Chrzest

chrzestChrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga. Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Jest:
 
 
darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili;
chrztem - ponieważ grzech pierorodnyu zostaje obmyty przrz wodę;
namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza);
oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem;
obmyciem - ponieważ oczyszcza;
pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga (św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C). 
 1. Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w I niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00, oraz w uroczystość św. Szczepana i w Poniedziałek Wielkanocny. W wyjątkowych przypadkach takich jak np. choroba dziecka chrzest św. udzielany jest także w inne niedziele.  
 2. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynjamniej 2 tygodnie przed niedzielą chrzcielną.
 3. Do zapisania dziecka do chrztu konieczne jest okazanie aktu urodzenia dziecka z USC oraz dowód osobisty. W przypadku dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.
 4. Rodzice i rodzice chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 5. Rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie: wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Jeżeli są z poza naszej parafii powinni okazać zaświadczenie od swojego Ks. proboszcza z parafii w której mieszkają.
 6. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:
  • niepraktykujące
  • pozostające w cywilnych związkach małżeńskich
 7. Na Mszę św. chrzcielną należy przybyć 10 minut wcześniej, zająć miejsca po stronie ambonki oraz przynieść ze sobą:
  • białą szatę
  • świecę chrzcielną
  • 4 kartki od spowiedzi św. 
  • chrzestni z poza parafii przynoszą zaświadczenie, że są praktukującymi katolikami.
 8. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej wspólnoty rodzinnej, a także parafialnej dlatego udzielany jest uroczyście podczas głównej Mszy św. niedzielnej
 9. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez najbliższych podczas sakramentu Chrztu świętego.
 10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko będzie wychowywane w duchu wiary katolickiej, chrzest św. zgodnie z kanonami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz statutami IV Synodu Diecezji Tarnowskiej może być odłożony.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 17.00 - 17.50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.