Klasa IV Katecheza nr 58 b powtórzeniowa

Klasa IV Katecheza powtórzeniowa

Katecheza powtórzeniowa o Najświętszym Sakramencie

 

  1. Jakie Izraelici składali Bogu ofiary. Z jakiej okazji je składali? W jaki sposób Jezus zapowiedział złożenie ofiary za wszystkie grzechy ludzi w Kafarnaum? Co wtedy uczynił?
  2. Dzisiaj w ramach katechezy powtórzeniowej o Najświętszym Sakramencie będziemy się uczyć o tym, że Jezusa ustanowił Najśw. Sakrament, którym jest Jego prawdziwe Ciało i Jego prawdziwa Krew.
  3. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus wziął chleb, pobłogosławił i słowami „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje…” zamienił go w Ciało, następnie wziął kielich z winem i słowami „Bierzcie i pijcie to jest Krew moja…” wino przemienił w swoją Krew. Słowa Pana Jezusa: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało…” oraz „Bierzcie i pijcie to jest Krew moja…” to jest Konsekracja czyli Przeistoczenie czyli Przemienienie.
  4. Bezkrwawą ofiarę z Wieczernika Pan Jezus ponowił na krzyżu. Nie chleb, ale swoje Ciało i nie wino, ale swoją Krew czyli samego Siebie złożył Bogu Ojcu w ofierze przebłagalnej za grzechy ludzi. Odtąd kapłani w kościele na ołtarzu składają ofiarę bezkrwawą jaką jest Eucharystia za grzechy ludzi i dla oddania czci Panu Bogu.
  5. Pamiętaj, o tym że w każdą niedzielę i w święta obowiązkowo trzeba uczestniczyć we Mszy św. i wraz z kapłanem składać Panu Bogu ofiarę Mszy św. Twoją ofiarą jest modlitwa, śpiew pieśni, klęczenie, złożone ręce.

 

Praca domowa:

  1. Koniecznie w I piątek przyjdź na Mszę św. aby przyjąć Komunię św.
  2. Wpisz do zeszytu temat oraz odpowiedzi na pytanie nr 153 i 155 z katechizmu bierzmowanych.

Please publish modules in offcanvas position.