Wrz 14, 2014

W sobotę 13 września br. o godz. 6.00 zebraliśmy się w kościele parafialnym na wspólny pacierz i błogosławieństwo. Po modlitwie wyruszyliśmy, by przejść 23 km piechotą i uczestniczyć w Eucharystii. W czasie marszu śpiewaliśmy Godzinki ku czci NMP, odprawiliśmy pobożnie Drogę Krzyżową, modliliśmy się do Maryi na różańcu. Koronkę do Jezusa Miłosiernego odmówiliśmy w intencji jak najlepszego duchowego przygotowania się do peregrynacji obrazu Miłosierdzia Bożego. W czasie kazania zostaliśmy wezwani do podjęcia pracy nad swoim charakterem we współpracy z łaską Bożą, którą wypraszamy przez wstawiennictwo Matki Bożej. W pielgrzymce wzięło udział 380 pielgrzymów, oraz Ci, którzy ze względu na wiek przybyli do Matki Bożej samochodami.

Wrz 04, 2014

Zmarł + Tadeusz Pikul

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w piątek 5 września o godz. 15. 00. w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Modlitwa Różańcowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego w domu rodzinnym w Narożnikach.

Wrz 04, 2014

Tradycyjnie ostatnia wakacyjna niedziela, to w naszej parafii uroczystość odpustowa. W sobotę bardzo liczne grono parafian przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania. Ośmiu spowiedników w prawdziwym pocie czoła spowiadało od 15.00 do 18.00. Podczas Mszy św. na cmentarzu ks. Proboszcz swoją homilię oparł na słowach psalmu responsoryjnego z uroczystości św. Kazimierza „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym”. Uwrażliwiał, że czuwanie, czyli życiowa mądrość oparta na nauce Chrystusa i ostrożność, by nie dać się zwyciężyć pokusom do złego oraz modlitwa są nieodzowne, by pięknie i szlachetnie przeżyć swoje życie i w konsekwencji godnie stanąć przed Synem Człowieczym.

W Niedzielę sumę odpustową celebrował ks. infułat Adam Kokoszka, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie, profesor teologii moralnej, wieloletni prefekt - wychowawca alumnów w Tarnowskim Wyższym Seminarium Duchownym.

W homilii zwrócił uwagę na cnotę służby św. Kazimierza jaką wobec Boga, ludzi i Ojczyzny. Cnotę służby, jako niezwykle potrzebną sprawność w skomercjalizowanym współczesnym świecie, powinniśmy zdobywać w naszym codziennym życiu. Świat dzisiejszy potrzebuje, wręcz domaga się miłości praktycznej. „Są takie słowa w naszym potocznym języku, które szybko stają się modne i robią karierę. Do takich słów należy na pewno dziś słowo "sukces". Ale są też takie, które ulegają zapomnieniu, wychodzą z użycia, przechodzą do słownika wyrazów obcych, niechcianych, nielubianych, niezrozumiałych. Takim słowem jest słowo "służba". Właśnie do tego słowa nawiązuje dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus mówi w niej sam o sobie, że "nie przyszedł na świat po to aby Mu służono, lecz aby służyć". W tych słowach, Chrystus Pan streścił cały program swego ziemskiego życia i zarazem wezwał wszystkich swoich uczniów, wszystkich czasów, do podobnej postawy służby. Taką postawę wypracował w swoim życiu św. Kazimierz – my powinniśmy go w tym naśladować. (Cała homilia zamieszczona jest w kolumnie Warto przeczytać).

W czasie pozostałych Mszy św., korzystając z bardzo licznej obecności parafian, ks. Proboszcz w wygłoszonym kazaniu zapowiedział rozpoczęcie bezpośredniego przygotowania do peregrynacji obrazu Jezu Ufam Tobie. „Pragnę was drodzy parafianie i mili goście serdecznie poprosić o coś bardzo ważnego. W poniedziałek 20 października będziemy gościć w naszym kościele Jezusa miłosiernego w obrazie Jezu ufam Tobie oraz relikwie św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Będzie to dzień szczególnej łaski Bożego miłosierdzia dla całej naszej parafii, dla każdej i każdego z nas. Musimy zrobić wszystko, aby ten czas łaski pięknie przeżyć i zyskać wiele łask. Trzeba abyśmy wszyscy na to spotkanie bardzo dobrze się przygotowali. Już w tym tygodniu rozpoczniemy nasze duchowe przygotowanie. W piątek na porannej i wieczornej Mszy św. będziemy wsłuchiwać się w słowo Boże i modlić się Koronką do Bożego miłosierdzia. I tak będzie w każdy piątek aż do peregrynacji. Tuż przed przybyciem Obrazu będziemy uczestniczyć w specjalnych rekolekcjach. Najważniejsze jest jednak nasze duchowe przyzwolenie, by Jezus Miłosierny zagościł w naszych sercach.”

Wrz 04, 2014

W niedzielę 24 sierpnia kościół parafialny pw. św. Kazimierza Radgoszczy gościł delegacje wszystkich gmin z powiatu dąbrowskiego. Rolnicy przynieśli plony zbóż w przepięknie wykonanych wieńcach żniwnych, by podziękować Panu Bogu za tegoroczne plony zbóż - choć jeszcze wiele łanów zboża nie zostało zebranych z pół z powodu ciągłych opadów deszczu.

W słowie powitania ks. Proboszcz wychodząc od słów Modlitwy Pańskiej zwrócił uwagę, na rolę ojca i Boga Ojca w naszym życiu. „Ojciec to ten, dzięki któremu się żyje, to ten który zapewnia bezpieczeństwo, utrzymuje rodzinę. Bóg Ojciec, to Ten, który troszczy się o wszystkich ludzi. Dlatego, gromadzimy się dziś w tym przepięknym Domu Ojca, by podziękować Bogu Ojcu za tegoroczne plony ziemi, zebrane zboże i płody roli.

Witam na dzisiejszej uroczystości wszystkich rolników, którzy uprawiali ziemię siali i zebrali tegoroczne zboże. Szczególnie witam tych, którzy martwią się, bo ich zboże jeszcze nie zostało zebrane z pola – będziemy się za was gorąco modlić.

Mówimy Ojcze nasz..., a później bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi... A tymczasem jakże często, począwszy od dziecka skończywszy na dorosłych, począwszy od władz państwowych w Warszawie skończywszy na władzach lokalnych Bogu nie mówimy bądź wola Twoja, ale niech będzie nasza wola! Niestety, wielu wydaje się, że wiedzą lepiej niż Bóg, że jeśli oni zadecydują bo są „wolni i niezależni” to tak będzie najlepiej. Za brak uszanowania woli Bożej winniśmy przepraszać Boga Ojca i nieustannie się nawracać.

Eucharystycznej modlitwie przewodniczył ks. prof. dr hab. Marek Kluz prodziekan Wydziału Teologicznego UP JP II. Mówił: Patrzymy dzisiaj na ten chleb, którym będziemy się dzielić. Patrzymy na chleb, który był zawsze na polskim stole i choć go mogło być nie wiele, to zawsze jakoś starczyło i dla rodziny, i dla biednego, i potrzebującego. Ten chleb - on nas ciągle uczy być dobrym i przypomina nam to, czego uczył św. Albert, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. Gdy jest chleb, jest wszystko”.

Całość homilii jest zamieszczona na stronie parafialnej w kolumnie Warto Przeczytać.

        

Wrz 01, 2014

Zmarła + Maria Ryk

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 2 września o godz. 11. 00. w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Modlitwa Różańcowa w kościele o godz. 10.30.

Sie 31, 2014

Czcigodny Księże Prałacie Stanisławie

Drogi Nasz Rodaku

Przeżyłeś w swoim życiu już wiele kapłańskich jubileuszy: srebrny, złoty i diamentowy. Dziś dziękujemy Panu Bogu za 25 lat posługi kapłańskiej w naszej parafii. Jesteśmy wdzięczni za to, że po 40 latach pracy w różnych parafiach, zamiast przejść na zasłużony odpoczynek, podjąłeś się pracy w swojej rodzinnej parafii. Tylko sam Bóg wie, ile przez ten czas wyświadczyłeś nam Radgoszczanom dobroci.

        Pragniemy wyrazić wdzięczność, za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki Twojej służbie. Nie sposób wspomnieć o wszystkim. Dziękujemy za wspólną modlitwę, śpiew, katechizowanie dzieci i młodzieży, opiekę duszpasterską nad dorosłymi, a szczególnie za wytrwałą, pełną poświęcenia posługę w konfesjonale.

Trudno jednak wszystko wyrazić słowami, za wszelką ofiarność i poświęcenie składamy z serca płynące „Bóg zapłać” i polecamy w modlitwie.

        Dostojny Księże Prałacie! Na dalsze lata Twojego kapłańskiego posługiwania w naszej parafii składamy Ci najserdeczniejsze życzenia. Niech nigdy nie zabraknie ludzkiej wdzięczności i życzliwości. Niech Ci błogosławi Najwyższy Kapłan – Jezus Chrystus, opieką otacza Matka Najświętsza, a nasz Patron Święty Kazimierz wyprasza potrzebne Ci łaski. Bądź zawsze radosny z powołania do służby Bogu i ludziom.                   

      Szczęść Boże!

Sie 25, 2014

Zmarła + Amalia Cudak

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w środę 27 sierpnia o godz. 15 00. w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Modlitwa Różańcowa w kościele o godz. 14.30.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.