Ks. dr Marek Łabuz

labuzJest kapłanem diecezji tarnowskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza, w katedrze tarnowskiej dnia 4 czerwca 1989 r. Magisterium z teologii uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie na podstawie pracy „Proboszczowie parafii Szczucin 1326-1980”. Po trzech latach pracy duszpasterskiej w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Tarnowie – Krzyżu został skierowany na studia licencjackie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Studia licencjackie odbywał pracując równocześnie jako wikariusz w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Mielcu, a następnie w parafii pw. św. Floriana w Uszwi.

Ukończył je zdobyciem stopnia licencjata na podstawie rozprawy „Ks. Marian Brach kapłan i duszpasterz 1918-1980”. W 1998 r. będąc wikariuszem w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie podjął studia doktoranckie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na Wydziale Historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof. dr hab. B. Kumora. Studia ukończył 15 maja 2000 r. obroną dysertacji doktorskiej „Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918”.

Wydał „Modlitwy za zmarłych” Tarnów 2005, „Modlitwy do Miłosierdzia Bożego”, Tarnów 2006, „Proboszczowie parafii Szczucin w latach 1326-1980” Tarnów 2005, „Rozmiłowany z Bogu, niestrudzony w służbie człowiek. Ks. Marian Brach proboszcz i dziekan w Szczucinie” Tarnów 2006. Dokonał komputerowego (CD) i kartkowegoopracowania zbiorów książkowych + śp. ks. prof. dr hab. B. Kumora, tzw. Kumorianum w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Przez 6 lat był redaktorem miesięcznika „Jezus ufam Tobie” ukazującego się w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.

Obecnie jest proboszczem w parafii pw. Św. Kazimierza w Radgoszczy, gdzie w pracy duszpasterskiej zajmuje się renowacją XIX-wiecznego, zabytkowego drewnianego kościoła. Jest autorem licznych artykułów z zakresu teologii i historii Kościoła w Polsce. Pracę w duszpasterstwie łączy z pracą naukową. W 2010 r. wydał książkę „Okupacja niemiecka w Radgoszczy w oczach jej mieszkańców”. W roku 2013 opublikował kolejną książkę "Parafia pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w oczach jej proboszczów (1964-2006).

Pod jego kierunkiem w latach 2006-2012 został przeprowadzony generalny remont i renowacja zabytkowego, drewnianego  kościoła pw. św. Kazimierza w Radgoszczy oraz pozostałych obiektów sakralnych i parafialnych.

Od roku 2011 jest diecezjalnym moderatorem Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca. W roku 2013 odbył się w parafii diecezjalny dzień skupienia dla wszystkich grupa z całej diecezji. W roku 2013 został mianowany wizytatorem religii w dekanacie dąbrowskim. 

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek 8.00 - 9.00
  • środa 16.00 - 16.50
  • piątek 8.00 - 9.00 
  • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.