Mar 31, 2012

Obecny rok jest dla naszej parafii rokiem jubileuszowym. Dnia 8 lipca przypadnie 150 rocznica konsekracji naszego kościoła. Do tej uroczystości parafia przygotowuje się nie tylko poprzez odrestaurowanie kościoła parafialnego, ale duchowo poprzez Misje Święte. Wszyscy parafianie otrzymali w domach rodzinnych zaproszenie i program misji. Proboszcz poprosił administratora diecezji bpa Wiesława Lechowicza o specjalne „Słowo” przygotowujące parafian do udziału w naukach misyjnych oraz o szczególne błogosławieństwo. Parafianie byli do Misji św. systematycznie przygotowywani przez kilka miesięcy poprzez modlitwę na nowennach, na nabożeństwach różańcowych i w kazaniach podczas Mszy św. W homiliach wygłaszanych przez proboszcza i wikariusza wierni uświadamiani byli o znaczenie Misji Świętych w życiu duchowym.

Misje wygłosił w dniach od 26 lutego do 3 marca proboszcz parafii pw. MB Królowej Polski w Mościcach ks. Artur Ważny. Ks. Misjonarz obdarzał uczestników Misji Świętych w swoich homiliach niezwykle obficie. Frekwencja uczestników była wysoka. Niech dobry Bóg obdarzy wszystkich uczestników Misji Świętych obfitym błogosławieństwem.

Mar 22, 2012

Zaproszenie Administratora Diecezji Tarnowskiej do udziału w diecezjalnych obchodach XXVII Światowych Dni Młodzieży

 

"Radujcie się zawsze w Panu!" (Flp 4, 4)

Tym wezwaniem Św. Pawła skierowanym do Filipian wybranym na hasło tegorocznych Światowych Dni Młodzieży obchodzonych w diecezjach całego świata, Benedykt XVI wzywa nas do radości. W swojej refleksji po spotkaniu  w Madrycie papież napisał: „Wreszcie, jako ostatnią cechę, której nie można pominąć w duchowości Światowych Dni Młodzieży, chciałbym wspomnieć radość. Skąd  się bierze? Jak ją wytłumaczyć? Z pewnością istnieje wiele czynników, które oddziałują razem. Ale tym decydującym jest, moim zdaniem, pewność wypływająca z wiary: jestem chciany. Mam zadanie w historii. Jestem akceptowany, jestem miłowany”  (Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej 22 grudnia 2011 r.). Źródłem prawdziwej, pełnej i głębokiej radości jest więc wiara, która daje nam pewność, że Bóg kocha nas mimo i ponad wszystko.

Odpowiadając na to papieskie wezwanie do radości zapraszam Was wszystkich młodych całej diecezji 1 kwietnia do Tarnowa, aby wspólnie świętować Uroczysty Wjazd Jezusa do Jerozolimy (Niedziela Palmowa),  który z woli bł. Jana Pawła II obchodzony jest jako  Światowy Dzień  Młodzieży, w diecezjach całego świata. Świętowanie rozpoczniemy w ogrodach Ojców Bernardynów o godz. 10.00, gdzie po zawiązaniu wspólnoty,  w klimat tego wyjątkowego dnia wprowadzi nas zespół ewangelizacyjny Deus Meus. Następnie wyruszymy ulicami Tarnowa, aby przeżyć nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Kulminacyjnym punktem naszej uroczystości będzie Msza   Święta i wspólne uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego w kościele bł. Karoliny w Tarnowie. Po zakończeniu będzie miała miejsce tradycyjna agapa.

Uczyńmy wszystko, aby ten dzień był wyjątkowy. Przez dobrze przeżyte rekolekcje wielkopostne, Sakrament Pokuty, specjalne Dekanalne Czuwanie Młodzieży wprowadzające nas w  to wydarzenia dobrze przygotujmy się do tej uroczystości. Niech Tarnów 1 kwietnia stanie się miejscem manifestacji wiary i młodości, miejscem wielkiej głębokiej radości, która wynika z bliskości Chrystusa. Przewodniczką i inspiracją w przygotowaniach i przeżyciu Palmowej Niedzieli będzie bł. Karolina, której 25 rocznicę beatyfikacji w tym roku obchodzimy.

Na radosne pielgrzymowanie do Tarnowa i świętowanie młodości Kościoła z serca Wam błogosławię.

 

† Wiesław Lechowicz

Administrator Diecezji Tarnowskiej

 


Lut 25, 2012

Bp Wiesław Lechowicz

ADMINISTRATOR DIECEZJI TARNOWSKIEJ

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30, tel. 14-631-73-33 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tarnów, 2012-02-11 Naszznak:LR.II-2/l/12

Słowo Biskupa Administratora Diecezji Tarnowskiej

do wiernych parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

z okazji Misji parafialnych

Czcigodni Duszpasterze!

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!

Bieżący rok będzie obfitował dla waszej wspólnoty parafialnej w znamienne wydarzenia. Już za tydzień rozpocznie się czas Misji świętych, które stanowią szczególną okazję do duchowego odrodzenia, otwarcia serca przed Bogiem, a także odbudowania właściwych relacji z bliźnimi. W tym roku przypada również jubileusz 150-lecia konsekracji waszej parafialnej świątyni. Przywołując tamto wydarzenie, które było zwieńczeniem trudu budowania materialnego kościoła, uświadamiamy sobie głębiej prawdę o odpowiedzialności za wspólnotę żywego Kościoła - zbudowanego z wszystkich ochrzczonych. Troska o Kościół żywy nigdy się nie kończy i wymaga ciągłego zaangażowania poszczególnych jego członków.

Na taką potrzebę religijnego odrodzenia wskazywał już w czerwcu 1987 roku bł. Jan Paweł II, kiedy mówił podczas wizyty w Polsce: „Polska należy do krajów, gdzie całe grupy ochrzczonych utraciły żywy sens wiary albo wprost nie uważają się za członków Kościoła, prowadząc życie dalekie od Chrystusa i Jego Ewangelii. Polska jest krajem potrzebującym pilnie Nowej Ewangelizacji". Wydaje się, że obecnie słowa te stają się jeszcze bardziej aktualne i wskazują na pilną potrzebę odrodzenia wiary, aby współcześni uczniowie Chrystusa mogli być Jego wiarygodnymi świadkami.

Zatem niech zbliżający się czas Misji świętych stanie się dla waszej parafii okazją do odzyskania duchowych sił oraz do odnowienia pierwotnego entuzjazmu wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa - Jedynego Zbawiciela człowieka. Dołóżcie starań, aby w tym świętym czasie na nowo odkryć i docenić wartość Eucharystii - zwłaszcza niedzielnej, która stanowi fundament życia religijnego wspólnoty i poszczególnych wiernych.


Bł. Jan Paweł II w pierwszym zdaniu encykliki o Eucharystii napisał: „Kościół żyje dzięki Eucharystii". Dzięki Eucharystii żyje także parafia. Eucharystia bowiem gromadzi wiernych parafii, pogłębiając ich więź z Bogiem i między sobą, tym samym staje się szkołą łamania chleba i dzielenia miłością na wzór Jezusa Chrystusa.

W waszej świątyni, przy kratkach konfesjonału prostujcie ścieżki dla Pana, aby mógł przychodzić do waszych serc w Komunii Świętej. Starajcie się również być uważnymi słuchaczami słowa Bożego, aby mogło ono wydawać w Was owoce świętości.

Dzięki temu wasza parafia stanie się prawdziwą wspólnotą i zasłuży sobie na miano domu, w którym będziecie doświadczać Bożej i wzajemnej miłości.

Niech Bóg udzieli waszej wspólnocie parafialnej daru obfitego błogosławieństwa, abyście na co dzień budowali dla Boga żywą świątynię waszych serc, otwartych na Jego słowo, gotowych czynić dobro, mocnych w wierze i będących prawdziwymi świadkami Chrystusa.

Na czas Misji parafialnych i przygotowania się do Jubileuszu konsekracji parafialnej świątyni udzielam Duszpasterzom i całej Wspólnocie Parafialnej pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca † i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

† Wiesław Lechowicz Administrator Diecezji Tarnowskiej

 

Lut 24, 2012

Niedziela - 26 lutego                                       „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

7.00 – Msza św. z nauką ogólną

8.30 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach

10.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i gimnazjalistów

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

17.00 – Msza św. z nauką ogólną

              Nauka dla młodzieży szkół średnich studiującej i pracującej

 

Poniedziałek – 27 lutego                                                „Dzień wiary”

8.00 – Msza św. z nauką ogólną

I nauka dla matek i ojców

15.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i gimnazjalistów

17.00 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

              I nauka dla matek i ojców

 

Wtorek – 28 lutego                                                     „Dzień modlitwy”

8.00 –   Msza św. z nauką ogólną

              II nauka dla matek i ojców

15.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i gimnazjalistów

17.00 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

              II nauka dla matek i ojców

 

Środa – 29 lutego                                                   „Dzień Rodziny”

8.00   – Msza św. z nauką ogólną i odnowienie przysięgi małżeńskiej

10.00 – Msza św. z kazaniem dla gimnazjalistów

11.30 – Msza św. z kazaniem dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

17.00 – Msza św. z nauką w Narożnikach

18.00 – Msza św. z nauką ogólną i odnowienie przysięgi małżeńskiej

20.30 – Apel Jasnogórski

 

Czwartek – 1 marca                                    „Dzień Bożego Miłosierdzia”

8.00 – Msza św. z nauką ogólną

8.30 – 10.00 – Spowiedź św.

10.00 – Nauka i spowiedź dla gimnazjalistów

11.30 – Nauka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

15.00 – 18.00 – Spowiedź św. (16.30 – 17.00 przerwa w spowiedzi)

18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.

              Nauka dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej

20.30 – Apel Jasnogórski

 

Piątek – 2 marca                        „Zwycięstwo miłości w Wieczerniku i na Kalwarii”

8.00 –   Droga Krzyżowa

8.30 –   Msza św. z nauką dla wszystkich.

10.00 – Droga Krzyżowa, Msza św. z kazaniem dla gimnazjalistów

11.30 – Droga Krzyżowa, Msza św. z kazaniem dla dzieci

16.30 – Droga Krzyżowa w Narożnikach

17.00 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach

18.00 – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

19.00 – Droga Krzyżowa ul. Radgoszczy

 

Sobota – 3 marca                                                Zakończenie Misji św.

8.00   – Msza św. z nauką na zakończenie misji (przynosimy krzyże).

9.30   – Msza św. dla chorych.

17.00 – Msza św. z nauką na zakończenie misji Poświęcenie Krzyża Misyjnego (przynosimy krzyże).

 

Niedziela – 4 marca                           Odpust ku czci św. Kazimierza

7.00 – Msza św.

8.30 – Msza św. w Narożnikach

11.00 – Suma odpustowa

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

17.00 – Msza św.

 

  Misje Św. prowadzi

ks. Artur Ważny proboszcz parafii pw. MB Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach

Zapraszają Duszpasterze

Lut 04, 2012

Program Nabożeństwa 40 godzinnego

 

Niedziela - 05.02.2012. 

12.30 - 13.30          Dzieci i młodzież gimnazjalna (prowadzi Chórek)

13.30 - 14.30          Żdżary i Kaczówka (prowadzi róża p. Grażyny Chwałek)

14.30 - 15.30          Górki, Narożniki, Podkościele, Osiedle (prowadzą mieszkańcy ul Słonecznej)

15.30 - 16.00          Nieszpory Eucharystyczne

16.00 -                     Msza św.

 

Niedziela - 12.02.2012.

 

12.30 - 13.30         Dzieci i młodzież gimnazjalna (prowadzą uczniowie klas III gimnazjum)

13.30 - 14.30         Zarzecze za cmentarzem, Trzydniaki, Mały Dwór (prowadzi róża Marii Kaczocha)

14.30 - 15.30         Zarzecze za rzeką, Lisiaki północne (prowadzi róża Marii Kułaga)

15.30 - 16.00         Nieszpory Eucharystyczne

16.00 -                    Msza św.

 

Niedziela - 19.02.2012.

 

12.30 - 13.30          Dzieci i młodzież gimnazjalna (prowadzi Szkolne Koło Caritas)

13.30 - 14.30          Poręby i Podlesie (prowadzi róża Joanny i Józefa Warias)

14.30 - 15.30          Zadębie i Lisiaki Południowe (prowadzą nauczyciele)

15.30 - 16.00          Nieszpory Eucharystyczne

16.00 -                     Msza Święta.

Sty 03, 2012
  1. Odwiedziny duszpasterskie w tym tygodniu wg następującego porządku:

Niedziela - 1 stycznia od godz. 14.00 - Kaczówka do końca

Poniedziałek - 2 stycznia od godz. 14.00

  1. Osiedle od Sośniny do kościoła
  2. Zarzecze za rzeką od końca do p. Leżoń Marek

Wtorek – 3 stycznia od godz. 14.00.

  1. Zarzecze za rzeką od końca
  2. Podkościele bez ul.  Słonecznej

Piątek 6 stycznia od godz. 14.00

Grochowiska – jeden kapłan od początku drugi od końca

Sobota 7 stycznia od godz. 8.30
  1. Górki
  2. Zarzecze za cmentarzem

Niedziela 8 stycznia od godz. 14.00 - ul. Słoneczna.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.