Sie 23, 2015

Zbliża się nowy rok szkolny i katechetyczny. Przypominamy rodzicom, o katechizmach i ćwiczeniach z jakich będą się uczyć w tym roku dzieci w szkole podstawowej:

 

klasa I - katechizm i ćwiczenia pt. „Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

klasa II - katechizm i ćwiczenia „Kochamy Pana Jezusa”,

klasa III z katechizm i ćwiczenia „Jezus przychodzi do nas we Mszy św.,

klasa IV z katechizm i ćwiczenia „Jestem chrześcijaninem”.

 

Gimnazjaliści będą się uczyć z nowych katechizmów które obowiązywały już w ubiegłym roku. Zachęcamy by kupować katechizmy i ćwiczenia u kapłanów uczących w szkole, są tańsze niż w sklepie.

Lip 20, 2015

Jubileusz to okazja, aby Panu Bogu podziękować za łaski jakie dobry Bóg dał nam na drodze naszego ziemskiego pielgrzymowania – w realizacji naszego życiowego powołania.

Małżonkowie Zofia i Jan, Bożena i Łukasz dziękują za dar założenia małżeństwa i rodziny za dzieci i wnuki.

Jubilaci kapłani, których dziś gościmy w naszej parafii dziękują za łaskę kapłaństwa, którą obdarzył ich Chrystus.

My, uczestniczący w liturgii Mszy św. dziękujemy za łaski jakie przez kapłanów udzielił ludziom Bóg.

Pragnę powitać ks. kanonika Jerzego Rudnika, emerytowanego długoletniego proboszcza parafii pw. św. Kazimierza w Uszwi. Był moim bardzo dobrym proboszczem. Przeżywa w tym roku jubileusz 60-lecia kapłaństwa. W swoim kapłańskim życiu, dzień po dniu uświęcał siebie i tych wśród których pracował codzienną eucharystią, sakramentem pokuty, na katechezie i ambonie. Zaprosiłem Go by razem nami modlił się o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej radgoskiej parafii.

Witam mojego kolegę ze szkolnej licealnej ławy ks. Janusza Burzawę. Od 20 lat pracuje jako misjonarz na Filipinach. Obchodzi jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Kilka razy otarł się już o śmierć na misjach z ręki rebeliantów i porywaczy. Przybył do naszej Ojczyzny by odpocząć nieco i nabrać sił do dalszej pracy. Jego filipińscy parafianie już niepokoją się i esemesują kiedy wróci do nich i dokończy budowę kościoła. Proszę go o wygłoszenie słowa Bożego, które niech nam umocni w wierze i zmobilizuje do jeszcze gorliwszej miłości bliźniego.

Lip 09, 2015

Zmarł śp. Edward Kopia. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w czwartek 9 lipca o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa Różańcowa o godz. 15.30 w kościele.

Cze 30, 2015

Zmarł śp. Jan Minorczyk. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w środę 1 lipca o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Cze 30, 2015

Zmarł śp. Józef Wąż. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w czwartek 1 lipca o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Cze 24, 2015

Parafia przeżywała wizytację kanoniczną 13 i 14 czerwca. Przeprowadził ją ks. bp Stanisław Salaterski.

W sobotę, na rozpoczęcie wizytacji miało miejsce nabożeństwo dla chorych. Po modlitwie do Najśw. Serca Pana Jezusa ks. Biskup przemówił. Podziękował chorym za modlitewną obecność w kościele, modlitwę w domach oraz za cierpliwe i pogodne niesienie krzyża samotności, choroby i cierpienia. Prosił chorych, by szli śladami Jezusa cierpiącego, do ofiarowywania swojego cierpienia i modlitwy w intencjach Kościoła, a szczególnie modlitw o powołania kapłańskie. Po nabożeństwie miały miejsca spotkania z grupami apostolskimi działającymi w parafii.

O godz. 18.00 odbyło się oficjalne powitanie ks. biskupa u drzwi kościoła, modlitwa w jego intencji oraz prezentacja parafii dokonana przez proboszcza parafii ks. dra Marka Łabuza.

Po sprawozdaniu rozpoczęła się Msza św. w czasie której sakrament bierzmowania przyjęło 53 osoby z parafii Krzywda i św. Kazimierza. Słowo powitania w imieniu parafian oraz młodzieży bierzmowanej wygłosił Kazimierz Marnik.

W niedzielę ks. Biskup głosił kazania na wszystkich Mszach św. dopołudniowych. W Narożnikach dokonał poświęcenia nastawy ołtarzowej oraz odnowionego wnętrza kaplicy. Spotkał się z członkami Róż Żywego Różańca, chórkiem parafialnym, dziećmi I komunijnymi. Dzieci spotkała niespodzianka – ks. Biskup zrobił sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia, które można zobaczyć na stronie internetowej parafii.

Na mszy św. o godz. 11.30 ks. Biskupa uroczyście pożegnali przedstawiciele parafii Magdalena Szwajkosz oraz ks. proboszcz. W kancelarii podpisał wszystkie księgi i po obiedzie zakończył wizytację. Dekret powizytacyjny zostanie ogłoszony po zakończeniu wizytacji w całym dekanacie.

Cze 24, 2015

W związku ze zbliżającą się wizytacją kanoniczną w parafii, proboszcz ks. M. Łabuz wygłosił w uroczystość Zesłania Ducha Świętego okolicznościowe kazanie. Wprowadził w nim parafian w zakres wizytacji wykorzystując kilka pytań z kwestionariusza wizytacyjnego. Oto jego fragment. „1. Jaki jest stan religijności dzieci i młodzieży parafii Radgoszcz w zakresie praktyk religijnych (takich jak modlitwa, udział w niedzielnej Mszy św., częsta Spowiedź i Komunia św., udział w nabożeństwach majowych itp. 2. Jak przedstawia się stan parafii pod względem moralnym? Jakie są zalety oraz wady, a także niedociągnięcia parafian? Jakie są przyczyny takiego stanu? 3. W jakim stopniu parafianie ulegają nałogowi pijaństwa i narkomanii? 4. Jakie inne niebezpieczeństwa zagrażają wierze i moralności parafian (Proszę podać ich przyczynę)? 5. Jak zmieniła się parafia pod względem religijno-moralnym od ostatniej wizytacji kanonicznej? Jakie są powody do zadowolenia, co budzi niepokój duszpasterzy? 6. Jakie plany pracy duszpasterskiej na okres powizytacyjny proponuje Ksiądz Proboszcz, biorąc pod uwagę obecny stan religijno-moralny parafian w Radgoszczy. (Należy zaproponować metody i środki realizacji tych zamierzeń)?

Na te i podobne pytania w tzw. kwestionariuszu wizytacyjnym zapisanym na 14 stronach formatu A4 musiałem jako proboszcza w ostatnich tygodniach dać szczegółowe odpowiedzi. Domyślacie się, że jeszcze ciekawsze są odpowiedzi na te pytania. Ks. Biskup pragnie się spotkać z całą parafią, ze wszystkimi stanami, a więc z rodzicami, dziećmi, młodzieżą i chorymi oraz ze wszystkimi grupami apostolskimi istniejącymi w parafii. Szczegółowy program spotkań zostanie ogłoszony.

Wizytacja biskupa jest oceną dotychczasowych osiągnięć parafii w dziedzinie życia religijno moralnego jak również dziedzinie materialnej, a więc w dziedzinie troski parafian o swój kościół parafialny, kaplicę w Narożnikach, cmentarz parafialny i inne budynki parafialne. Jej celem jest postawienie diagnozy służącej pogłębieniu wiary, zmobilizowanie do gorliwszego życia chrześcijańskiego, wyrażającego się choćby w pełnieniu czynów miłosierdzia, bo wiara bez uczynków jest martwa.”

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.