Lip 26, 2014

W dniu 5 luty 2011r. odbyło się w Tarnowie spotkanie Prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej połączone z posiedzeniem Rady Insytytutu AK Diecezji Tarnowskiej. Spotkanie poprzedziła Msza św. w Katedrze, której przewodniczył ks.dr hab. Ireneusz Stolarczyk. W wygłoszonej homilii Asystent Kościelny AK w Diecezji Tarnowskiej ks. mgr lic. Jan Bartoszek przypomniał charyzmat stowarzyszenia i szczególne powołanie jej członków w kościele.

Na roboczą część spotkania zgromadzeni udali się do auli Jana Pawła II przy Katedrze. Prezes DIAK Wacław Prażuch powitał zebranych. W związku ze zmianą na stanowisku Diecezjalnego Asystenta AK Diecezji Tarnowskiej uroczyście podziękowano ks. prof. Ireneuszowi Stolarczykowi dotychczasowemu Asystentowi. Reprezentantem naszej parafii był Krzysztof Sajdak.

Pielgrzymka do Zabawy

 

 

18 czerwca 2011r. odbyła się wycieczka do sanktuarium Karoliny Kózkówny w Zabawie i Wał-Rudy, w której wzięli udział uczniowie z Radgoszczy. Celem wyjazdu było odwiedzenie miejsc związanych z bł. Karoliną. Uczniowie wraz z ks. Rafałem Żelaznym zwiedzili Zabawę-miejsce gdzie złożone są relikwie bł. Karoliny Kózki, oraz Wał-Rudę gdzie znajduję się do dziś rodzinny dom bł. Karoliny. Po zwiedzeniu domu ruszyliśmy drogą krzyżową, mijając m. in. kilkusetletnią gruszę, pod którą Karolina nauczała. Droga krzyżowa została wybudowana na tej samej drodze, która dziewczyna była ścigana przez rosyjskiego żołnierza. W końcu doszliśmy do miejsca gdzie poniosła męczeńską śmierć. Dziś stoi tam krzyż i kamień z tablicą upamiętniającą to zdarzenie. Przystanęliśmy tam na chwilę modlitwy prosząc o wstawiennictwo Błogosławionej. Oprócz modlitwy był też czas na rozrywkę, wspólne żarty, odpoczynek na placu zabaw i pyszną kiełbaskę. Opiekę nad uczniami sprawowali członkowie AK - Zuzanna Jagiełło, Barbara Lupa, Beata Kaczocha, Magdalena Szwajkosz.

 

 

 

Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny

 

W niedzielę 16 października 2011r.odbył się w Nowym Sączu kolejny diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny. Zgromadził on wiele osób, rodzin i wspólnot z terenu diecezji tarnowskiej, nie tylko katolików, ale wszystkich tych, którzy chcieli zamanifestować, jaką wielką wartością jest życie ludzkie i tradycja rodzinna.

 

Z naszej parafii wyruszyła autokarem grupa 20 osób, głównie młodzieży. Najmłodszy uczestnik miał 7 lat, a najstarszy 55 lat. Uczestnicy marszu chcieli pokazać jak ważne jest ludzkie życie. Nieśli transparenty z napisami: „Życiu mówimy tak" lub „Moje życie w twoich rękach". Po drodze słuchano słów Ojca Świętego Jana Pawła II. Marsz propagował także rodzinę jako nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny. Spotkanie rozpoczęło się o godz.12:00 Mszą św. w kościele Matki Bożej Niepokalanej. O 13:00 rozpoczął się przemarsz głównymi ulicami miasta w kierunku rynku. Tam na powitanie Marszu wypuszczono kilkaset gołębi. Następnie miało miejsce wystąpienie Mariusza Dzierżawskiego, z fundacji PRO-Prawo do życia, który gorąco zachęcał do dalszej walki w obronie życia nienarodzonych. O 15:00 rozpoczęła się druga część imprezy, koncert zespołów muzycznych. Dziękujemy dzieciom i młodzieży na czele z Krzysztofem Sajdakiem za reprezentowanie naszej parafii w Marszu.

Cze 08, 2014

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy i parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w roku szkolnym 2011/12.

         Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu, które wyrażają się w wielorakich posługach. Pragnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tej działalności. To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych. Antykulturze śmierci, która wyraża się na przykład w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób miłość, która nie szuka siebie samej, ale która właśnie w gotowości «utracenia siebie» (por. Łk 17,33 i nn.) dla drugiego jawi się jako kultura życiaBenedykt XVI ( Encyklika Deus Caritas est).

                         Działalność Koła określa Regulamin i roczny plan pracy

Regulamin jest dokumentem zawierającym główne cele, zadania SKC, wskazuje na prawa i obowiązki jego członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są natomiast konkretne zadania do realizacji, które stanowią propozycje samej młodzieży oraz wytypowanego Opiekuna i Asystenta kościelnego Koła. Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas jest: szkoła, środowisko lokalne, parafia.

W opracowanym rocznym planie pracy dopuszcza się modyfikacje zaplanowanych działań z uwagi na bieżące potrzeby oraz sytuacje, którym trzeba zaradzić. Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na działaniach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie SKC będą w danym czasie pomagać i czym będą się zajmować.

Spotkania robocze i formacyjne odbywają się systematycznie raz w tygodniu i trwają 90 minut. W sytuacjach tego wymagających częstotliwość spotkań może zostać zwiększona. Stałym zadaniem jest prowadzenie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki oraz zamieszczanie artykułów o działalności Koła w szkolnej gazetce Rówieśnik.     

Opiekun Koła: mgr Magdalena Szwajkosz                                                    Asystent kościelny: ks. dr Marek Łabuz

Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym wybrany został Zarząd Szkolnego Koła Caritas w skład, którego wchdzą :

 

1.      Przewodnicząca  – Iwona Wątroba kl. III B

2.      Zastępca              – Klaudia Zawiślak kl. VI b

3.      Skarbnik              – Wiktoria Biel kl. V a

4.      Sekretarz             – Sylwia Burzec kl. III D

 

MIESIĄC

DZIAŁANIE                                                                                                          

WSPÓŁPRACA

 

WRZESIEŃ

2011

 • Pozyskanie nowych członków do pracy w Kole.
 • Zaplanowanie pracy w nowym roku szkolnym. Wybór zarządu Koła i przedyskutowanie propozycji do planu pracy na nowy rok szkolny 2010/11.
 • Sprzątanie sośniny, miejsca w którym znajduje się kapliczka.
 • Pielgrzymka do Odporyszowa – modlitwa za chorych.
 • Ognisko

Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy

Ks. katecheta

 

PAŹDZIERNIK

2011

 • Wspomaganie Parafialnego Zespołu Caritas w podejmowanych działaniach.
 • Udział członków SKC w nabożeństwach różańcowych (prowadzenie różańca).
 • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
 • Udział w obchodach IX Dnia Papieskiego.
 • Spotkanie formacyjne (przygotowanie rozważań różańcowych).
 • Wykonanie przez dzieci wiązanek na zapomniane groby.
 • Pomagamy choremu Pawełkowi (zbiórka i sprzedaż makulatury).
 • Jałmużna Wielkopostna – gazetka tematyczna . Przeprowadzenie przez ks. Proboszcza wykładu na temat Jałmużny Wielkopostnej.
 • Pomagamy choremu Pawełkowi (zbiórka i sprzedaż makulatury).
 • Pomoc w przygotowaniu   Misterium wielopostnego dla uczniów naszej szkoły i parafian.
 • Wykonanie palm wielkanocnych
 • Akcja charytatywna Stół wielkanocny – zbiórka na rzecz Państwowego Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Wołanie głodnych i cierpiących - gazetka tematyczna i akcja plakatowa na terenie szkoły z okazji Dnia Dziecka, uwrażliwiająca na potrzeby najmłodszych z Krajów Trzeciego Świata.
 • Wycieczka na Święty Krzyż
 • Spotkanie modlitewne członków Szkolnego Koła Caritas z zaproszeniem do udziału członków innych organizacji i kół działajacych przy szkole – podziękowanie Bogu za kolejny rok pracy.
 • Zamieszczanie artykułów z ważnych wydarzeń działalności Koła w szkolnej gazetce Rówieśnik
 • Wyjazd do Hospicjum do Dąbrowy Tarnowskiej na 9 festiwal.
 • Spotkanie przy ognisku z okazji Dnia Dziecka.
 • Podsumowanie przeprowadzonych. akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy.
 • Wyjście na miejscowy cmentarz i porządkowanie zapomnianych grobów przed dniem 1 listopada.
 • Konkurs wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu

Bibliotekarz

Opiekun

Ks. katecheta

Nauczyciel plastyki

Opiekun

Bibliotekarz

Opiekun

 

LISTOPAD

2011

 •  Pamięć o tych, którzy odeszli -gazetka tematyczna.
 • Wyjście na parafialny cmentarz i modlitwa za zmarłych.
 • Zbiórka nakrętek na rehabilitacje małego Jakuba z Podegrodzia.
 • Zbieramy przybory szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Udział w obchodach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
 • Pomagamy p. Teofilii Bogacz.

Opiekun

Opiekun i pracownicy świetlicy szkolnej

Opiekun

Członkowie Akcji

Katolickiej i Opiekun

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

2011

 • Światowy Dzień Wolontariatu (5 grudnia) – spotkanie formacyjne, gazetka tematyczna.
 • Święty Mikołaj rozdaje prezenty chorym dzieciom
 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – pomoc w rozprowadzaniu świec i przygotowanie gazetki tematycznej.   (przy kościele i w domach).
 • Organizujemy paczki dla dzieci niepełnosprawnych z okazji dnia Świętego Mikołaja
 • Pomoc w przygotowaniu jasełek bożonarodzeniowych i wystawienie dla społeczności gimnazjalnej.
 • Przygotowanie stroików i kartek świątecznych dla osób samotnych z terenu parafii.
 • Dzieci składają życzenia chorym i samotnym z naszej parafii.

Wolontariusze

Nauczyciele

Caritas

Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy

Opiekun Nauczyciele

Nauczyciel plastyki, Opiekun

 

STYCZEŃ

2012

 • Udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.
 • Przygotowanie do Święta Trzech Króli.
 • Opłatek w Kole.
 • Kolędnicy misyjni, współpraca.
 • Razem w czasie ferii (wyjazd na lodowisko).

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Gminy Pani katechetka

Nauczyciele Opiekun

 

LUTY

2012

 • Zabawa walentynkowa dla dzieci ze Szkolnego Koła Caritas.
 • Gazetka tematyczna z okazji dnia św. Walentego i okresu Wielkiego Postu.
 • Światowy Dzień Chorego – przygotowanie obchodów.
 • Spotkanie formacyjne – (Światowy Dzień Chorego 11.02 Matki Bożej z Lourdes Cuda Pana Jezusa kiedyś i dziś za wstawiennictwem Matki Bożej”.
 • Zbiórka nakrętek na rehabilitacje Jakuba.
 • Zamieszczenie w gazetce szkolnej sprawozdania z działalności SKC za I semestr
 • Prowadzenie kroniki Koła.

Współpraca z samorządem uczniowskim

Asystent duchowy, Opiekun

     Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun

MARZEC

2012

 • Przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej dla młodzieży.
 • Wizyta w domu dziecka  i przekazanie darów.

Asystent duchowy, Opiekun, Skarbnik

MAJ

2012

 • Wypoczynek, który bawi i rozwija - rajd rowerowy z udziałem   ks. Proboszcza.
 • Matce Bożej śpiewajmy najpiękniej – Gminny Konkurs Pieśni Maryjnych.
 • Udział w nabożeństwach majowych (śpiewanie Pieśni Maryjnych przy kapliczkach z chorymi i samotnymi).
 • Przygotowanie albumu kapliczek i krzyży przydrożnych.
 • Przygotowanie dzieci do konkursu pn. Bądź Wielkim.
 • Przygotowanie montażu słowno – muzycznego z okazji Dnia Matki (w kościele).

Asystent duchowy, Opiekun

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji  i Zdrowia

Pani Organistka

 

 CZERWIEC

2012

 • Udział w spotkaniu diecezjalnym Szkolnych Kół Caritas

     w Ciężkowicach.

 • Prowadzenie kroniki Koła.

Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun, Sekretarz.

                                     Świadectwo uczestnika SKC w Radgoszczy

Mam na imię Sylwia i uczę się w gimnazjum. Od 5 klasy szkoły podstawowej należę do Szkolnego Koła Caritas i właśnie z tego powodu cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak szczytnej działalności.

Kiedy to zapisałam się do Caritasu nie sądziłam nawet jak bardzo wpłynie to na moje życie. Na początku nie wczuwałam się w pracę w nim, ale z czasem zaczęło mi się to podobać. Wiele się tam nauczyłam i utwierdziłam w przekonaniu jak ważny jest dla mnie kontakt z ludźmi potrzebującymi pomocy. Wyczuwam w sobie zmianę, której nie potrafię określić słowami. Widzę jak bardzo pomogło mi to i na pewno wzbogaciło duchowo. Teraz stałam się osobą bardziej wrażliwszą na potrzeby innych i bardziej dostrzegam to, co się kryje w sercu człowieka.

W Szkolnym Kole Caritas robimy wspólnie wiele rzeczy i myślę, że to jest bardzo dobre, ponieważ uczy współpracy. Wiem jak to emocjonalnie na mnie wpływa. Przez pomaganie innym chce naśladować bł. Jana Pawła II, ponieważ On do każdego podchodził z miłością. I Ja też chcę tak czynić, by każdy potrzebujący widział we mnie chęć niesienia pomocy.

Myślę, że gdybym nie należała do Szkolnego Koła Caritas to byłabym teraz zupełnie innym człowiekiem. Nie przeżyłabym tylu pięknych chwil i w ten sposób nie zbliżyłabym się do Boga. Uważam, że na pewno w moim życiu praca w Caritasie bardzo mi pomogła i mam nadzieję, że jeszcze wiele mogę osiągnąć, jeśli tylko Bóg mi pozwoli.

                      

                                                                                  Sylwia Burzec ZSP w Radgoszczy

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 16.00 - 16:50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.