Epitafium ks. prałata St. Kopecia

W czwartek, 2 grudnia w parafii Czudec odszedł do wieczności nagle ks. Stanisław Kopeć, były proboszcz parafii Radgoszcz. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu. W tym czasie obowiązywał reżim sanitarny spowodowany epidemią coronawirusa, dlatego na pogrzebie parafię reprezentowała delegacja wyznaczona przez ks. Proboszcza.
Po pogrzebie w Czudcu, ks. proboszcz w niedzielę 12 grudnia odprawił o godz. 10.00 Mszę św. za duszę śp. St. Kopecia w naszym kościele. Na wszystkich Mszach św. było czytane specjalne słowo przypominające posługę ks. St. Kopecia w naszej parafii przygotowane przez ks. Proboszcza.
W niedzielę 4 lipca po Mszy św. o godz. 10.00 proboszcz naszej parafii ks. dr Marek Łabuz dokonał poświęcenia w przedsionku kościoła, epitafium upamiętniające posługę duszpasterską w naszej parafii proboszcza ks. St. Kopecia. Po błogosławieństwie odmówiono modlitwę za spokój duszy śp. ks. St. Kopecia. Poniżej treść epitafium:


Ks. prałat dr Stanisław Kopeć urodził się 29.I.1931r., zmarł 2.XII. 2020 r.
Proboszcz parafii Radgoszcz 1964 - 1992
Odrestaurował kościół parafialny
wybudował kaplicę w Narożnikach,
zainicjował budowę kościoła w Radgoszczy - Krzywdzie i kaplicy w Łęgu
wybudował plebanię oraz wikarówkę w Radgoszczy
Był proboszczem w Ropczycach i Czudcu
Zasłużony budowniczy