drogę Krzyżową, modliliśmy się do Maryi na różańcu. Koronkę do Jezusa Miłosiernego odmówiliśmy w intencji jak najlepszego duchowego przygotowania się do peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego. W czasie kazania zostaliśmy wezwani do podjęcia pracy nad swoim charakterem we współpracy z łaską Bożą, którą wypraszamy przez wstawiennictwo Matki Bożej. W pielgrzymce wzięło udział według róznych źródeł 210, 310 lub 380 pielgrzymów, oraz Ci, którzy ze względu na wiek przybyli do Matki Bożej samochodami.

Pogrzeb śp. Czesława Juzby

Zmarł śp. Czesław Juzba. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w czwartek 28 sierpnia o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.