Odpust ku czci przeniesienia relikwii św. Kazimierza

Tradycyjnie ostatnia wakacyjna niedziela, to w naszej parafii uroczystość odpustowa. W sobotę bardzo liczne grono parafian przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania. Ośmiu spowiedników w prawdziwym pocie czoła spowiadało od 15.00 do 18.00. Podczas Mszy św. na cmentarzu ks. Proboszcz swoją homilię oparł na słowach psalmu responsoryjnego z uroczystości św. Kazimierza „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym”. Uwrażliwiał, że czuwanie, czyli życiowa mądrość oparta na nauce Chrystusa i ostrożność, by nie dać się zwyciężyć pokusom do złego oraz modlitwa są nieodzowne, by pięknie i szlachetnie przeżyć swoje życie i w konsekwencji godnie stanąć przed Synem Człowieczym.

W Niedzielę sumę odpustową celebrował ks. infułat Adam Kokoszka, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie, profesor teologii moralnej, wieloletni prefekt - wychowawca alumnów w Tarnowskim Wyższym Seminarium Duchownym.

W homilii zwrócił uwagę na cnotę służby św. Kazimierza jaką wobec Boga, ludzi i Ojczyzny. Cnotę służby, jako niezwykle potrzebną sprawność w skomercjalizowanym współczesnym świecie, powinniśmy zdobywać w naszym codziennym życiu. Świat dzisiejszy potrzebuje, wręcz domaga się miłości praktycznej. „Są takie słowa w naszym potocznym języku, które szybko stają się modne i robią karierę. Do takich słów należy na pewno dziś słowo "sukces". Ale są też takie, które ulegają zapomnieniu, wychodzą z użycia, przechodzą do słownika wyrazów obcych, niechcianych, nielubianych, niezrozumiałych. Takim słowem jest słowo "służba". Właśnie do tego słowa nawiązuje dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus mówi w niej sam o sobie, że "nie przyszedł na świat po to aby Mu służono, lecz aby służyć". W tych słowach, Chrystus Pan streścił cały program swego ziemskiego życia i zarazem wezwał wszystkich swoich uczniów, wszystkich czasów, do podobnej postawy służby. Taką postawę wypracował w swoim życiu św. Kazimierz – my powinniśmy go w tym naśladować. (Cała homilia zamieszczona jest w kolumnie Warto przeczytać).

W czasie pozostałych Mszy św., korzystając z bardzo licznej obecności parafian, ks. Proboszcz w wygłoszonym kazaniu zapowiedział rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania do peregrynacji obrazu Jezu Ufam Tobie. „Pragnę was drodzy parafianie i mili goście serdecznie poprosić o coś bardzo ważnego. W poniedziałek 20 października będziemy gościć w naszym kościele Jezusa miłosiernego w obrazie Jezu ufam Tobie oraz relikwie św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Będzie to dzień szczególnej łaski Bożego miłosierdzia dla całej naszej parafii, dla każdej i każdego z nas. Musimy zrobić wszystko, aby ten czas łaski pięknie przeżyć i zyskać wiele łask. Trzeba abyśmy wszyscy na to spotkanie bardzo dobrze się przygotowali. Już w tym tygodniu rozpoczniemy nasze duchowe przygotowanie. W piątek na porannej i wieczornej Mszy św. będziemy wsłuchiwać się w słowo Boże i modlić się Koronką do Bożego miłosierdzia. I tak będzie w każdy piątek aż do peregrynacji. Tuż przed przybyciem Obrazu będziemy uczestniczyć w specjalnych rekolekcjach. Najważniejsze jest jednak nasze duchowe przyzwolenie, by Jezus Miłosierny zagościł w naszych sercach.”

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.