Maj 14, 2012

Renowacja figur świętych

W bocznej nawie naszego kościoła znajduje się ołtarz pw. św. Franciszka. Górna część po konserwacji polichromii została zdemontowana. Boczne figury zostały przekazane do konserwator zabytków p. mgr Aliny Kostka Bernady i poddane gruntownej konserwacji. Dziękujemy rodzicom bierzmowanych za dar ołtarza - 2500 zł, który przeznaczony został na renowację figury św. Franciszka. Dziękujemy również rodzicom dzieci I komunijnych za złożony dar ołtarza - 2600 zł na renowację figury św. Józefa. Bóg zapłać. Dalsze prace konserwatorskie przy ołtarzu, z powodu kosztownych prac w nawie głównej przy konserwacji polichromii będą prowadzone w przyszłym roku.

Maj 12, 2012

Komunikat Administratora Diecezji Tarnowskiej w związku z nominacją biskupa Andrzeja Jeża, na biskupa tarnowskiego

 

Umiłowani Diecezjanie – Bracia i Siostry!

Z radością przekazuję Wam wiadomość, iż Ojciec Święty Benedykt XVI mianował dnia 12 maja br. biskupem tarnowskim biskupa Andrzeja Jeża. Za tę nominację Kościół tarnowski wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu, tym bardziej że po raz pierwszy w historii naszej diecezji jej arcypasterz wywodzi się z grona duchowieństwa tarnowskiego.

Ks. bp dr Andrzej Jeż urodził się 3 maja 1963 r. w Limanowej. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1988 roku, pracował jako wikariusz w parafii Krościenko nad Dunajcem i w parafii Wierzchosławice. Następnie podjął studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a w 2004 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. W 2007 r. Biskup Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Sakrę biskupią otrzymał w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu.

Osobę i posługę pasterską biskupa Andrzeja Jeża otoczmy życzliwością i serdeczną modlitwą. Niech Jezus Chrystus – Najwyższy Kapłan wspiera nowego biskupa tarnowskiego, by jego pasterzowanie dokonywało się dla dobra wspólnoty Kościoła oraz „na chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy”.

 

† Wiesław Lechowicz

Administrator Diecezji Tarnowskiej

 

Tarnów, 12 maja 2012 r.

Maj 08, 2012

I Komunia św.

W niedzielę 6 maja na Mszy św. o godz. 11.30 dzieci klas II przystąpiły do I Komunii św. W sobotę od godz. 15.00 będzie miała miejsce I spowiedź św. dzieci i ich rodzin. Dzieci pod kierunkiem Ks. katechety i w domu, pod opieką rodziców jak pięknie przygotowały się do I spowiedzi św. W niedzielę o 11.15 dzieci było ich w tym roku - 30 wraz z najbliższymi zgromadziły się przed kościołem. Uroczystą Mszę św. w intencji dzieci I Komunijnych sprawował po raz pierwszy w czasie swojego ponad 20-letniego pobytu w naszej parafii ks. kanonik honorowy kapituły kolegiackiej w Bochni ks. Stanisław Gawęda. Mimo niesprzyjającej pogody dzieci przyszły po południu na nabożeństwo majowe o 15.30 i otrzymały niespodziankę, którą były I komunijne obrazki.

Dziękujemy bardzo serdecznie wikariuszowi ks. Rafałowi Żelazo za gorliwe, pełne poświęcenia przygotowanie dzieci klas II do I Komunii św. oraz piękne przygotowanie uroczystości w kościele.

Życzymy dzieciom nigdy nie gasnącej miłości dla Jezusa Eucharystycznego. 

Kwi 19, 2012

Duchu Święty przyjdź niech wiara zagości,

nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas.

 

Słowa tej modlitwy często śpiewane były w ostatnich miesiącach przez kandydatów do bierzmowania i ich rodziców. Modliliśmy się by wiara, nadzieja i miłość zagościły w sercach i umysłach przygotowujących się do bierzmowania. Dziś nasza modlitwa i prośba w tym kościele, który jest naszym domem zostaną urzeczywistnione.

Do naszego parafialnego Wieczernika przybył JE Ks. Biskup Andrzej Jeż, który będąc następcą Apostołów, aby zgromadzonym kandydatom z parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych z Krzywdy, z parafii pw. Siedmiu Boleści NMP z Nieczajnej oraz z parafii pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy udzielić sakramentu bierzmowania.

Proboszcz naszej parafii w imieniu młodzieży i rodziców, kapłanów poprosił o złożenie Panu Bogu Eucharystycznej ofiary w intencji kandydatów do bierzmowania i o udzielenie im sakramentu bierzmowania, by dzięki darom Ducha Świętego stali się gorliwymi uczniami Chrystusa i wiernymi członkami Kościoła katolickiego.

Serdecznie dziękujemy JE ks. bp Andrzejowi Jeżowi za dar sprawowanej Eucharystii, za dar sakramentu bierzmowania, który dzięki jego biskupiej posłudze otrzymało 82 młodych uczniów Chrystusa.

Niech Pan Jezus Zmartwychwstały hojne błogosławi i ubogaca apostolską posługę Księdza Biskupa. Zapewniamy o naszej wdzięczności i modlitwie. Szczęść Boże.

Kwi 12, 2012

Praktyka diakona

W naszej parafii praktykę duszpasterską odbywał diakon naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie Hubert Komoniewski. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia Najśw. Maryi Panny w Okulicach. Od ponad 5 lat studiuje teologię. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej. W naszej parafii odbywał praktykę katechetyczną w szkole, głosił homilie i kazania, przewodniczył nabożeństwom w kościele i w ten sposób przygotowywał się do kapłańskiego posługiwania. Pozostawił nam świadectwo rozmodlonego, pobożnego i pogodnego ucznia Pana Jezusa. Życzymy mu Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej w duchowym przygotowywaniu się do kapłaństwa i błogosławionych owoców kapłańskiego posługiwania.

Mar 31, 2012
W piątek 30 marca po Drodze Krzyżowej i Mszy św. młodzież z Gimnazjalnej Grupy Apostolskiej i młodzież ze szkół średnich z naszej parafii przedstawiła w sposób niezwykle sugestywny piękne misterium Męki Pańskiej. Ciekawa scenografia i scenariusz, wzruszający przekaz aktorski poruszył serca biorących udział w Misterium. Sugestywny przekaz wielu „aktorów” zaowocował skupieniem, wsłuchaniem się w jego przesłanie, uśmiechem, powagą i łzą w oku. Misterium zrobiło na uczestnikach takie wrażenie, że w niedzielę o godz. 15.00 odbędzie się kolejne przedstawienie.

Mar 31, 2012
Sumę odpustową sprawowaną 4 marca 2012 r. ku czci św. Kazimierza celebrował ks. infułat Władysław Kostrzewa. W homilii ukazał licznie zebranym na Eucharystii parafianom na podstawie udokumentowanych źródeł drogę do świętości królewicza św. Kazimierza. Droga to wiodła przez rodzinę, która była szkołą modlitwy, życia sakramentalnego, umiłowania Eucharystii i Matki Bożej. Po sumie wierni tradycyjnie uczestniczyli w adoracji relikwii św. Kazimierza.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.