Klasa 7 Katecheza nr 41

Klasa 7

Katecheza nr 41

Temat: Franciszkańska idea ubóstwa

Odpowiedz na pytania w zeszycie:

- Co charakteryzowało Kościół św. w średniowieczu?

Słyszymy często w środkach społecznego przekazu o problemach ludzi ubogich na różnych kontynentach. Popatrzcie teraz na mapę ubóstwa na świecie zamieszczanego w podręczniku. (otwórz katechizm). Które kraje są najbiedniejsze?

Także w Polsce wielu ludzi potrzebuje pomocy. Wiele dzieci jest niedożywionych.

Spotykamy także ludzi, którzy spieszą z pomocą i wsparciem dla potrzebujących. Jedni działają na wiel­ką międzynarodową skalę, a inni w swoim środowisku - mieście, osiedlu itp. Kierują się przy tym różnym pobudkami.

Sami na pewno braliście udział w jakiejś akcji, wspierającej potrzebujących.

Jak usłyszeliśmy, nie jest trudno pomóc komuś, kto jest w potrzebie. Trzeba tylko naszego otwartego serca.

Święty Franciszek sam stał się ubogi i powołał ruch „ubogich", ukazując w ten sposób, że powołaniem : chrześcijanina jest to, by być ubogim, by Boga i wartości duchowe uznać za największe bogactwo, by wystrze­gać się pokusy materializmu, żądzy władzy i konsumpcjonizmu. Z tego powodu Franciszek często jest uznawany za największego naśladowcę Chrystusa wszechczasów.

Zastanówmy się teraz wspólnie, jak my, dziś, w naszym środowisku, możemy naśladować Chrystusa Franciszka w służbie ubogim. Nikt nie wymaga od nas oddania wszystkiego, co mamy, ale warto szukać zasobów wsparcia tych, którzy mają mniej niż my. Każdy z was przygotuje teraz krótki plan : działań w ramach akcji charytatywnej: „Szkolnego Koła Caritas” w naszej szkole.

  1. Jakie były relacje Kościoła i państwa w średniowieczu?
  2. Co to jest symonia?
  3. Kto zapoczątkował reformę kościoła?

Notatka:

Święty Franciszek urodził się w 1181 r. w Asyżu. Swoją młodość spędził beztro­sko. Na głos Chrystusa oddał ojcu wszystko - nawet ubrania. Stał się ubogi i zaczął służyć ubogim, zakładając zakon braci mniejszych. W ten sposób ukazał, że powoła­niem chrześcijanina jest być ubogim i uznać Boga za największe bogactwo, wyrze­kając się materializmu i żądzy władzy.

Zadanie:

Uzupełnij ćwiczenia i zeszyt.

Please publish modules in offcanvas position.