Gru 27, 2011
Wtorek – 27 grudnia od godz. 8.30.
  1. Żdżary Południowe - obie strony od Nieczajnej
  2. Żdżary Północne

Środa – 28 grudnia od godz. 8.30

  1. Lisiaki Północne
  2. Lisiaki Południowe

Czwartek – 29 grudnia

  1. Trzydniaki od godz. 15.00
  2. Poręby od godz. 8.30

Piątek 30 grudnia od godz. 8.30

  1. Narożniki
  2. Podlesie

Sobota 31 grudnia od godz. 8.30

  1. Zadębie
  2. Kaczówka od końca do p. Józefa Czerwony

 


Gru 24, 2011

Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił...

Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało

żeby jakiś bóg poza Tobą, Panie działał tyle dla tego,

co w Nim pokłada ufność, (Iz 63, 19; 64, 3)

 

         Ten, który stworzył świat i ten, który narodził się w grocie betlejemskiej i nadal mieszka pośród nas w Eucharystii, to ten sam Bóg żyjący, który do nas siebie zwraca, kocha nas i pragnie doprowadzić nas do życia wiecznego” (Benedykt XVI)

Gdy pochylamy się na Tajemnicą Bożego Narodzenia zostajemy przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa. Niech zatem Ono jeszcze bardziej jaśnieje przez wiarę w naszych duszach i odbija się dobrocią dzieł i czynów w naszym życiu! Módlmy się wspólnie, aby Jezus - który na słowo Kapłana, tyle razy przeistacza chleb w Swoje Ciało, a wino w Swoją Krew - dokonał całkowitego przeobrażenia nas w Siebie i uzdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w Światłości.

         Łamiąc się Wigilijnym opłatkiem z Drogimi Parafianami życzymy wszelkiego Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, zdrowia i życzliwości ludzi.

 

Niech przyjście Syna Bożego na świat

w osobie Małej Dzieciny

rozjaśni mroki tego co trudne niezrozumiałe,

niech umocni w was to co kruche i słabe.

Niech przyniesie

błogosławione owoce Ducha i zdroje Bożego Miłosierdzia.

 

Gru 19, 2011

W środę 21 grudnia w naszej parafii będzie spowiedź adwentowa dla wszystkich parafian. Roraty o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź od 8.30 do 12.00 z półgodzinną przerwą o 10.00. Po południu od 15.00 do 18.00 z przerwą półgodzinną o 16.30. Szczegolnie po południu zapraszamy do spowiedzi młodzież uczącą się w szkołach średnich, pracującą oraz wszystkich dorosłych. Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi w środę bo w następnych dniach, mamy nadmiar duszpasterskich obowiązków.

Gru 05, 2011

Odnowione Prezbiterium Kościoła

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata po raz pierwszy mogliśmy ujrzeć odnowione pięknie prezbiterium naszego kościoła. W czwartek 17 listopada 2011 r. po 5 miesiącach prac konserwatorskich (rozpoczęły się w sobotę 2 lipca br.) zakończyły się prace konserwatorskie przy renowacji całego prezbiterium w naszym kościele. Całość robót to kwota 172 900 zł. Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 30 000 zł dotacji a od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie 60 000 zł. Jako wkład własny parafia włożył 18 000 zł za rusztowanie oraz wykonane przez naszych parafian prace przy konserwacji technicznej. Parafia musi w ratach zapłacić 64 900 zł. Dodatkowym kosztem było wykonanie całkowicie nowej instalacji elektrycznej. Polichromia prezbiterium prezentuje się okazale. W czasie prac konserwatorskich dokonano odkrycia zamalowanych w 1981 r. wiele pięknych ornamentów roślinno-figuralnych, przywrócono piękną oryginalną kolorystykę polichromii. W prezbiterium kościoła na ścianie za ołtarzem umieszczono 2 pięknie odnowione figury św. Wojciecha, które zostały trzy lata temu odnalezione w budynku gospodarczym. Na ścianach bocznych zamieszczono figury czterech Ewangelistów, również przypadkowo odkrytych. Dnia 27 listopada b.r. komisja konserwatorska zaakceptowała prace konserwatorskie, a w pierwszych dniach grudnia Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie oraz Urząd Marszałkowski zatwierdzili sprawozdanie z wykonanych prac.

Bóg zapłać wszystkim, którzy swoją pracą i ofiarami pieniężnymi przyczynili się do upiększenia naszej świątyni.

Gru 05, 2011

Caritas pomaga dzieciom sierotom

Po śmierci naszych parafian małżonków - Ewy i Andrzeja Micków pozostało 5 dzieci sierot. Dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli po śmierci rodziców najpierw wykończono i wyposażono mieszkania dzieciom. W tym roku z inicjatywy Ks. Proboszcza dokonano ocieplenia elewacji ich całego rodzinnego domu. Pieniądze w wysokości 8000 zł na materiał przekazała z Fundacji Gniazdo Diecezjalna Caritas. W czasie prac najpierw wybudowano dach nad wejściowym gankiem (9m x 7m). Drewno z tartaku o wartości 1500 zł ofiarowali Jarosław i Kazimierz Wróblowie. Roboty ciesielskie bezpłatnie wykonali Franciszek Świątek i Jan Kogut z ul. Leśnej. Blachę o wartości 2000 zł w połowie ufundowali właściciele firmy Transtal z Smęgorzowa, blachę położyli Henryk Kacała i Grzegorz Schab. Resztę mteriałów zakupiono z oszczędności dzieci. Elewację wykonała firma p. Sławomira Podoska przy współudziale kilku pracowników Zakładu Komunalnego oraz wielu parafian. Wszystkim, którzy włączyli się w dzieło ocieplenia domu dzieciom sierotom składamy serdeczne Bóg zapłać. Niech Dobry Bóg hojnie im błogosławi.

Lis 12, 2011
Biało-czerwony sztandar powiewa, a nad nim orzeł srebrzysty lśni

Tu moje miejsce na tej ziemi, gdzie słowo Polska wspaniale brzmi.

Ziemio ojczysta, tyleś przeżyła, byłaś ty mokra od krwi i łez

Byłaś i jesteś dla mnie kochana, tu moje miejsce na ziemi jest.

Nasze myśli, jak słowa poetki, biegną dziś - w tym szczególnym dniu - ku naszej ziemskiej matce, jaką jest Ojczyzna - Polska.

Najstarszemu pokoleniu staje w tym momencie przed oczyma historia ich życia, z przykrymi niestety przeżyciami ostatniej wojny. Młodszemu pokoleniu przypominają się lata zniewolenia powojennego i służba obcej ideologii. A najmłodszym... To, co zobaczą w telewizji lub usłyszą od dorosłych na temat Polski. I to niestety nie zawsze pochlebnego. Wszystkich nas jednak łączy troska o ten wspólny dom, który ma na imię Ojczyzna - skoro spotykamy się na Mszy św. w jej intencji. (Fragm. z homilii wygłoszonej w czasie Mszy św.).

Po Mszy św. młodzież naszego gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: A. Rosa, S. Frąc i W. Kwiecień przygotowała akademię. Na kanwie fragmentów z homilii Jana Pawła II wygłoszonego w czasie pielgrzymek do Polski przypominaliśmy sobie jak bardzo kochał Polskę Jan Paweł II, który równocześnie prosił nas byśmy jak najpiękniej kochali i służyli naszej Ojczyźnie. Niech Bóg błogosławi naszym szlachetnym wysiłkom. Niech błogosławi naszą Ojczyznę.

Lis 02, 2011

Uroczystość Wszystkich Świętych

Tradycyjnie, w Uroczystość Wszystkich Świętych po południu zgromadziliśmy się bardzo licznie na naszym parafialnym cmentarzu, aby modlić się za Wszystkich Wiernych Zmarłych. W czasie procesji z kościoła na cmentarz modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego za zmarłych z naszych rodzin. Na cmentarzu w czasie rozważania części chwalebnej różańca św. polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu zmarłych z poszczególnych stanów, po czym uczestniczyliśmy we Mszy św. Ks. Andrzej Nowak proboszcz z Radgoszczy Krzywdy w kazaniu zachęcił zebranych do ustawicznej modlitwy za zmarłych nie tylko w Dniu Zadusznym, ale w całej oktawie Wszystkich Świętych. Miłością bliźniego powinniśmy otoczyć także nie żyjących, którzy także potrzebują naszej modlitwy.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.