Kwi 05, 2014

Polskie rodziny potrzebują wsparcia. Wysokie bezrobocie, zagraniczne i krajowe migracje za pracą, demoralizacja gender zakrojona na szeroką skalę szczególnie w mediach elektronicznych itp. „sukcesy rządzących” uderzają w rodziny. Perfidne okłamywanie rodziców, hipokryzja polityczna, zwodzenie z pomocą przez obecne rządzących Polską sięgają zenitu. Niezwykle trudną sytuację mają rodziny, w których są niepełnosprawne dzieci. Państwo Polskie nie dość, że nie wystarczająco wspiera takie rodziny, to na dodatek jeszcze okłada je np. podatkiem VAT od urządzeń rehabilitacyjnych, zabiera skromne zapomogi. Kościół katolicki oprócz opieki duchowej stara się także materialnie, na miarę swoich skromnych środków wspierać rodziny. Dzięki staraniom Ks. Proboszcza dwie rodziny z naszej parafii w których są niepełnosprawne dzieci otrzymało od fundacji Eco Textil z siedzibą w Tarnowcu trzy kołowe rowery rehabilitacyjne. Ich wartość to prawie 2000 zł. Będą służyć bezpiecznemu i zdrowemu odpoczynkowi tym rodzinom.

Kwi 05, 2014

Najlepszym pomnikiem będącym pamiątką po wyjątkowo prawych i szlachetnych osobach, zasłużonych dla Ojczyzny i Kościoła nie są betonowe, mosiężne, czy spiżowe popiersia i rzeźby, ale fundacje wspierające dobre dzieła. Wielce zasłużony dla naszej tarnowskiej diecezji abp Jerzy Ablewicz jest patronem dzieła, które wspiera uzdolnioną młodzież szkół średnich z niezamożnych rodzin. Dzieło to stanowią stypendia pieniężne. Ofiary na stypendia pochodzą ze składek zbieranych podczas Mszy św. w czasie których młodzież przyjmuje sakramentu bierzmowania oraz od prywatnych sponsorów, którymi najczęściej są kapłani. Dzięki otrzymanym stypendiom młodzież może dokonać zakupu niezbędnych pomocy naukowych, służących zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu charakteru.

W bazylice katedralnej w Tarnowie, 14 marca na Mszy św. o godz. 12.00 czworo uczniów z naszej parafii ze szkół średnich za wzorową naukę i zachowanie otrzymało stypendium abp Jerzego Ablewicza w wysokości 1000 zł. dla każdej osoby.

Bliższe informacje na temat warunków uzyskania stypendium można znaleźć na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Mar 16, 2014
W dniach od 23 lutego do 26 lutego w naszej parafii odbywały się rekolekcje. Zgodnie z wieloletnią tradycją parafianie uczestniczą w nich przygotowując się do głównego odpustu parafialnego ku czci św. Kazimierza 4 marca. Zazwyczaj wypadają one w okresie Wielkiego Postu. Ponieważ w tym roku Wielkanoc wypada pod koniec kwietnia, Wielki Post rozpoczął się późno i dlatego tym samym rekolekcje przed odpustem przygotowały nas także do dobrego przeżycia Wielkiego Postu.

Nauki rekolekcyjne głosił proboszcz parafii Jurków koło Limanowej ks. dr Tadeusz Piwowarski, krewny byłego proboszcza naszej parafii ks. kanonika Ignacego Piwowarskiego. Jest niezwykle doświadczonym duszpasterzem. Od samego początku uczestniczy w Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Bardzo aktywnie troszczy o młodzież w parafii i w diecezji. Właśnie z powodu swojego zaangażowania i poświęcenia został w 2013 r. wybrany proboszczem województwa małopolskiego.

W naukach rekolekcyjnych ukazywał nam piękno życia opartego na Ewangelii i nauczaniu Kościoła Katolickiego. Ukazując pozytywne przykłady wielu gorliwych, młodych i dorosłych chrześcijan mobilizował do naśladowania błogosławionych i świętych Kościoła.

W czasie odpustu parafialnego, któremu przewodniczył proboszcz parafii Nieczajna Górna ks. kanonik Stanisław Bieleń, modliliśmy się, aby ziarno słowa Bożego, rzucane na glebę naszych serc i umysłów, owocowało w dobrych postanowieniach, w najtrudniejszej życiowym zadaniu jakim jest praca nad naszym charakterem.

Sty 20, 2014

Kolędnicy misyjni zaczęli w naszej parafii przygotowywać się do akcji pomocy dzieciom nie mówiącym i nie słyszącym w RCA i Kamerunie już na początku adwentu. Ks. Proboszcz postanowił, by od tego roku uczniowie gimnazjum, a zwłaszcza klas III byli odpowiedzialni za całość akcji. Po podziale na 6 osobowe grupy (było ich aż 17) i rozdaniu tekstów młodzież rozpoczęła naukę swoich ról i przygotowywanie strojów.

W uroczystość Objawienia Pańskiego na Mszy św. o godz. 11.30 po specjalnym błogosławieństwie 205 kolędników wyruszyło do domów parafii. Odwiedzili ponad 550 rodzin, zebrali na misje 3400 zł.

W nagrodę za poświęcenie na rzecz misji nasi Kolędnicy Misyjni uczestniczyli w Dębicy w kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej przepięknym zlocie Kolędników Misyjnych z całej diecezji. Najpierw był koncert ewangelizacyjny pod kierunkiem wodzirejów, spotkanie z misjonarzem, Msza św. z kazaniem biskupa ordynariusza A. Jeża. Specjalną nagrodą od Ks. Proboszcza był odpoczynek na lodowisku.

Sty 12, 2014
W okresie adwentu rozprowadzane były przez Panie z Caritasu świece na wigilijny stół i opłatki. W Święto Trzech Króli, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadzały woreczki z mirrą, kredą i obrazkami bł. Jana Pawła II.

Z zebranych pieniędzy Caritas Parafialna ufundowała dwóm chorym dzieciom w naszej parafii zapomogę w wysokości 500 zł, a jednemu dziecku w wysokości 300 zł. Ponadto do paczek żywnościowych na święta, na które przeprowadzana była zbiórka w sklepach dokupiono produkty w wysokości 250 zł.

Zachęcamy do składania nawet drobnych ofiar na pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w naszej parafii.

Mar 24, 2013

Czas Bożego Narodzenia, to czas kolędowania i jasełek, które inspirują do teatralnych przedsięwzięć. Tym razem, na scenie zaimprowizowanej u stóp ołtarza kościoła parafialnego, pojawiła się liczna grupa młodych wykonawców. Z przyjemnością spoglądaliśmy na pełne temperamentu i odwagi dzieciaki, które w inscenizacjach jasełkowych stworzyły obraz betlejemskiego żłobka i żywiołową atmosferę adoracji Bożego Dzieciątka. Trochę od nich starsi licealiści, w scenicznych miniaturach poddali krytyce ludzi, którzy wiarę traktują jak supermarket i zbierają do koszyka to, co akurat im się podoba, reszta jest bezsensu. Tacy ludzie, chyba jest ich coraz więcej, lekceważą większość przykazań i tworzą własną wiarę na miarę swoich potrzeb, takie „konsumpcyjne podejście” stąd pomysł na uwspółcześnienie Jasełek – z obserwacji ludzi, zbyt szybkiego tempa życia... którzy zapomnieli, że Jezus dla Nas narodził, by później dla Nas - grzeszników, zginąć – świat gubi się w chaosie. Co więcej młodzież, dzięki nowocześniejszemu ukazaniu Narodzin Jezusa, łatwiej odbiera sens tak Wielkiej Misji Chrystusa. Przedstawiając w Jasełkach chociażby osobę niepełnosprawną chcieliśmy pokazać, że „Bóg nie daje nam więcej, niż możemy udźwignąć”. Głównym celem jasełek, było poruszenie tematu w nieco inny sposób, by otworzyć nowy wymiar głębi jaką jest przyjście na ziemię Syna Bożego. Po przez ukazanie pijaka, narkomana, niepełnosprawnego - Jezus niejako mówi nam, „tak dziecko możesz się skarżyć, obrażać, masz do tego prawo, ale wracaj do mnie szybko.”

Dzięki takiemu spektrum wykonawców i literackich pomysłów, po raz kolejny doświadczyliśmy, że jesteśmy społecznością aktywną, otwartą na niebanalne wyzwania, chętną do angażowania się w podtrzymywanie tradycji i propagowanie ponadczasowych wartości, stanowiących źródło Bożego planu zbawienia. Ogromnie ucieszyła nas aktywność dzieci i młodzieży dzięki ich pracy, odwadze i wierze udało się zrobić coś pożytecznego. Coś, z czego wszyscy jesteśmy zadowoleni, a pamiątką niech pozostaną fotografie, zamieszczone w galerii dostępnej po otwarciu miniatury.

Serdecznie dziękujemy p. mgr Magdalenie Szwajkosz za opracowanie bardzo ciekawego scenariusza i realizację przedstawienia oraz p. mgr Beacie Kaczocha i ks. mgr Rafałowi Żelaznemu za troskliwą opiekę nad aktorami i pomoc w powstaniu Jasełek.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.