Klasa 7 Katecheza nr 44

Temat: Chrystianizacja Polski

Zapisz odpowiedzi na postawione pytania w zeszycie:

W jakim dokładnie dniu zostałeś ochrzczony? Gdzie to się odbyło? Wpisz datę chrztu św.

Sakrament chrztu, który przyjęliśmy, uwolnił nas od grzechu pierworodnego złączył nas z Chrystusem, dał nam Jego życie i włączył nas do Kościoła. Dzięki niemu staliśmy się chrześcijanami. Na dzisiejszej katechezie powrócimy do wydarzeń : które wiele wieków temu doprowadziło do tego, że Polska stała się krajem chrze­ścijańskim.

Oficjalną datą chrztu Polski jest dzień 14 kwietnia 966 roku. To właśnie wtedy, za sprawą swojej małżonki - Dobrawy, Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest.

Na dzisiejszej katechezie przypomnieliśmy sobie, znane nam z historii, wydarzenie chrztu naszej Ojczyzny. Warto przy okazji uświadomić sobie, że zadanie ewangelizacji spoczywa także na każdym z nas. Każdy z nas jest przecież człowiekiem ochrzczonym

Notatka: 14 kwietnia 966 Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest. Wraz z tym rozpoczął się długi proces chrystianizacji całego narodu. W niedługim cza­sie Polska stała się krzewicielka wiary chrześcijańskiej pośród innych narodów ówczesnej Europy.

Zadanie:

  • Kiedy miał miejsce chrzest Mieszka I?
  • Jakie były skutki przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę?

Please publish modules in offcanvas position.