Paź 22, 2012
Uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez wszystkich kapłanów naszej parafii we czwartek 11 października o godz. 17.00 rozpoczęliśmy Rok Wiary. Bez specjalnego wysiłku wszyscy zauważamy, że słabnie wiara w Boga. Stąd decyzja Ojca św. Benedykta XVI o konieczności odnowienia wiary wszystkich wierzących w Trójcę św. W krótkim słowie wprowadzającym Ks. Proboszcz przybliżył nam potrzebę stałego pogłębiania naszej wiary poprzez codzienną osobistą modlitwę, przyjmowanie sakramentów św., lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego. W specjalnej modlitwie modliliśmy się przed Najśw. Sakramentem o stały rozwój naszej osobistej wiary w Boga. Każda rodzina w parafii odebrała pamiątkowy obrazek. W niedzielę 14 października odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary na wszystkich Mszach św. Uroczystości inaugurujące Rok Wiary zakończyły się - nadchodzi czas, by wszyscy Parafianie rozpoczęli osobistą pracę w dziele pogłębiania wiary.

Paź 13, 2012
W niedzielę 30 września gościliśmy w naszej parafii ks. Łukasza Niemca pochodzącego z Tarnowa, z parafii pw. Miłosierdzia Bożego, w której przez wiele lat pracował jako wikariusz nasz Ks. Proboszcz. Ks. Łukasz od roku pracuje jako misjonarz w Kazachstanie. Musiał niespodziewanie wrócić do Polski, gdyż nowo promulgowane prawo państwowe w Kazachstanie stanowi, że każdy obcokrajowiec zwłaszcza misjonarz musi co pół roku ponawiać wizę pobytową w ich kraju. Wynika to z usztywnieniem tamtejszego prawa wyznaniowego i prawa do pracy. W wyniku komplikacji przymusowego powrotu do Polski, w celu załatwienia formalności, które udało się szczęśliwie pokonać z - rodziło się dobro, które zaowocowało pobytem ks. Łukasza w naszej parafii. Na wszystkich Mszach św. głosił słowo Boże przybliżając nam jego aktualność „Oby tak cały lud Pana prorokował, aby mu dał Pan swego ducha”. Opowiadał o trudnościach na jakie napotyka Ewangelizacja w Kazachstanie, którymi są najczęściej kulturowa i religijna kurtyna wobec chrześcijaństwa. Wraz z nami modlił się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii, gdyż niestety nie mamy w żadnym Seminarium - żadnego alumna, a w nowicjacie żadnej siostry zakonnej...

Paź 13, 2012

Seminarium Duchowne w Tarnowie co roku prosi o dary w naturze. Zgodnie z zapowiedzią, w sobotę 29 września Radni Parafialni zorganizowali transport - najczęściej osobiście podjęli się tego zadania i od godz. 8.00 przed bramami domów zbierali  wystawione płody rolne. Na prośbę Ks. Proboszcza, by podzielić się z przygotowującymi do kapłaństwa, tym czym tak hojnie obdarzył nas w tym roku Pan Bóg wielu Parafian podzieliło się zbożem, warzywami i owocami. Po przewiezieniu i zważeniu darów okazało się że nasza Parafia złożył hojny dar: ziemniaki 7 ton, kapusty 180 kg, ćwików 220 kg, cebuli 10 kg, winogrona 30 kg, zboża 2, 5 tony.

Ks. Dyrektor do spraw administracyjnych Seminarium podziękował serdecznie na ręce Księdza Proboszcza dar czyńcom za ofiarowane dary i zapewnił o modlitwie w intencji wszystkich ofiarodawców z parafii Radgoszcz.

Paź 06, 2012

DROGI KSIĘŻE PROBOSZCZU!!!

Sięgamy dziś pamięcią do dnia, w którym przybyłeś do nas jako nowy Proboszcz. Podjąłeś się wówczas wielkiego i jakże trudnego dzieła odnowienia kościoła parafialnego. Dzisiaj jako wspólnota parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Radgoszczy stoimy w pięknie odnowionej świątyni, która jest naszym domem modlitwy i spotkania z Bogiem, świątyni, która jest domem Boga i bramą do nieba, świątyni, która urzeka swym dostojeństwem, nie tylko nas, ale wszystkich, którzy tutaj się modlą.

Dlatego jako wspólnota parafialna, której jesteś Pasterzem chcemy podziękować Ci za ogromny trud, jaki włożyłeś w odnowienie naszego kościoła.

Wiemy, że nie lubisz wielkich słów pod swoim adresem, ale ogrom pracy włożony w te wielkie dzieła przy współpracy parafian i ludzi dobrej woli skłania nas do pamięci i wyrażenia wdzięczności.

Bóg zapłać, że pomimo tak wielu obowiązków związanych z odnawianiem kościoła, przede wszystkim troszczysz się o pogłębianie naszej wiary i kształtujesz sumienia poprzez gorliwą i ofiarną posługę kapłańską. Pragniemy nadal wspierać Cię modlitwą i życzliwością. Niech Matka Boża, której opiece tak często Nas powierzasz chroni Twe zdrowie i dodaje sił na długie, długie lata!

KSIĘŻE PROBOSZCZU BÓG ZAPŁAĆ ZA TWOJĄ OBECNOŚĆ!

Paź 06, 2012

Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej Ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga.

W dzisiejszej liturgii jednoczymy się w wielkim dziękczynieniu za dar jubileuszu stu pięćdziesięciolecia konsekracji kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza w Radgoszczy oraz konsekracji ołtarza mszalnego.

Czcigodny księże Biskupie Nasz Pasterzu!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej chcemy wyrazić  ogromną wdzięczność, że w tak ważnym dniu poświęciłeś Nam Swój cenny czas i  zaszczyciłeś Swoją obecnością. Długo w Naszych sercach pozostanie słowo, które do  Nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego Nam udzielisz.

Zechciej przyjąć szczere życzenia, abyś zdążając wytrwale za Chrystusem w  dalszych latach posługi „Na Chwałę Trójcy Świętej i Bogarodzicy” odnajdywał ewangeliczną radość, płynącą z przekazywania Dobrej Nowiny ludziom, tak bardzo potrzebującym orędzia nadziei, która zawieść nie może.

Niech Bóg, który jest miłością obdarzy Cię zdrowiem i potrzebnymi siłami do podejmowania nowych duszpasterskich wyzwań, a św. Kazimierz patron Naszej parafii niech wspiera Twój trud i umacnia w miłości i prawdzie Twoją posługę w Kościele tarnowskim.

BÓG ZAPŁAĆ!

Wrz 30, 2012

Umiłowany nasz Arcypasterzu!

W imieniu wszystkich zgromadzonych tu kapłanów Rodaków, w imieniu kapłanów którzy w tej parafii pracowali i pracują, w imieniu moich Drogich Parafian i w swoim imieniu witam Cię serdecznie Księże Biskupie w naszym pięknie odnowionym kościele, który jest naszym domem! Witam serdecznie w parafii pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy.

Radość z Twojej obecności Księże Biskupie w naszej parafii jest tym większa, bo przypada w szacowną uroczystość jubileuszu 150-lecia konsekracji naszego kościoła parafialnego. Do tej uroczystości przygotowywaliśmy się przede wszystkim duchowo. Na początku Jubileuszu przed uroczystością odpustową ku czci św. Kazimierza uczestniczyliśmy pobożnie, licznie i gorliwie w misjach świętych. Ich owocem są coraz częstsze abstynenckie postanowienia, większa troska o trwałość małżeństw i rodzin w naszej parafii, gorliwszy udział w nabożeństwach parafialnych.

Jak Pan Bóg pozwoli, to Jubileusz naszej Parafii zakończymy renowacją misji świętych, ponowieniem dobrych postanowień i jeszcze większym zaangażowaniem w pogłębianie życia religijnego i moralnego.

Drogi Księże Biskupie

Twoje przybycie do naszej Parafii, to dla nas niezwykle ważna chwila, to wizyta Pasterza uosabiającego Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby umocnić braci i siostry w wierze i miłości.

Wielki to dla nas zaszczyt gościć tak rozmiłowanego w Trójcy św. i Bogurodzicy Pasterza Kościoła Tarnowskiego. Prosimy serdecznie, o złożenie za nas Chrystusowi ofiary Mszy św., byśmy w naszym codziennym dalszym życiu jeszcze goręcej miłowali Boga i naszych bliźnich.

Wrz 30, 2012
Witamy Ciebie, Następco Apostołów, Drogi Pasterzu Diecezji Tarnowskiej w naszej żywej wspólnocie wiary, nadziei i miłości na radgoskiej ziemi.

Witamy Cię Pasterzu, który przybywasz, by spojrzeć z bliska w serca swoich wiernych, aby rozpalić w nas na nowo płomień umiłowania jedynej prawdy i rzeczywistości. Bogu, który jest naszym najlepszym Ojcem jesteśmy wdzięczni, za to że w tak krótkim czasie, ta świątynia stała się chlubą naszej małej ojczyzny. Zaszło tu bardzo wiele zmian przede wszystkim w aspekcie materialnym:

- zrekonstruowano całość fundamentów i wykonano odwodnienie kościoła,

- wyremontowano poszycie dachu i  położono nową blachę,

- wymieniono zniszczone elementy ścian, ocieplono i oszalowano kościół,

- położono nową posadzkę,

- zamontowano ogrzewanie i wentylację kościoła,

- gruntownie odrestaurowano 3 ołtarze, ambonę i stacje drogi krzyżowej,

- wykonano nowe ławki oraz nowy marmurowy ołtarz, a także odrestaurowano całą polichromię kościoła.

To wszystko wynika nie z zamożności parafian, lecz z wyjątkowego zaangażowania i pracowitości naszego ks. proboszcza dra Marka Łabuza. Dzięki, któremu mogliśmy jako parafianie wypełnić nasz obowiązek wobec Boga, naszych przodków i przyszłych pokoleń.

Wierząc, że Bóg jest miłością i Dawcą Pokoju, umocnij nas, Drogi Księże Biskupie, w wierze Kościoła, abyśmy z wielką wyobraźnią miłosierdzia budowali cywilizację miłości i pokoju. Prosimy, aby ks. Biskup raczył dziś dokonać konsekracji ołtarza mszalnego, poświęcenia ołtarzy i polichromii naszego kościoła, prosimy również o modlitwę za nas i z nami, o Słowo Boże, a na koniec o pasterskie błogosławieństwo.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.