Litania do św. Jana Pawła II

                                   Litania do Świętego Jana Pawła II

Kyrie eleison,                                                           Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas,                                                   Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże                                                  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże                               zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże                                                 zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże                                    zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo                                                           módl się za nami.

Święty Janie Pawle II,                                               módl się za nami.

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie Ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do Nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                        przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                        wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                        zmiłuj się nad nami.

K.  Módl się za nami, święty Janie Pawle II.

W.  Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

            Imprimatur, + Stanisław kard. Dziwisz, Kraków, 12.04.2011 r.

Please publish modules in offcanvas position.