Mar 27, 2013

Do odpustu parafialnego nasza parafia przygotowywała się przez renowację Misji św. przeprowadził je dziekan dekanatu dąbrowskiego ks. prałat Stanisław Cyran. W naukach brało udział bardzo wielu parafian, co świadczy o wysokim poziomie nauk rekolekcyjnych i kunszcie kaznodziejskim ks. Rekolekcjonisty.

Najpiękniejszym owocem renowacji Misji św. będzie ożywiony kult Jezusa Miłosiernego wyrażający się min. W codziennym odmawianiu Koronki do Bożego Miłosierdzia w rodzinach.

Po renowacji 3 marca parafia oddawała cześć swojemu patronowi św. Kazimierzowi – królewiczowi. Słowo Boże głosił dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła w Krakowie ks. prof. dr hab. Ireneusz Stolarczyk. Przypomniał nam sylwetkę naszego Patrona i zwrócił uwagę na potrzebę modlitwy w życiu każdego chrześcijanina i chrześcijańskich rodzin.

Mar 26, 2013
Jakże nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym. Jan Paweł II

Osoby starsze, niepełnosprawne i chore mają również prawo do szczęścia, dlatego członkowie Szkolnego Koła Caritas w okresie Wielkiego Postu wykonali kartki świąteczne i piękne kolorowe pisanki, które wręczyły 14 osobom chorym i samotnym z naszej parafii.

Tak naprawdę to, co zrobimy dzisiaj dla starszych, to robimy dla samych siebie, dodając, że „starsi to my, tyle że jutro”. – Jeśli wychowamy nowe pokolenie, tak, że będzie się zajmowało starszymi, chorymi i potrzebującymi, to i my nie odczujemy samotności, biedy, opuszczenia. Działalność na rzecz starszych i samotnych uczy młodzież, bezinteresowności, miłości bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Uczy też akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych. Zorganizowane pomaganie przyczynia się do wzrostu samodzielności, uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę, wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej.

Mar 26, 2013

W każdej parafii w trosce o dobro duchowe wszystkich parafian proboszcz ma obowiązek co kilka lat organizować Misje św. Są to dłuższe w formie, bo trwające zazwyczaj tydzień i bogatsze w treści, bo dla poszczególnych stanów rekolekcje. Ich celem jest pogłębienie i umocnienie wiary w sercach i umysłach parafian. Praktyką duszpasterską jest organizowanie Misji św. i ich odnowienie w ciągu pierwszego czy drugiego roku po Misjach św. W ubiegłym roku przeżywaliśmy Misje św. w tym roku w dniach od 24 do 28 lutego nasza parafia przeżywała renowację Misji świętych. Nauki rekolekcyjne głosił dziekan dekanatu Dąbrowa Tarnowska ks. prałat Stanisław Cyran.

Celem renowacji Misji św. było zainicjowanie kultu Miłosierdzia Bożego w kościele oraz w domach rodzinnych. Służyły temu przede wszystkim nauki rekolekcyjne oraz modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego przed obrazem Jezu ufam Tobie. Parafianie nabyli prawie 400 obrazów Jezusa Miłosiernego, które zostały uroczyście poświęcone w ostatnim dniu Misji św., przed którymi rodziny oddały się w Akcie Oddania Miłosierdziu Bożemu.

Dzięki troskliwości Ks. Proboszcza w kościele został ufundowany przepiękny obraz Jezusa Miłosiernego – który jest wierną kopią obrazu z kaplicy Pana Jezusa w Łagiewnikach i uroczyście poświęcony na zakończenie Misji św.

Pamiętajmy o częstym odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego, zwłaszcza o godzinie 15.00 i jeszcze częstszego powtarzania słów modlitwy - zaufania Jezu ufam Tobie.

Mar 24, 2013

Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przygotowuje się do święceń kapłańskich 22 diakonów. Jak Pan Bóg pozwoli 26 maja 2013 r. zostaną wyświęceni na prezbiterów. W ramach przygotowania się do kapłaństwa odbywają praktyki duszpasterskie w wybranych parafiach diecezji.

Biskup ordynariusz skierował do naszej parafii diakona Ziemowita Kordasa z parafii pw. św. Antoniego z Krynicy. Nasz diakon obronił pracę magisterską pt. „Pojęcie lęku na podstawie wybranych postaci biblijnych” u profesora psychologii ks. dr Andrzeja Sułka i od 12 lutego br. jest już magistrem. Przybył do naszej parafii w sobotę 16 lutego, by pod opieką naszego ks. Proboszcza zdobywać doświadczenie konieczne w pracy kapłańskiej. Głosił kazania na wszystkich Mszach św. w I niedzielę adwentu, na Mszy św. pogrzebowej, katechizuje w klasach gimnazjalnych.

Życzymy mu błogosławieństwa Bożego w czasie praktyki duszpasterskiej, życzliwości parafian na czas zdobywania duszpasterskich szlifów.

Mar 24, 2013
Popatrz jak szybko mija czas... Jeszcze rozbrzmiewa w kościele śpiew kolęd, choinki w oknach i na balkonach, a już Kościół zaprasza nas do udziału w nabożeństwie ekspiacyjnym. Do nie dawna było to nabożeństwo wynagradzające Panu Bogu za grzechy popełniane w tzw. karnawale. Aktualnie mamy świadomość jak bardzo i jak często ludzie obrażają Boga, sprzeciwiając się Jego woli wyrażonej w Dekalogu i w Ewangelii. Zabijanie nienarodzonych i staruszków. Okrutny egoizm ludzi pragnących posiadać dziecko za wszelką cenę choćby metodą in vitro, nie liczących się z faktem, że jednemu dziecko pozwalając żyć pozostałe zamrażają na wcześniejszą czy późniejszą śmierć. Związki homoseksualne i w perspektywie prawo do adopcji dzieci przez te pary. Piewcy moralnego liberalizmu nazywają to wszystko postępem, naukę Kościoła zacofaniem, a sam Kościół ciemnogrodem. Jak to dobrze być zacofanym w ciemnogrodzie, nie zgadzając się na zasadę: rację ma tylko ten, kto ma władzę.

Modliliśmy się w tym roku, za tych którzy władzę otrzymaną w czasie demokratycznych wyborów wykorzystują przeciwko bezbronnym nienarodzonym dzieciom, przeciwko chorym i starszym. Prosiliśmy o mądrość dla wszystkich Polaków, o odwagę głoszenia nauki Bożej nie tylko dla duchownych ale i katolików świeckich, o życie zgodne z nauką Kościoła.

Lut 24, 2013

Czas Bożego Narodzenia, to czas kolędowania i jasełek, które inspirują do teatralnych przedsięwzięć. Tym razem, na scenie zaimprowizowanej u stóp ołtarza kościoła parafialnego, pojawiła się liczna grupa młodych wykonawców. Z przyjemnością spoglądaliśmy na pełne temperamentu i odwagi dzieciaki, które w inscenizacjach jasełkowych stworzyły obraz betlejemskiego żłobka i żywiołową atmosferę adoracji Bożego Dzieciątka. Trochę od nich starsi licealiści, w scenicznych miniaturach poddali krytyce ludzi, którzy wiarę traktują jak supermarket i zbierają do koszyka to, co akurat im się podoba, reszta jest bezsensu. Tacy ludzie, chyba jest ich coraz więcej, lekceważą większość przykazań i tworzą własną wiarę na miarę swoich potrzeb, takie „konsumpcyjne podejście” stąd pomysł na uwspółcześnienie Jasełek – z obserwacji ludzi, zbyt szybkiego tempa życia... którzy zapomnieli, że Jezus dla Nas narodził, by później dla Nas - grzeszników, zginąć – świat gubi się w chaosie. Co więcej młodzież, dzięki nowocześniejszemu ukazaniu Narodzin Jezusa, łatwiej odbiera sens tak Wielkiej Misji Chrystusa. Przedstawiając w Jasełkach chociażby osobę niepełnosprawną chcieliśmy pokazać, że „Bóg nie daje nam więcej, niż możemy udźwignąć”. Głównym celem jasełek, było poruszenie tematu w nieco inny sposób, by otworzyć nowy wymiar głębi jaką jest przyjście na ziemię Syna Bożego. Po przez ukazanie pijaka, narkomana, niepełnosprawnego - Jezus niejako mówi nam, „tak dziecko możesz się skarżyć, obrażać, masz do tego prawo, ale wracaj do mnie szybko.”

Dzięki takiemu spektrum wykonawców i literackich pomysłów, po raz kolejny doświadczyliśmy, że jesteśmy społecznością aktywną, otwartą na niebanalne wyzwania, chętną do angażowania się w podtrzymywanie tradycji i propagowanie ponadczasowych wartości, stanowiących źródło Bożego planu zbawienia. Ogromnie ucieszyła nas aktywność dzieci i młodzieży dzięki ich pracy, odwadze i wierze udało się zrobić coś pożytecznego. Coś, z czego wszyscy jesteśmy zadowoleni, a pamiątką niech pozostaną fotografie, zamieszczone w galerii dostępnej po otwarciu miniatury.

Serdecznie dziękujemy p. mgr Magdalenie Szwajkosz za opracowanie bardzo ciekawego scenariusza i realizację przedstawienia oraz p. mgr Beacie Kaczocha i ks. mgr Rafałowi Żelaznemu za troskliwą opiekę nad aktorami i pomoc w powstaniu Jasełek.

Lut 22, 2013

Niedziela - 24 lutego

 

7.00 – Msza św. z nauką ogólną.

8.30 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach.

10.00 – Msza św. z nauką ogólną.

11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i gimnazjalistów.

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną.

Nauka dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej.

Poniedziałek – 25 lutego

8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

I nauka dla matek i ojców.

10.00 – Msza św. z kazaniem dla gimnazjalistów.

11.30 – Msza św. z kazaniem dla dzieci.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

I nauka dla matek i ojców.

Wtorek – 26 lutego

 8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

II nauka dla matek i ojców.

10.00 – Msza św. z kazaniem dla gimnazjalistów.

11.30 – Msza św. z kazaniem dla dzieci.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

II nauka dla matek i ojców.

Środa – 27 lutego

8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

8.30 – 10.00 – Spowiedź św.

10.00 – Nauka i spowiedź dla gimnazjalistów.

11.30 – Nauka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

15.00 – 18.00 – Spowiedź św. (16.30 – 17.00 przerwa w spowiedzi).

17.00 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach.

18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.

Nauka dla młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej.

 

Czwartek – 28 lutego - zakończenie renowacji Misji św.


8.00 – Msza św. z nauką na zakończenie renowacji misji (przynosimy obrazy Jezu ufam Tobie).

14.00 – Msza św. dla chorych (przynosimy obrazy Jezu ufam Tobie).

15.30 – Msza św. z nauką dla dzieci i gimnazjalistów.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną w Narożnikach (przynosimy obrazy Jezu ufam Tobie).

18.00 – Msza św. z nauką na zakończenie renowacji misji (przynosimy obrazy Jezu ufam Tobie).

 

Piątek – 1 marca

 

8.00 – Wyjazd do chorych.

16.00 – Droga Krzyżowa i Msza św. w Narożnikach.

18.00 – Msza św., Droga Krzyżowa na cmentarz.

 

Niedziela – 3 marca Odpust ku czci św. Kazimierza

7.00 – Msza św.

8.30 – Msza św. w Narożnikach.

11.00 – Suma odpustowa.

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

17.00 – Msza św.

 

Renowacje Misji św. prowadzi ks. prałat Stanisław Cyran, proboszcz parafii pw. MB Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

                                                       Wszystkich parafian zapraszają Duszpasterze

Please publish modules in offcanvas position.