Zatrzymaj aborcję

Czcigodny Księże Proboszczu!


W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” zwracamy się o pomoc w ratowaniu przed zbrodnią aborcji nienarodzonych dzieci podejrzanych o niepełnosprawność lub chorobę. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Zatrzymaj Aborcję” ma na celu eliminację z polskiego prawa punktu zezwalającego na zabijanie dzieci z przyczyn eugenicznych. Aby Sejm rozpatrzył projekt, należy zebrać pod nim minimum 100 tysięcy podpisów, do skutecznego uchwalenia prawa potrzeba ich jednak o wiele więcej.
Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji – wykonywane na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach – często nawet w 6. miesiącu ciąży - i stanowią 95% wszystkich aborcji w naszym kraju. W roku 2016 zabito w ten sposób 1042 dzieci. Prasa i organy ścigania odnotowują przypadki pozostawienia żywych dzieci po aborcji, aby umarły już poza organizmem matki.
Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z projektem i wyraziła poparcie dla zbiórki podpisów pod nim na 376. zebraniu plenarnym w Zakopanem w czerwcu br. pisząc w komunikacie końcowym:  Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej. Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają zbieranie podpisów.
Ośmielamy się zatem prosić Księdza Proboszcza o zorganizowanie zbiórki podpisów w parafii – poprzez zaangażowanie parafian, wspólnot i ruchów. Prosimy o wyznaczenie przynajmniej jednej niedzieli w czasie przeznaczonym na zbieranie podpisów (tj. przez 10 listopada br.) i przeprowadzenie akcji.
Do listu dołączamy treść projektu ustawy, karty do zbierania podpisów, instrukcję, kopertę zwrotną i plakat. Polecamy także Inicjatywę modlitwie, aby już niedługo w Polsce nie zabijało się nienarodzonych dzieci.
Z pamięcią w modlitwie,
 
Kaja Godek     Magdalena Korzekwa-Kaliszuk   

Pełnomocnik komitetu     Zastępca Pełnomocnika komitetu
 
PS –Podpisy prosimy odesłać po skończonych zbiórkach, najpóźniej 10 listopada.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Please publish modules in offcanvas position.