Litania ku czci św. Kazimierza

Litania ku czci św. Kazimierza królewicza, 

patrona parafii Radgoszcz

 

Kyrie, eleison,                                                                Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas,                                                        Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                                        zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,                                    zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,                                                       zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,                                           zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,                                                                 módl się za nami.

Święty Kazimierzu, gorliwy naśladowco Chrystusa,      módl się za nami.

Święty Kazimierzu, wzywający do umiłowania Boga,

Święty Kazimierzu, wierny sługo Maryi,

Święty Kazimierzu, krzewicielu wiary świętej,

Święty Kazimierzu, ozdobo Kościoła świętego,

Święty Kazimierzu, obrońco jedności Kościoła,

Święty Kazimierzu, uosobienie cnót chrześcijańskich,

Święty Kazimierzu, patronie Litwy i Polski,

Święty Kazimierzu, dzielny obrońco naszej ojczyzny,

Święty Kazimierzu, patronie naszej radgoskiej parafii,

Święty Kazimierzu, wzorze dla sprawujących władzę,

Święty Kazimierzu, mężu wielkiej pobożności,

Święty Kazimierzu, młodzieńcze nieskalany,

Święty Kazimierzu, wzorze wstydliwości,

Święty Kazimierzu, przykładzie cierpliwości,

Święty Kazimierzu, wzorze pokory i łaskawości,

Święty Kazimierzu, zwierciadło sprawiedliwości,

Święty Kazimierzu, pocieszycielu strapionych,

Święty Kazimierzu, obrono w niebezpieczeństwach,

Święty Kazimierzu, uzdrowienie chorych,

Święty Kazimierzu, współczujący cierpiącym,

Święty Kazimierzu, pomocy strapionych,

Święty Kazimierzu, ojcze ubogich i sierot,

Święty Kazimierzu, wspomożycielu konających,

Święty Kazimierzu, uciszający burze i niepogodę,

Święty Kazimierzu, rezygnujący z królewskich godności dla Królestwa Bożego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,                zmiłuj się nad nami, Panie.

 

K.:Módl się za nami święty Kazimierzu.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Boże, tylko Ty jesteś Święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Ty dałeś wytrwanie w dobrem świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata, prosimy Cię, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać wraz z nim Twoją chwałę w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Please publish modules in offcanvas position.