Wizytacja kanoniczna

W związku ze zbliżającą się wizytacją kanoniczną w parafii, proboszcz ks. M. Łabuz wygłosił w uroczystość Zesłania Ducha Świętego okolicznościowe kazanie. Wprowadził w nim parafian w zakres wizytacji wykorzystując kilka pytań z kwestionariusza wizytacyjnego. Oto jego fragment. „1. Jaki jest stan religijności dzieci i młodzieży parafii Radgoszcz w zakresie praktyk religijnych (takich jak modlitwa, udział w niedzielnej Mszy św., częsta Spowiedź i Komunia św., udział w nabożeństwach majowych itp. 2. Jak przedstawia się stan parafii pod względem moralnym? Jakie są zalety oraz wady, a także niedociągnięcia parafian? Jakie są przyczyny takiego stanu? 3. W jakim stopniu parafianie ulegają nałogowi pijaństwa i narkomanii? 4. Jakie inne niebezpieczeństwa zagrażają wierze i moralności parafian (Proszę podać ich przyczynę)? 5. Jak zmieniła się parafia pod względem religijno-moralnym od ostatniej wizytacji kanonicznej? Jakie są powody do zadowolenia, co budzi niepokój duszpasterzy? 6. Jakie plany pracy duszpasterskiej na okres powizytacyjny proponuje Ksiądz Proboszcz, biorąc pod uwagę obecny stan religijno-moralny parafian w Radgoszczy. (Należy zaproponować metody i środki realizacji tych zamierzeń)?

Na te i podobne pytania w tzw. kwestionariuszu wizytacyjnym zapisanym na 14 stronach formatu A4 musiałem jako proboszcza w ostatnich tygodniach dać szczegółowe odpowiedzi. Domyślacie się, że jeszcze ciekawsze są odpowiedzi na te pytania. Ks. Biskup pragnie się spotkać z całą parafią, ze wszystkimi stanami, a więc z rodzicami, dziećmi, młodzieżą i chorymi oraz ze wszystkimi grupami apostolskimi istniejącymi w parafii. Szczegółowy program spotkań zostanie ogłoszony.

Wizytacja biskupa jest oceną dotychczasowych osiągnięć parafii w dziedzinie życia religijno moralnego jak również dziedzinie materialnej, a więc w dziedzinie troski parafian o swój kościół parafialny, kaplicę w Narożnikach, cmentarz parafialny i inne budynki parafialne. Jej celem jest postawienie diagnozy służącej pogłębieniu wiary, zmobilizowanie do gorliwszego życia chrześcijańskiego, wyrażającego się choćby w pełnieniu czynów miłosierdzia, bo wiara bez uczynków jest martwa.”

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.