Katecheza dla dzieci i katechetów...

W piątek 18 października o godz. 11.50 w Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy zebrali się wszyscy katecheci szkół podstawowych i gimnazjalnych z dekanatu dąbrowskiego. Celem spotkania było doskonalenie warsztatu pracy katechetów świeckich, sióstr zakonnych i kapłanów. Spotkaniu przewodniczył ks. dr Bolesław Klaus wizytator diecezjalny.

Najpierw referat pt. „Środki audiowizualne w katechezie” wygłosił ks. mgr lic. Robert Osak. Podał w nim m. in. zasady korzystania ze środków audiowizualnych w czasie katechezy.

Katechetka mgr Stanisława Pawlik przeprowadziła z klasą VI a katechezę pt. „Bądźmy miłosierni”. W czasie jej trwania zebrani mogli się przekonać, że krótki (10 min.), ale niezwykle ciekawy film o działalności Matki Teresy z Kalkuty ożywił uczniów, zaktywizował do baczniejszej uwagi i dyskusji, która udowodniła, że uczniowie nie tylko zobaczyli różnorodną działalność Matki Teresy, ale poznali nowe sposoby pomagania bliźnim potrzebującym pomocy. Warto w sposób mądry i dobry korzystać z środków audiowizualnych – mogą ubogacić naszą wiarę.

Please publish modules in offcanvas position.