Klasa 2 Katecheza nr 50

Temat: Zmartwychwstały Jezus ukazał się apostołom

Pytania:

  • Komu Pan Jezus się ukazał?
  • Kogo zmartwychwstały Pan Jezus spotkał w drodze do Emaus?

Na dzisiejszej katechezie dowiemy się, komu jeszcze ukazał się Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Pan Jezus pragnie spotkać się z każdym człowiekiem niezależnie od tego, kim i jaki jest. Znając dobrze każdego człowieka, wybiera najlepszy sposób spotkania z nim.

Przeczytaj poniżej z rodzicami słowa Ewangelii i odpowiedz na pytania:

„Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan Mój i Bóg Mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»" J (20,24-29).

  1. K. po odczytaniu Pisma Świętego zadaje pytania:
  • O czym powiedzieli Apostołowie Tomaszowi?
  • Jak zareagował Tomasz na wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa?
  • Kiedy Pan Jezus przyszedł do Apostołów?
  • W jaki sposób Jezus przekonał Tomasza o tym, że żyje?
  • Dlaczego Tomasz uwierzył, że spotkał Jezusa?
  • Kogo nazywa Jezus błogosławionymi?

Pan Jezus wiedział, że w sercu Tomasza są wątpliwości, nie słyszał jego słów, ale wiedział, czego chciał. Potrzebuje przekonać się o zmartwychwstaniu Jezusa. Tomasz chciał sprawdzić, czy ten człowiek, który przyszedł, powitał Apostołów, tak samo jak robił to Pan Jezus, to rzeczywiście jest On sam. Tomaszowi zabrakło wiary. Czy wie­rzymy, że zmartwychwstały Pan Jezus jest cały czas z nami? Pan Jezus nazwał błogosła­wionymi tych, którzy nie widzieli Go w ludzkiej postaci, a jednak uwierzyli Mu. Z tego powodu Pan Jezus i nam błogosławi.

Naszą wiarę w obecność Pana Jezusa wyraźmy aktem wiary.

Pan Jezus jest z nami chociaż Go nie widzimy, kocha każdego z nas. Jeśli nawet nasza wiara jest słaba, to On umacnia ją.

Przypomnij sobie akt wiary:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy;

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Naucz się rymowanki:

Jezu, choć Cię nie widzimy, to w obecność Twą wierzymy.

 

Zadanie:

Narysuj w zeszycie w Jezusa jak trzyma cię za rękę.

Please publish modules in offcanvas position.