Klasa 7 Katecheza nr 43

Temat: Inkwizycja - prawda i mity

Przeczytaj opowiadanie z katechizmu i zapisz odpowiedzi na postawione pytania w zeszycie:

Skąd Michał i Rafał czerpali informacje o nauczycielu Baronowskim?

Jaki mit o nim powielają chłopcy?

Kto przedstawił chłopcom autentyczny wizerunek nauczyciela?

Na czym go oparł?

Jakim człowiekiem był w rzeczywistości profesor?

Zanim ktokolwiek zacznie wydawać sądy, musi poznać prawdę. Dlatego na dzisiejszej katechezie poznacie fakty dotyczące trudnego momentu w historii Kościoła. Dopiero potem podejmiemy próbę jej oceny.

Stosy spalonych czarownic, śmierć jako podstawowa kara i szukający ofiar inkwizytorzy to - zdaniem niektórych - wizja ciemnego średniowiecza i Kościoła w tamtym czasie. Jak jednak było naprawdę?

Inkwizycja, mimo szlachetnych haseł troski o czystość wiary i obyczajów, do­puszczała się wielu nadużyć i zbrodni. Ich ofiarami padali nie tylko wielcy ludzie kultury, ale także późniejsi święci (na przykład Joanna d'Arc). Nic nie może usprawie­dliwić przemocy i zabijania człowieka. Dlatego dzieje inkwizycji należą do czarnych kart historii Kościoła. Nie wolno jednak zapominać o szerokim kontekście epok: w której się dokonywała, oraz o jej prawdziwych rozmiarach i rzeczywistej odpowiedzialności Ko­ścioła. Ze względu na zło, jakie w ciągu wieków wyrządzili chrześcijanie, Ojciec Święty Jan Paweł II uroczyście prosił wszystkich o przebaczenie.

  • Jak Kościół dzisiaj ocenia inkwizycję?
  • Co dzisiaj mówi na temat wolności religijnej?

Poznaliśmy obiektywny obraz inkwizycji, która działała w konkretnym czasie i w konkretnych warunkach historycznych, politycznych i społecznych. Nie była wolna od błędów i nadużyć - takie są fakty i musimy je poznać, abyśmy jako istoty rozumne uczyli się na błędach i z pokorą prosili Boga, abyśmy nie popełniali w przy­szłości jakiegokolwiek zła, zasłaniając się czysto ludzką motywacją. Historia jest nauczycielką mądrości i świętości. Historia inkwizycji jest też ważnym pouczeniem, że grzechy poszczególnych osób dotykają całego Kościoła. Każdy z nas ma okazję dostrzec, jak jego grzech uderza w innych i jak ważny jest szacunek dla bliźnich.

Przeczytaj w katechizmie opowiadanie i odpowiedz na pytania w zeszycie.

Notatka:

Inkwizycja była instytucją zwalczającą herezje. Wiele metod jej działania było jednak sprzecznych z Ewangelią. Niektórzy członkowie inkwizycji dopuszczali się nadużyć, a nawet zbrodni. Dziś już święty Papież Jan Paweł II, kiedy żył przeprosił za te grzechy Kościoła. Współcześnie Kościół katolicki odnosi się z głębokim szacunkiem do innych religii i jest inicjatorem dialogu między religijnego.

 

Zadanie:

Pomódl się teraz słowami modlitwy:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli,
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;

albowiem dając, otrzymujemy;
wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Please publish modules in offcanvas position.