Aktualności z 2015 r.

Aktualności z 2015 r.

Pogrzeb śp. Antoniny Madej

Zmarła śp. Antonina Madej. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w środę 1 kwietnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Pogrzeb śp. Edwarda Lichorobca

Zmarł śp. Edwarda Lichorobiec. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w środę 1 kwietnia o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Diakon Jakub Kuchta na praktyce duszpasterskiej

Już od kilku lat nasza parafia co roku gości na praktyce duszpasterskiej diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Od I niedzieli Wielkiego Postu w naszej parafii pracuje w duszpasterstwie diakon Jakub Kuchta pochodzący z parafii pw. św. Jakuba z Brzeska. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, obroną pracy magisterskiej na temat „Kult świętego Jakuba Apostoła. Tradycja i współczesność”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Janusza Królikowskiego.

Obecnie odbywa praktykę duszpasterską przed święceniami kapłańskim, które jak Pan Bóg pozwoli przyjmie 30 maja br. w tarnowskiej katedrze. W ramach praktyki wygłosił już homilię pogrzebową, kazania na mszach św. w IV niedzielę Wielkiego Postu, katechizuje dzieci i młodzież, pracuje w kancelarii parafialnej.

Otoczmy diakona Jakuba naszymi modlitwami, aby dobrze przygotował się do kapłaństwa.

Pogrzeb śp. Józefa Augustyna

Zmarł śp. Józef Augustyn, tato pani Marii Augustyn naszej organistki. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w sobotę 21 marca o godz. 13.00 w kościele parafialnym w Kolbuszowej. Modlitwa Różańcowa o godz. 12.00 w kaplicy na cmentarzu.

Pogrzeb śp. Honoraty Pikul

Zmarła śp. Honorata Pikul. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w poniedziałek 16 marca o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa Różańcowa o godz. 12.30 w kościele.

Pogrzeb śp. Zofii Podosek

Zmarła śp. Zofia Podosek. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w sobotę 14 marca o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa Różańcowa o godz. 11.30 w kościele.

Odpust Parafialny ku czci św. Kazimierza

W niedzielę 8 marca parafia przeżywał odpust ku czci św. Kazimierza, patrona naszej parafii. Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się poprzez rekolekcje wielkopostne, które głosił ks. prałat Andrzej Rams kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. W rekolekcjach wzięło udział bardzo wielu parafian. Przed każdą nauka w celu ożywienia kultu św. Kazimierza odmawialiśmy litanię ku jego czci.

Sumę odpustową celebrował ks. prałat Stanisław Gawęda, który w uroczystość Trzech Króli przeżywał 65 rocznicę święceń kapłańskich. Na uroczystość zostali zaproszeni najbliżsi żyjący przyjaciele dostojnego jubilata - ks. prałat Adam Nowak, Kanonik Gremialny Tarnowskiej Kapituły Katedralnej oraz ks. prałat Piotr Gajda Kapelan Jego Świątobliwości. Słowo Boże wygłosił nasz rodak ks. prałat dr hab. Robert Biel.

Po każdej Mszy św. odmawialiśmy Litanię do św. Kazimierza i oddawaliśmy cześć naszemu patronowi przez ucałowanie relikwii. Na prymarii Ks. Proboszcz poświęcił nowy relikwiarz św. Kazimierza ufundowany przez młodego parafianina, z wdzięczności za Boże błogosławieństwo w pracy za granicą.