Wrz 17, 2012
W środę 12 września br. po Mszy św. wieczornej i nowennie na plebanii pod przewodnictwem Ks. Proboszcza odbyło się powakacyjne spotkanie Rady Parafialnej. Ks. Proboszcz poinformował zebranych:

-  o przygotowaniach związanych uroczystością konsekracji ołtarza mszalnego, poświęcenia 3 ołtarzy i polichromii kościoła;

-  o propozycji zmiany sposobu zbierania płodów rolnych na Seminarium Duchowne (transport darów w każdym rejonie parafii przez wyznaczoną osobę i przewiezienie ich na plebanię);

-  o propozycji Wójta Gminy przekazania kwoty 10 000 zł na cele parafii

-   o planowanych pracach (malowanie dzwonnicy, dokończenie remontu ogrodzenia, konserwacja posadzki i ławek w kościele, dary ołtarza na uroczystość konsekracji.

Rada Parafialna:

-   przyjęła informacje i podjęła uchwałę, w której proponuje przekazanie 10 000 zł. ze środków Urzędu Gminy na wybudowanie dwóch śmietników na cmentarzu. Sporządzono stosowny dokument, który podpisali członkowie rady.

-   zaaprobowała nowy sposób zbierania darów na Seminarium Duchowne;

Na tym posiedzenia Radu zostało zakończone.

Maj 16, 2012

Roboty konserwatorskie w kościele

Zgodnie z umową nasza Parafia uczestniczy w pracach konserwatorskich przy polichromii nawy głównej. Parafianie z Zarzecza za rzeką w sobotą 12 maja wykonali impregnację całego sufitu nawy głównej. Zużyto ponad 120 l środków zatruwających szkodniki i impregnujących deski. Koszt środków to kwota blisko 2500 zł. Aby wykonać tę pracę trzeba było zrekonstruować ocieplenie sufitu i ponownie je szczelnie ułożyć. Od 14 maja trwały prace przy czyszczeniu z przemalowań lamperii w całym kościele. Oczyszczono ok. 70 m2 powierzchni, która następnie zostanie w miejscach uszkodzonych przez robaki i wilgoć uzupełniona, wyszpachlowana i pokryta farbą. Prace bardzo sumiennie wykonali parafianie z Zarzecza za rzeką.

Cze 13, 2011

Zał. nr 1

/pieczęć/

znak sprawy:

 

 

(WZÓR)

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU 

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich

lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków MWKZ w Krakowie

/procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/ 

Właściciel lub posiadacz zabytku - Zamawiający:

Nazwa:

 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

adres: 33-207 Radgoszcz; Pl. Św. Kazimierza 15

nr tel.: 14, 641 41 05

fax.:    14, 641 41 05.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

informuje

o planowanym udzieleniu zamówienia pn.:

 

„Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ścian prezbiterium kościoła pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

 

Procedura udzielenia nin. zamówienia realizowana jest w trybie konkursu ofert zgodnie z procedurą konkurencyjną obowiązującą przy wydatkowaniu środków finansowych dla zadań (zamówień) finansowanych ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
w ramach udzielonych dotacji celowych na prace przy zabytkach.

 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych i uprawnionych wykonawców tego rodzaju prac do złożenia wniosku do udziału w przedmiotowym konkursie.

 

Termin złożenia wniosku: 20 czerwca do godz.: 16.00.

Wnioski można składać osobiście, pocztą, mailem lub faxem – decyduje data otrzymania wniosku przez Zamawiającego. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

W treści wniosku należy podać dokładny adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej,
na który Zamawiający prześle formalne zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia.

 

 

 

13.06.2011. Ks. Marek Łabuz

 

data i podpis Zamawiającego

Gru 24, 2010

Życzenia Świąteczne

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość i życzymy wam Drodzy Parafianie w kraju i za granicą, abyście doznali w tym czasie wyjątkowego szczęścia; abyście poczuli miłość rodzącego się Boga; abyście zrozumieli sens życia i otworzyli swoje serca na tych, którzy z nadzieją oczekują na narodzenie się w i ich życiu choćby małego promyka szczęścia a Gwiazda Betlejemska niech Was każdego dnia Nowego Roku prowadzi ku temu co dobre.

 

Wasi Duszpasterze

Gru 24, 2010

Spowiedź adwentowa

We wtorek 21 grudnia w naszej parafii będzie spowiedź adwentowa dla wszystkich parafian wg następującego porządku: od 8.00 do 12.00 z półgodzinną przerwą o 10.00; i po południu od 14.00 do 18.00 z przerwą półgodzinną o 16.00. Spowiedź będzie wydłużona do 18.00 po to, by także pracujący mogli się spokojnie wyspowiadać. Wyjątkowo we wtorek roraty będą o godz. 18.00.

Prosimy zrozumienie naszej prośby i skorzystanie ze spowiedzi we wtorek. Niestety, przed każdym świętem parafianie, którzy nie mają żadnej przeszkody, by spowiadać się w wyznaczonym dniu przychodzą do spowiedzi w następnych dniach, kiedy mamy nadmiar duszpasterskich obowiązków.

Gru 08, 2010

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 Z okazji Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszym kościele uczestniczyliśmy w triduum ku czci Niepokalanej. W czasie rorat na Mszach św. o godz. 7.00 i 17.00 kazania głosił Ks. Proboszcz. Wzywał do wytrwałej, ufnej i gorliwej modlitwy na wzór Matki Bożej, wiernej Służebnicy Pańskiej. Przypomniał także o stałym obowiązku pogłębiania prawdziwej wiary w Boga, która obecnie jest rozmywana, ośmieszana i atakowana z różnych stron przez różne osoby i instytucje. Słuchanie i czytanie Pisma św., rozważanie i zachowywanie w sercu i myślach to obowiązek szczególnie rodziców, których zadaniem jest przekazywanie wiary dzieciom.

W uroczystość Matki Bożej kazania głosił wikariusz, ks. Rafał Żelazny. Przypomniał wiernym treść dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, która powinna stać się dla nas wezwaniem do pięknego i szlachetnego życia na wzór Maryi.

Na wieczornej Mszy św. Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia odrestaurowanej, zabytkowej figury NMP Niepokalanie Poczętej, która kiedyś była feretronem oraz uratowanego przed całkowitym zniszczeniem obrazu Matki Bożej Tuchowskiej.

Gru 08, 2010

Święto Niepodległości

Dnia 11 listopada 2010 obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę Polskę niepodległości. Uczniowie naszego gimnazjum przygotowali pod kierunkiem nauczycieli przepiękny, niezwykle wzruszający spektakl słowno muzyczny. Cała społeczność szkolna przeżywała go najpierw w szkole, a następnie zobaczyli go uczestnicy Mszy św. w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Krakowie. W homilii wezwała zebranych do stałego pogłębiania świadomości patriotycznej, poprzez krytyczną ocenę mediów, czytanie wartościowych książek historyczno-religijnych. Na koniec dokonał poświęcenia dwóch figur przedstawiających Matkę Bożą, które przez wiele lat były feretronami noszonymi przez dziewczęta w czasie procesji eucharystycznych i maryjnych. Zostały poddane generalnej renowacji w pracowni konserwatorskiej pani mgr Aliny Kostka Bernady. Ze względu na ich uświęcony długoletnim kultem wiernych charakter oraz wartość artystyczną zostały na stałe umieszczone w bocznej kaplicy Matki Bożej.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.