Gru 25, 2016

Kontynuując nasze świąteczne zamyślenia nad tajemnicą Boskiego wcielenia chciałbym Was wszystkich Drodzy Bracia i Siostry zaprosić do refleksji na kilkoma strofami poezji Księdza Jana Twardowskiego:

Wszechświat go nie ogarnie a zmieścił się w żłobie. Wszechmogący a nie wszystko może skoro cierpliwie sam prosi o Miłość, bliski a taki jakby Go nie było, poważny bo tak mądry że cieszyć się umie. Dziękuje ci Jezu że jesteś za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna, za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe, za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny, za to, że jesteś już odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze. Dziękuje że w tajemnicy Betlejem milczysz. Tylko my - oczytani analfabeci chlapiemy językiem.

 

TO DLA NAS WSZYSTKICH NARODZIŁ SIĘ ZBAWICIEL. TO DLA NAS WSZYSTKICH, KIMKOLWIEK JESTEŚMY ŚWIECI GWIAZADA BETLEJEMSKA.

 

Przyjmijmy Jezusa do naszych domów i do naszych serc.

Niech On oświeca wszystkie mroki naszego życia i nas prowadzi.

Oto nasze życzenia na tegoroczne Święta.

Duszpasterze

Gru 12, 2016

Zmarł śp. Zygmunt Ujek. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 13 grudnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o 13.30.

Gru 04, 2016

Zmarła śp. Władysława Fijał. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 6 grudnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o 13.30.

Lis 29, 2016

Msze św. za śp. Jana Burca sprawowane w Parafii pw. Ducha Świętego w Rzuchowej

 

Od Kogo

Data Mszy Św.

Godzina

Od pracowników firmy TARSMAK

24.01. (wtorek)

7.00

Od pracowników firmy TARSMAK

27. 01.(piątek)

7.00

Od pracowników firmy TARSMAK

31.01 ( wtorek)

18.00

Od pracowników firmy TARSMAK

01.02 (środa) poza parafią

-------

Od pracowników firmy TARSMAK

03.02 ( piątek) po za parafią

-------

Od pracowników firmy TARSMAK

04.02 ( sobota) po za parafią

-------

Od rodziny Kusek z Łukowej

04.02 (sobota)

18.00

Od wnuka Łukasza z rodziną

05.02. (niedziela)

10.00

Od pracowników firmy TARSMAK

07.02 (wtorek) po za parafią

--------

Od Małgorzaty i Kazimierza Burzec

07.02. (wtorek) po za parafią

18.00--------

Od pracowników firmy TARSMAK

08.02.( środa) po za parafią

------

Od pracowników firmy TARSMAK

09.02.(czwartek) po za parafią

-------

Od pracowników firmy TARSMAK

10.02.(piątek) po za parafią

--------

Od wnuczki Eli z mężem

12. 02 ( niedziela)

10.00

Od Lidii Radzik

13.02 (poniedziałek)

18.00

Od Krzysztofa Burzec z USA

14.02 (wtorek)

18.00

Od rodziny Marii i Mariana Warias

18.02 (sobota)

18.00

Od szwagierki Emilii Wójcik

19.02 (niedziela)

16.00

Od rodziny Frąc z Tarnowa

25.02 (piątek)

18.00

Od wnuczki Sabiny z rodziną

05.03 (niedziela)

10.00

Od Heleny Kupiec z rodziną

07.03. (wtorek)

7.00

Od Janusza Kupca z rodziną

09.03. (czwartek)

18.00

Od Eleonory i Józefa Burzec z Dąbrowy Tarnowskiej

10.03.(piątek)

7.00

Od Antoniego Burzec z Gruszowa Wielkiego

11.03. (sobota)

18.00

Od Mariana i Ewy

15.03. (środa)

18.00

Od koleżanek córki Teresy

25.03. (sobota)

18.00

Od Mrozów z Tarnowa

26.04.(środa)

18.00

Od rodziny Chrabąszczów

29.04. (sobota)

18.00

Od Tadeusza Burzec z USA

13.05(sobota)

18.00

Od Cecylii Potok z rodziną z USA

17.05.(środa)

18.00

Od Józefy i Edwarda Kołodziej z USA

20.05.(sobota)

18.00

Od Wiesławy Merkut

24.05. (środa)

18.00

Od Kędziorów z Górek

31.05. (środa)

18.00

Od Marii i Ryszarda Kacała

03.06.(sobota)

18.00

Od Małgorzaty Kędzior z rodziną z USA

05.06. (poniedziałek)

18.00

Od Anny Bojko- koleżanki córki Marysi

07.06 (środa)

18.00

Od Małgorzaty i Mirosława Wójcik z rodziną

10.06. (sobota)

18.00

Od pracowników firmy TARSMAK

11.06.(niedziela)

16.00

Od pracowników Urzędu Pocztowego w Radgoszczy

Termin zostanie ogłoszony

 

W soboty o godzinie 18.00 są sprawowane Msze Święte z Niedzieli następnego dnia.
W razie wątpliwości zostawiam mój numer telefonu: Ks. Piotr Wąż 530-724-406.

Lis 26, 2016

Zmarła śp. Eugenia Warzecha. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w poniedziałek 28 listopada o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy.

Lis 20, 2016

Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

 

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

–       W naszych sercach  – Króluj nam Chryste!

–       W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

–       W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

–W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

–W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

 

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:

–  Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–  Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–  Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

–  Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

 

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:

 

– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –  Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

 

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

 

*  *  *

 

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu

uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Lis 12, 2016

Wypominki – Kaplica w Narożnikach

 

Przepełnieni nadzieją zmartwychwstania, polecajmy Miłosierdziu Bożemu zmarłych papieży, biskupów, kapłanów pracujących kiedyś w naszej parafii i niej pochodzących, Polaków którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej w walce o niepodległość Ojczyzny, tych którzy zginęli na Golgocie Wschodu i w obozach koncentracyjnych:

 

Szczególnie naszym modlitwom polecają się:

Maria Chudy, Teresa Warjas, Stefania i Jan Chudy, Antonina i Władysław Gazduła, Janina Chuda, Bronisława, Aniela i Marcin Wróbel; Walenty i Adela Nowak, Józef, Agnieszka i Stanisław Frąc, Adam i Zofia Wąż; Janina i Władysław Skiba; Helena i Kazimierz Bielat, Władysław Minor, Tadeusz Wójcik; Stanisław, Władysława i Kazimierz Urban, Józef, Janina i Jan Doktór; Józef, Helena, Zygmunt, Józef i Franciszek Radziak; Barbara, Józefa, Bronisław Salij, Wiktoria, Józef i Stanisław Frąc; Apolonia, Wincenty, Stanisław Bogacz i zmarli z tej rodziny, Stefania i Marcin Kupiec i ich rodzice, Bronisław Wawrzonek; Stefan, Rozalia i Andrzej Baran, Ludwik Broda; Władysław i Władysława Saładyga, Ignacy, Antonina, Stanisława, Józef, Rozalia i Marcin Osika, Henryk i Józefa Siembab, Katarzyna i Anastazy Łabuz, Małgorzata i Józef Saładyga, Józef Osika; Zofia i Józef Minorczyk i zmarli z tej rodziny, Józef Żaba, Henryk Kusek; Adela i Franciszek Dziedzic; Józefa, Wincenty i Stefan Kędzierski oraz zmarli z tej rodziny; Aniela i Gabriel Kościukiewicz i zmarli z tej rodziny; Helena i Józef Dykas oraz zmarli z rodziny; Maria, Piotr i Marian Jaje; Stanisław i Zofia Seternus, Zofia, Wojciech i Jan Wąż; za zmarłych z rodzin Kulów, Dudków i Surgotów; Maria i Wojciech Zawiłowicz oraz zmarli z rodziny Sadków i Zawiłowiczów; Franciszek Cedzidło, Wincenty i Stefania Myjak oraz zmarli z ich rodzin; Balbina, Paweł i Kazimierz Bobro; Agnieszka, Roman i Zygmunt Wolak; Piotr i Bronisława Seternus, Ludwik i Stanisława Pikul oraz zmarli z rodziny Łachów; Balwina i Kazimierz Pikul; Józef, Julia, Roman i Czesław Wolak oraz zmarli z rodziny, Leon i Józef Szkotak; Maria i Tadeusz Pikul; Franciszek Seternus; Zofia i Leopold Bielat; Florian Bąk, Marcin, Stefania i Józef Kupiec, Maria i Kazimierz Toczek, Władysław i Aniela Frąc; Kamil Dziubek, Mieczysław Węgiel i zmarli z rodziny; Stanisław i Władysława Pikul; Maria i Czesław Juzba; Tomasz, Antonina i Eleonora Niemczura, Anna Lupa; Jan, Michał i Ewa Jaje, Jan, Bronisława i Władysława Szeroki, Antoni Żaba; Helena i Franciszek Nęga, Piotr Rosa; Maria i Marian Garncarz, Kazimierz Bator, Józef Ptak, Jan Kacała; Jan Wajda; Stanisław Miłkoś; Maria i Stefan Kmieć, Stanisław Chudy; Maria i Michał Bator, Małgorzata i Michał Dragan; zmarli z rodziny Nadolskich i Gazdułów; Zygmunt i Władysława Golec, zmarli rodzice i rodzeństwo Zygmunta; Józef, Aniela, Julian i Joanna Golec, Julian, Tadeusz, Jan i Maria Giża i zmarli z tych rodzin; Stanisława, Kasper i Stefan Frąc, Maria i Franciszek Wójcik;

Helena i Józef Warias, Józefa i Leon Kmieć, Katarzyna Stawarz, Stanisław Babiarz, Maria Kolak; Stanisław, Bronisław i Adela Kawa, Ludwik, Agnieszka i Zofia Kusek, oraz zmarli z rodziny Kusków i Boruchów;

Jan, Karolina Kolis, Maria i Władysław Sobusiak i zmarli z rodziny Siwców;Zofia, Józef, Jan, Stefan, Helena i Adela Gawęda, Wiktoria, Władysław i Antoni Łabuz, Jan Wyzga, Karolina i Władysław Jurkiewicz.

 

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba † daj swoim zmarłym sługom i służebnicom wypominanym w naszej kaplicy udział w jego zwycięstwie nad śmiercią,* aby mogli na wieki oglądać Ciebie swojego Stwórcę i Odkupiciela.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,* Bóg przez wszystkie wiek wieków. Amen.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.