Gru 12, 2018

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w piątek 14 grudnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 13.30.

Gru 09, 2018

 Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 11 grudnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 13.30.

Gru 03, 2018

Zmarł śp. Marek Sadko. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w środę 28 listopada o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 13.30.

Lis 23, 2018

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w piątek 23 listopada o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 13.30.

Lis 21, 2018

Powitanie ks. Infułata Władysława Kostrzewy

na uroczystej Mszy św. z okazji 100-lecia

odzyskania przez Polskę Niepodległości,

w czasie której poświęcił

pomnik Matki Bożej Katyńskiej oraz

tablicę "Bogu na chwałę ludziom ku pamięci"  

   

Czcigodny Księże Infułacie

W tak bardzo ważnym dla nas, Polaków, dniu – setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, bardzo serdecznie witamy Cię dziś w Radgoszczy – w naszej małej Ojczyźnie. „Po stu dwudziestu latach pękają kordony. Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo! - pisał w 1918 r. Jędrzej Moraczewski. Po 123 latach niebytu, zaborów, przelanej krwi, czekania, nadziei, walki i cierpienia, na mapę Europy wróciła wolna, niepodległa i zjednoczona Rzeczypospolita Polska.

W największe Święto naszej Kochanej Ojczyzny – Polski jesteśmy wdzięczni wielkim postaciom polskiej sceny politycznej i bezimiennym bohaterom, którzy walczyli do ostatniej kropli krwi, żebyśmy dziś mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Pochylamy głowy nad ich poświęceniem i ofiarą z życia. Oddajmy im cześć, słowami ks. prałata Antoniego Szelągowskiego, który pisał: „Czymże, na Boga jesteś, szary żołnierzu, zapomniany, bezimienny? Ty jesteś odwieczny geniusz bojowy narodu, zowiesz się męstwo. Ty jesteś niespożyta, niezmożona moc ideałów narodowych, zowiesz się poświęcenie. Ty jesteś wszechzwycięska niepodległość ducha narodowego, zowiesz się wolność”.

        Drogi Księże Proboszczu, chcielibyśmy z Ci całego serca podziękować, za piękną inicjatywę zbudowania Pomnika Matki Bożej Katyńskiej w otoczeniu naszego kościoła parafialnego, który samodzielnie zaprojektowałeś i w całości ufundowałeś. Pomnik ten wzniesiony „Bogu na chwałę ludziom ku pamięci”, jest wyrazem czci i pamięci dla pomordowanych w okresie II wojny światowej bohaterskich mieszkańców Radgoszczy. Będzie także symbolem przypominającym nam i kolejnym pokoleniom Radgoszczan, o tym, że do odzyskania niepodległości wiodła nas droga, którą możemy nazwać drogą krzyżową i że ofiara jaką złożyli nasi przodkowie nie może być przez nas nigdy zapomniana. Figura Matki Bożej trzymającej w objęciach zamordowanego, strzałem w tył głowy, polskiego żołnierza, także w niepodległej Ojczyźnie woła o pokój, wolność, miłość i solidarność wszystkich Polaków.

Czcigodny Księże Infułacie, pragniemy Cię prosić o poświęcenie pomnika Matki Bożej Katyńskiej. Prosimy także o odprawienie Mszy św. dziękczynnej w intencji naszej Ojczyzny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, za opiekę Boga w Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej nad Ojczyzną, z prośbą, by Polacy byli zawsze wierni Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Lis 18, 2018

Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat posługi dziekana w dekanacie

Drodzy diecezjanie!

Czas V Synodu Diecezji Tarnowskiej jest okazją nie tylko do wyznaczania nowych dróg dla Kościoła tarnowskiego, lecz również do odnawiania rozwiązań, które są owocem wielowiekowych doświadczeń w zarządzaniu i kierowaniu posługą w Kościele. Jednym z nich jest posługa dziekana w dekanacie.

Dekret Soboru Watykańskiego II o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele przypomina, że “bliższymi współpracownikami biskupa są również kapłani, którym powierza on misję duszpasterską lub dzieła apostolstwa o charakterze ponadparafialnym” (Christus Dominus, n. 29). Jednym z tych współpracowników jest kapłan pełniący urząd dziekana. Dzieli on z biskupem diecezjalnym współodpowiedzialność za duchowe i pastoralne dobro powierzonego sobie zespołu parafii zwanego “dekanatem”. Obejmuje on od kilku do kilkunastu parafii, które ściśle ze sobą współpracują. Nasza diecezja jest obecnie podzielona na 43 dekanaty. Na czele każdego z nich stoi kapłan pełniący urząd dziekana, na który został mianowany przez biskupa diecezjalnego.

Obowiązkiem dziekana jest ożywianie i koordynowanie pracy duszpasterskiej w dekanacie, troska o zachowanie dyscypliny przez duchownych i sumienne wykonywanie powierzonych im zadań, troska o należyte funkcjonowanie życia liturgicznego, o sprawne zarządzanie majątkiem kościelnym i o poprawne prowadzenie kancelarii parafialnych

Drodzy diecezjanie!

Jeśli więc w parafiach dekanatu pojawiają się różnego rodzaju problemy duszpasterskie, administracyjne lub personalne, to w ich rozwiązywaniu potrzebna jest pewna gradacja. Pierwszą instancją, do której należy się odnieść w takich sytuacjach, jest właśnie urząd dziekana, a potem dopiero kuria diecezjalna, zaś w konieczności biskup. W tym kontekście pragnę również przypomnieć, że wszelkie skargi kierowane do którejkolwiek z tych instancji w formie listów, nabierają toku urzędowego jedynie, gdy są opatrzone podpisem i adresem nadawcy.

Ponadto na terenie dekanatu to dziekan reprezentuje biskupa diecezjalnego podczas różnego rodzaju rocznic, poświęceń, błogosławieństw czy okolicznościowych nabożeństw. Posługa biskupów jest wskazana w uzasadnionych sytuacjach. Wiele z tych zadań może być spełnianych przez Księdza Dziekana lub innych kapłanów pełniących różne urzędy w Kościele tarnowskim.

Należy również pamiętać, że biskup nie podejmie posługi na terenie parafii bez uzgodnienia tego wydarzenia z księdzem proboszczem. Dlatego też wierni świeccy, którzy pragną zaprosić biskupa na organizowaną przez nich uroczystość, powinni tę kwestię omówić najpierw z proboszczem, a następnie wraz z nim przedstawić tę sprawę dziekanowi. Jeśli wspólnie uznają, że obecność biskupa jest uzasadniona, to swoje zaproszenie powinni przedstawić w kurii diecezjalnej.

Zatem rozwiązywanie i podejmowanie wszelkich spraw rodzących się na polu życia danego dekanatu, należy rozpoczynać od osoby dziekana!

Kierowani wspólną troską o jak najlepszy kształt życia naszej diecezji, a w niej poszczególnych dekanatów i tworzących je parafii, zawierzamy posługę księży dziekanów Bożej Opatrzności oraz macierzyńskiemu wstawiennictwu Bogarodzicy Maryi i wszystkich patronów diecezji tarnowskiej.

Wszystkim diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

 

Nasza parafia przynależy dekanatu Dąbrowa Tarnowska. Dziekanem dekanatu dąbrowskiego jest ks. proboszcz Stanisław Cyran.

Lis 02, 2018

Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w sobotę 3 listopada o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Radgoszczy. Modlitwa różańcowa w kościele o godz. 12.30.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza Królewicza

33-207 Radgoszcz,
ulica Pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Aktualności

 • grudzień 12
  Zmarł śp. Zygmunt Wątroba
  Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w piątek 14 grudnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw....
 • grudzień 09
  Zmarła śp. Krystyna Bator
  Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana we wtorek 11 grudnia o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw....
 • grudzień 03
  Zmarł śp. Marek Sadko
  Zmarł śp. Marek Sadko. Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w środę 28 listopada o godz. 14.00 w k...
 • listopad 23
  Zmarła śp. Teofila Bogacz
  Msza św. pogrzebowa będzie celebrowana w piątek 23 listopada o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw...

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.