Klasa 7 Katecheza nr 42

Temat: Dziedzictwo św. Tomasza

Odpowiedz w zeszycie:

- Podaj kilka ważnych faktów z życia św. Franciszka.

Przeczytaj w katechizmie opowiadanie i odpowiedz na pytania w zeszycie.

  • O czym rozmawiali Michał, Rafał i Janek?
  • Jakie były ich zdania na temat relacji wiara-rozum?
  • Jakie jest twoje zdanie na ten temat?

Wiara chrześcijańska opiera się na tym, co Pan Bóg sam o sobie objawił. Wiara ta powinna być jednak rozumna, gdyż z wiary wynikają konkretne zasady postępowania wobec Boga i życia we wspólnocie. Oznacza; że chrześcijanie powinni dążyć do poznania swojej wiary i próbować wyjaśnić wszystko to, co może ogarnąć ludzki rozum. Z tego powodu tak ważna jest wiedza religijna.

W epoce średniowiecza, która trwała ok. 1000 lat, zaszły ogromne zmiany w społeczeństwie i w Koście- Na początku tego okresu garstka ludzi potrafiła czytać i pisać, pod koniec zaś wielu nabyło tych umiejętno, szczególnie w miastach, gdzie rozkwitało życie naukowe powstawały uniwersytety. Rozwój miast, rozwój literatury i sztuki przeplatał się z nawrotami plag, wojen i głodu. To wszystko miało wpływ na relację człowieka do Boga. To On był w centrum zainteresowań ludzi wieków średnich.

Teraz przeczytaj z katechizmu o św. Tomaszu.

Pytania odpowiedz w zeszycie:

  • Kim był Tomasz z Akwinu?
  • Kiedy żył?
  • Jakie są jego największe dzieła?
  • Co mówił na temat relacji wiary i rozumu?

Notatka:

Święty Tomasz z Akwinu jest jednym z najwybitniejszych uczonych chrześcijań­skich. Uważał, że między wiarą a nauką nie ma sprzeczności, ale wiara powinna być rozumna. Wiara i rozum prowadzą do tej samej Prawdy, którą jest Bóg.

Zadanie:

Odszukaj w dostępnych źródłach informacje o życiu i działalności św. Tomasza z Akwinu.

Please publish modules in offcanvas position.