Cze 13, 2013

W środę 20 marca o godz. 15:30 młodzież z parafii pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy – Krzywdzie i z parafii pw. Św. Kazimierza z Radgoszczy przyjęła sakrament bierzmowania. Do naszej parafii przybył JE ks. dr Andrzej Jeż Ordynariusz naszej tarnowskiej diecezji. Młodzież wraz ze świadkami, rodzicami pobożnie modliła się w kościele w oczekiwaniu na Dary Ducha Świętego modlitwą różańcową. W słowie Bożym podczas Mszy św. Ks. Biskup wezwał młodych do życia zgodnego z poznawaną wiarą, do ciągłego pogłębiania wiary i jej obrony gdy zachodzi taka potrzeba. Sakrament bierzmowania przyjęło 75 osób.

Oby otrzymane Dary Ducha Świętego i osobista z nimi współpraca prowadziły młodzież do pięknego i szczęśliwego życia. W czasie ostatnich 7 lat z powodu remontów naszego kościoła sakrament bierzmowania był udzielany na zmianę w trzech parafiach. Od tego roku wracamy do wcześniejszej tradycji - bierzmowanie będzie w naszej parafii.

Cze 01, 2013

W uroczystość Bożego Ciała gościliśmy w naszej parafii byłego naszego praktykanta, neoprezbitera ks. mgr Ziemowita Kordasa. W sobotę 18 maja otrzymała z rąk JE bp A. Jeża święcenia kapłańskie, nazajutrz w niedzielę przeżywał w rodzinnej parafii w Krynicy-Zdroju swoje Prymicje. Przybył do naszej parafii, głosił słowo Boże i przewodniczył uroczystej sumie i procesji eucharystycznej i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa. Jako pierwszą placówkę otrzymał parafię w Przecławiu. Otoczmy go naszymi modlitwami, szczególnie powierzmy go Matce Kapłanów, by wypraszała mu łaskę owocnego i pięknego przeżywania kapłaństwa.

Maj 23, 2013

W tym roku z okazji Dnia Matki, przypadającego w niedzielę 26 maja w przeddzień uroczystości w sobotę w kościele zebrali się wszyscy którzy kochają swoje Mamy. Ks. Proboszcz odprawił w intencji wszystkich Mam w parafii uroczystą Mszę św. Modliliśmy się wspólnie o Boże błogosławieństwo dla nich i szczególną opieką nad nimi Mamy Chrystusa. Nie zapomnieliśmy także pomodlić się za zmarłe Mamy. Po nabożeństwie majowym dzieci z przedszkola złożyły Mamom piękne życzenia, które wszyscy zakończyli śpiewem Życzymy, życzymy... Po czym dzieci wręczyły swoim mamom obecnym w kościele piękne róże, mówiąc im, że bardzo je kochają. Zaskoczone tak niespodziewanym prezentem, uśmiechnięte Mamusie nie kryły wzruszenia. Na zakończenie nabożeństwa wszystkie mamy obecne w kościele także otrzymały róże i życzenia od kapłanów pracujących w naszej parafii.

Niech Bóg wam hojnie błogosławi kochane Mamusie, a Maryja Mama Syna Bożego i dla Was niech będzie najlepszą Mamą.

Maj 19, 2013

W ubiegłym roku w Polsce zabito 622 nienarodzonych dzieci z podejrzeniem, że są chore na zespół Downa i Turnera. Po dokonaniu aborcji okazało się, że wiele z tych dzieci ku ogromnemu przerażeniu rodziców było zdrowych! Takie brutalne, nie ludzkie jest obecnie prawo w Polsce. Obecny Rząd nie tylko zaleca zabijanie chorych dzieci, ale zamierza także rozpocząć seks edukację dzieci w przedszkolach i szkole podstawowej! Kuratoria otrzymały już stosowne zalecenia, opracowywane są już podręczniki w tym skandalicznym temacie.

Każdy normalny człowiek, wie że chore dzieci należy leczyć, jeszcze bardziej się nimi opiekować, a nie zabijać. Rodzicie mają obowiązek i prawo wychowywać swoje dzieci, a nie opłacani przez rząd "trenerzy seksu". Prosimy o 100 % poparcie tego bardzo ważnego protestu. Dzisiaj po południu młodzież będzie zbierała podpisy w domach. Uczniów klas III gimnazjum prosimy o pobranie po Mszy św. list do podpisywania.

Maj 03, 2013
W uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki Polski w naszej parafii gościliśmy Kanonika Gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie, długoletniego prorektora ds. naukowych Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie profesora liturgiki i wychowawcę wielu pokoleń tarnowskich kleryków ks. Bolesława Margańskiego. Ks. Prałat w słowie Bożym głoszonym na wszystkich Mszach św. przypomniał nam rolę Maryi w dziele Zbawienia – Maryja jest naszą Współodkupicielką oraz opiekę Matki Bożej nad Polską Ojczyzną naszą. Zachęcał nas do nieustającej modlitwy osobistej i wspólnotowej do Matki Bożej.

Maj 01, 2013

W środę 20 marca o godz. 15:30 młodzież z parafii pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny, Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy – Krzywdzie i z parafii pw. Św. Kazimierza z Radgoszczy przyjęła sakrament bierzmowania. Do naszej parafii przybył JE ks. dr Andrzej Jeż Ordynariusz naszej tarnowskiej diecezji. Młodzież wraz ze świadkami, rodzicami pobożnie modliła się w kościele w oczekiwaniu na Dary Ducha Świętego modlitwą różańcową. W słowie Bożym podczas Mszy św. Ks. Biskup wezwał młodych do życia zgodnego z poznawaną wiarą, do ciągłego pogłębiania wiary i jej obrony gdy zachodzi taka potrzeba. Sakrament bierzmowania przyjęło 75 osób.

Oby otrzymane Dary Ducha Świętego i osobista z nimi współpraca prowadziły młodzież do pięknego i szczęśliwego życia. W czasie ostatnich 7 lat z powodu remontów naszego kościoła sakrament bierzmowania był udzielany na zmianę w trzech parafiach. Od tego roku wracamy do wcześniejszej tradycji - bierzmowanie będzie w naszej parafii.

Kwi 18, 2013
Ks. dr hab. Robert Biel pochodzi z parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Tu się urodził, wychowywał i ukończył szkołę podstawową. Maturę uzyskał w LO w Dąbrowie Tarn. W 1985 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył przyjęciem z rąk JE bpa J. Życińskiego święceń kapłańskich 25 maja 1991 r. Po rocznej pracy w parafii Żeleźnikowa został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej do Innsbrucka. Studia ukończył obroną pracy doktorskiej nt. „Znaki życia i śmierci Kościoła w Polsce po przełomie politycznym”. Został wykładowcą na Wydziale Teologicznym PAT w Tarnowie i jednocześnie pracował w Wydawnictwie Diecezji Tarnowskiej „Biblos”. Od 1998 r. przez 8 lat pełnił funkcję Dyrektora „Biblosu”. W 2003 r. został mianowany wikariuszem biskupim ds. zakonnych. Będąc delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Europejskiej Rady Kapłańskiej na plenarnym posiedzeniu w Bazylei w 2008 r. został wybrany na członka Prezydium Europejskiej Rady Kapłańskiej.

Jest autorem i redaktorem kilkunastu książek oraz autorem licznych artykułów o tematyce teologicznej. Jego publikacje ukazały się w kilku językach. W 2006 r. został obdarzony godnością kanonika gremialnego i kustosza Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Swoją dotychczasową pracę naukową zwieńczył w dniu 16 kwietnia 2013 r. uzyskaniem tytułu doktora habilitowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ks. prałatowi dr hab. Robertowi Bielowi życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, zdrowia i dalszych sukcesów naukowych i duszpasterskich.

Please publish modules in offcanvas position.