Aktualności z 2016 r.

Zmarł śp. Grzegorz Nowak

Zmarł śp. Grzegorz Nowak. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 14 września o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa Różańcowa w kościele o godz. 15.30.

Zmarł śp. Józef Pikul

Zmarł śp. Józef Pikul. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 16 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Zmarła śp. Irena Seternus

Zmarła śp. Irena Seternus. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 26 lipca 2016 r. o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Zmarł śp. Stanisław Miłkoś

Zmarł śp. Stanisław Miłkoś. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w sobotę 13 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Zmarła śp. Stefania Biel

Zmarła śp. Stefania Biel. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 19 lipca 2016 r. o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.