Gru 14, 2013
Tradycyjnie gościliśmy w naszej parafii św. Mikołaja, który przybył, aby prezentami nagrodzić dzieci zaangażowane w życie parafii. Najpierw jednak, a było to w sobotę wieczorem spotkał się z grupką niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców. Z tej okazji gimnazjaliści klas III odegrali kolędę misyjną, a dziewczynki ze szkoły podstawowej zaprezentowały ciekawy układ taneczny. Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas przygotowały piękne obrazki ze zdjęciami ze Św. Mikołajem z ubiegło rocznego spotkania, oraz zakupiły prezenty. Św. Mikołaj wręczył upominki 10 dzieciom, po czym odbyła się bardzo miła sesja zdjęciowa ze świętym Mikołajem.

Wieczorna Msza św. już na początku wprawiła wszystkich jej uczestników w doskonałe humory. Ich oczom ukazała się olbrzymich rozmiarów góra prezentów ułożonych przez 2 aniołki wokół ołtarza. Ministranci i kandydaci, lektorzy, chórek dziewczęcy, kapłani oraz osoby świeckie – animatorzy dziecięcych dzieł w parafii zostali obdarzeni hojnymi prezentami. Święty Mikołaj nie zapomniał też o członkach róż żywego różańca. Wszyscy, którzy przybyli na zmianę tajemnic w niedziele po prymarii otrzymali słodki obrazek od św. Mikołaja.

Jeżeli, do kogoś św. Mikołaj nie przybył Czytelników tej notki prosimy w imieniu św. Mikołaja o pomoc i obdarowanie go upominkiem.

Gru 03, 2013

Z KOLĘDĄ W DOMU

Kolędujemy 6 stycznia 2014 r.

Występują: Maryja, Józef, pastuszek, król, dziecko afrykańskie, dziecko latynoskie.

Wejście z kolędą. Kłaniają się wszyscy

PASTUSZEK

Serce drży z przejęcia, głos się załamuje:

Ja, skromny pastuszek, nowinę zwiastuję!

Oto Bóg Wszechmocny, Stwórca tego świata,

przyszedł do człowieka…

 

LATYNOS

… tak jak Brat do brata!

 

KRÓL

Niepojęta miłość Boga Wszechmocnego:

tak się dać ,,rozbroić” dla człeka grzesznego!

 

MARYJA

Szczęśliwy być musi, kto ufa miłości.

 

LATYNOS

W jego sercu pokój i radość zagości.

 

PASTUSZEK

Jak tu się nie dzielić, nie głosić orędzia,

gdy tylu ludzi jeszcze nie poznało szczęścia.

 

AFRYKAŃCZYK

W krajach ogarniętych wojną, konfliktami

płaczą dzieci nad ich zburzonymi domami.

Dzieci są bezbronne, często przerażone.

Ciężki ich los, gdy zostaną do armii wcielone.

 

PASTUSZEK

Nie martw się, mój bracie! Ja, chłopiec ubogi,

oddam ci swój chlebek – postawi na nogi!

 

LATYNOS

Musimy pamiętać, że Bóg wciąż się rodzi.

W ubogim i głodnym do nas też przychodzi.

 

PASTUSZEK

Kto serce okaże, kto szaty użyczy,

ten dozna radości i sercem ją wykrzyczy.

 

AFRYKAŃCZYK

Samu bana ke kuha! (czyt. ke kuła)

 

JÓZEF

Samu bana ke kuha!

 

MARYJA

To prośba w języku munukutuba.

 

AFRYKAŃCZYK

To znaczy: ,,Aby dzieci mogły usłyszeć”.

Przerwijmy milczenie, przerwijmy tę ciszę.

A dla głuchoniemych dzieci w Bertoua (czyt. Bertuła),

Śpiewajmy z radością: Samu bana ke kuha!

 

JÓZEF

Kto tylko tu żywy, niech z nami zaśpiewa.

Modlitwę z ofiarą zanośmy do nieba.

AFRYKAŃCZYK potrząsa skarbonką

 

WSZYSCY RAZEM

Niech wam Pan Bóg serce dobre wynagrodzi,

a Jezus maleńki do serca przychodzi!

Niechaj miłość, pokój w waszym domu gości,

niechaj dary Ducha spłyną w obfitości,

niech światło z Betlejem rozjaśnia noc ciemną.

Dzięki wam ta droga nie była daremną.

W podzięce za serce niechaj od nas będą

Maleńkie pamiątki...

 

PASTUSZEK

... pamiątki z kolędą!

„Samu bana ke kuha” - Hymn kolędników misyjnych 2013.

W każdym odwiedzonym miejscu kolędnicy zostawią pamiątkę. W tym roku jest nią aniołek z trąbą, który nawiązuje do głównego z tegorocznych projektów – budowy szkoły dla dzieci głuchoniemych. Jest to symboliczny znak wdzięczności od dzieci, którym z pomocą przyjdą tegoroczni kolędnicy.

Paź 22, 2013

Nasze Radgoskie Gimnazjum obchodzi skromny jubileusz 10-lecia nadania mu niezwykle zaszczytnego i zobowiązującego imienia błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji w kościele parafialnym we wtorek o godz. 9.00 została odprawiona uroczysta Msza św. sprawowana przez dr ks. Tomasza Lelito diecezjalnego wizytatora religii. W homilii Celebrans przypomniała całej społeczności szkolnej jak bardzo Jan Paweł II szanował swoich rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. W czasie wystąpienia na forum UNICEF wypowiedział znamienne słowa: „Całuję ręce moich rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów. Dzięki nim wzrastałem w swoim człowieczeństwie”. Do podobnej wdzięczności wyrażającej się choćby w słowach „Dzień dobry + uśmiech” za trud włożony w edukację i w wychowanie zachęcał młodzież gimnazjalną Celebrans.

W szkole odbyła się uroczysta piękna akademia, w czasie której młodzież nie tylko przypomniał osobę Jana Pawła Wielkiego, ale jego orędzie skierowane do młodych. Młodzi uświadamiali sobie obowiązek poznawania dziedzictwa jakie zostawił im Patron, przyszły Święty i zadanie wprowadzanie tych wartości ich w życie.

Po akademii zebrani mogli zobaczyć, usłyszeć i podziwiać 10 letni dorobek radgoskiego Gimnazjum. Jest on niezwykle imponujący.

Paź 22, 2013
W piątek 18 października o godz. 11.50 w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy zebrali się wszyscy katecheci szkół podstawowych i gimnazjalnych z dekanatu dąbrowskiego. Celem spotkania było doskonalenie warsztatu pracy katechetów świeckich, sióstr zakonnych i kapłanów. Spotkaniu przewodniczył ks. dr Bolesław Klaus wizytator diecezjalny.

Najpierw referat pt. „Środki audiowizualne w katechezie” wygłosił ks. mgr lic. Robert Osak. Podał w nim m. in. zasady korzystania ze środków audiowizualnych w czasie katechezy.

Katechetka mgr Stanisława Pawlik przeprowadziła z klasą VI a katechezę pt. „Bądźmy miłosierni”. W czasie jej trwania zebrani mogli się przekonać, że krótki (10 min.), ale niezwykle ciekawy film o działalności Matki Teresy z Kalkuty ożywił uczniów, zaktywizował do baczniejszej uwagi i dyskusji, która udowodniła, że uczniowie nie tylko zobaczyli różnorodną działalność Matki Teresy, ale poznali nowe sposoby pomagania bliźnim potrzebującym pomocy. Warto w sposób mądry i dobry korzystać z środków audiowizualnych – mogą ubogacić naszą wiarę.

Paź 14, 2013

PROŚBA O WPISANIE NA LISTĘ KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

Ja.............................................................................Proszę o wpisanie mnie* na listę kandydatów* do sakramentu bierzmowania.

Postanawiam* pilnie uczestniczyć w katechezach* i we wszystkich spotkaniach duszpasterskich.

Pragnę przez comiesięczne przystępowanie do sakramentu pokuty* i częstą Komunię św.,* pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem* i otwierać się na działanie Ducha Świętego.

Proszę też tutaj zebranych* o modlitwę*, aby nie ulegać pokusom świata*, ale by wytrwale walczyć o piękne i czyste życie.

 

...................................................        ...................................................

Podpis kandydata podpis rodziców

 

 

DANE OSOBOWE KANDYDATA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

 

1.   Nazwisko i imię......................................................................................................

2.   Miejsce i data urodzenia.........................................................................................

3.   Imiona rodziców.....................................................................................................

4.   Miejsce chrztu (adres)............................................................................................

5.   Miejsce i data Pierwszej Komunii w......................................................................

6.   Obecny adres zamieszkania....................................................................................

7.   Szkoła i klasa..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

....

Paź 06, 2013

Parafia po raz 3 zorganizował akcję pt. „Chlebki Miłosierdzia”. W niedzielę 6 października, po każdej Mszy św. dzieci ze Szkolnego Koła Caritas pod opieką Pań z Caritasu rozprowadzały chlebki. Rozprowadzono 218 chlebków. 32 Chlebki które zostały otrzymały po Mszy św. wieczornej rodziny wielodzietne.

Składka do puszek na rzecz poszkodowanych w Syrii, przyniosła bardzo skromniutkie dochód. Wobec tego postarajmy się żarliwiej pomodlić na różańcu za prześladowanych chrześcijan w tym kraju.

Dzień wcześniej Radni Parafialni zbierali w gospodarstwach domowych płody rolne (ziemniaki, zboże, warzywa na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Mimo słabych zbiorów spowodowanych długotrwałymi opadami w maju, a następnie uciążliwą suszą w lipcu i sierpniu zebrano kilkadziesiąt worków zboża i ziemniaków i kilkanaście worków warzyw.

Niech Dobry Bóg hojnie wynagrodzi każdy nawet najmniejszy dar serca. Bóg zapłać. wszelkie

Paź 06, 2013
W sobotę 28 września parafia Radgoszcz gościła członków wspólnoty Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca z całej tarnowskiej diecezji. Na spotkanie przybyli delegaci z 10 parafii diecezji: z Bazyliki katedralnej z Tarnowa, z Tarnowa z Mościc i parafii pw. Miłosierdzia Bożego, Koszyc Wielkich, Łękawicy, Skrzyszowa, Słopnic, Woli Rzędzińskiej, Nieczajnej Górnej i z Radgoszczy. Modlitewne czuwanie rozpoczęło się o godz. 9.00 wystawieniem Najśw. Sakramentu i modlitwą różańcową. Rozważania prowadzili członkowie wspólnoty z Radgoszczy. Myślą przewodnią było wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny za grzechy innych ludzi i swoje osobiste: „a że sami jesteśmy jednymi z nich, chcemy Ci wynagradzać również za nasze grzechy i słabości”.

Następnie moderator ADPC w diecezji tarnowskiej ks. M. Łabuz wygłosił referat na temat: „Czyściec – tajemnicą Bożego miłosierdzia”. Przypomniał w nim, że Odnośnie czyśćca Kościół podaje nam tylko dwie dogmatyczne prawdy: pierwszą że stan taki istnieje, drugą że duszom doświadczającym go można pomóc przez wstawiennictwo wiernych, a zwłaszcza przez ofiarę mszy świętej. Wszelkie pozostałe informacje na temat czyśćca możemy zaczerpnąć z życiorysów świętych i błogosławionych, którzy dostąpili łaski spotkania z duszami czyśćcowymi. Trzeba jednakże pamiętać, że są to ich objawienia prywatne, co do których Kościół orzekł jedynie, że nie zawierają błędów teologicznych. Mogą one mieć dla nas „wartość prywatną”. Mogą budować naszą osobistą wiarę, ponieważ Urząd Nauczycielski Kościoła nie domaga się byśmy wierzyli w objawienia prywatne. Prelegent przestrzegał przed łatwowiernym nabywaniem pojawiających się w księgarniach jak grzyby po deszczu i czytaniem sensacyjnych książeczek i newsów internetowych na temat czyśćca. Wiele z nich zawiera zmyślone i często błędne informacje na temat czyśćca. Wierząc im można swoją wiarę narazić na ośmieszenie i jej utratę.

O godz. 11.00 sprawowana była Msza św. koncelebrowana przez 6 opiekunów ADPC w diecezji. W kazaniu ks. Moderator uwrażliwiał zebranych na I przykazanie Boże, w którym Bóg „zawarł obowiązek pogłębiania swojej osobistej wiary i przekazywania jej innym”. Dziwimy się, że niektórym młodym podobają się m. in. zwyczaje pogańskiego święta Haloween (straszenie dyniami, duchami itp.). Czy jednak kultywujemy w swoich rodzinach modlitwę za zmarłych, pobożne przeżywanie pogrzebów, rocznic śmierci, a przez to wiarę w życie wieczne?

Na zakończenie dnia skupienia w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy miała miejsce niezwykle radosna, smaczna i ciepła agapa dla prawie 180 osób, połączona z osobistą wymianą duszpasterskich doświadczeń. Kolejne spotkanie odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną ofiarować duszom w czyśćcu cierpiącym dar pobożniejszej modlitwy, pokuty i dobrych uczynków do włączenia się do parafialnych wspólnot Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.