Róże Żywego Różańca - 2010

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”. (Jan Paweł II)

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną wspólnotą modlitewną różańcową jest Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązuje się do odmawiania codziennie jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a jedynie utratę zasługi.

Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Dominikanów, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do Dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Papież Grzegorz XVI wydał „breve” aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: „Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w „breve” z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in. „Paulinie Jaricot zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”. Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Równocześnie Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające w nich lata publicznej działalności Pana Jezusa: „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, to znaczy, że do Róży musi należeć 20 osób.

I. Do czego zobowiązują się członkowie Żywego Różańca:

 1. Pragną żyć według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
 2. Pragną żyć wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga kochać ludzi.

II. Przyjęcie do Róży Żywego Różańca

 1. Żywy Różaniec składa się z „Żywych Róż”. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to „wieniec różany” składany u stóp Matki i Królowej. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się u poszczególnych Zelatorów (Przewodniczących Róż) lub u Opiekuna, którym jest Ks. Proboszcz.
 2. W parafii prowadzona jest Księga Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko. Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Róża może obrać sobie Patrona, od którego bierze nazwę.

III. Zmiana Tajemnic Różańcowych

  

 1. Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych.
 2. Zmiana tajemnic w kościele parafialnym następuje w II niedzielę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00. Przewodniczy jej ks. Proboszcz, który w okolicznościowym słowie zachęca do umacniania osobistego i rodzinnego życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, odmawia jeden dziesiątek Różańca, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatorów i kończy nabożeństwo błogosławieństwm ogólnym i pieśnią maryjną. Zmiana tajemnic w kościele filialnym w Narożnikach dokonuje się w niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30

IV. Obowiązki Członków Róż Żywego Różańca: 

 1. Najważniejszym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 3. Częste przystępowanie do sakramentów św. - spowiedzi i Komunii św.
 4. Rozszerzanie czci Maryi osobistym przykładem życia i działalnością apostolską.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Róże Żywego Różańca

w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w 2010 r.

Odmawianie modlitwy różańcowej to główny cel istnienia Róż Żywego Różańca. Celem następnym jest szerzenie kultu Matki Bożej, dlatego we wszystkie uroczystości i święta maryjne wierni przed Mszą św. o godz. 7.00 śpiewają Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Kolejną formą szerzenia kultu Matki Bożej jest wspólnotowe odmawianie Różańca. W każdą środę pół godziny przed wieczorną Mszą św. oraz noszenia feretronu Matki Bożej w czasie oktawy Bożego Ciała i w uroczystość odpustu parafialnego.

Jednym z przejawów szerzenia kultu Najświętszego Sakramentu jest to, że każda Róża Różańcowa prowadzi godzinną adorację Pana Jezusa w czasie Nabożeństwa 40 godzinnego, w czasie Triduum Paschalnego (adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy i w Grobie). Ponadto członkowie Róż zamawiają i uczestniczą w Mszach świętych za zmarłych i w intencji żywych członków Róż Żywego Różańca.

W dniu 25 lutego 2010 roku w parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy istniało 19 Róż Żywego Różańca: 9 Róż Kobiet, 4 Róże Mężczyzn, 1 Róża Młodzieży i 1 Róża Misyjna.

 1. Władysława Wróbel
 2. Aksamit Irena
 3. Błocho Alicja
 4. Błocho Maria
 5. Bogacz Zofia
 6. Cudak Zofia
 7. Dudek Krystyna
 8. Kacała Stanisława
 9. Kijowska Elżbieta
 10. Kowal Zyta
 11. Kułaga Adela
 12. Kułaga Emilia
 13. Niemczura Janina
 14. Sabaj Cecylia
 15. Sajdak Anna
 16. Saładyga Janina
 17. Seternus Władysława
 18. Sołtys Cecylia
 19. Urban Władysława
 20. Warias Franciszka
 1. Panek Zofia
 2. Baran Joanna
 3. Błach Elżbieta
 4. Błach Stefania
 5. Dworak Stanisława
 6. Farat Helena
 7. Juzba Maria
 8. Kacała Beata
 9. Kogut Helena
 10. Lichorobiec Janina
 11. Łach Maria
 12. Marszałek Alfreda
 13. Pikul Lucyna
 14. Ryba Anna
 15. Sipior Teresa
 16. Taraska Janina 
 17. Wątroba Barbara
 18. Wąż Longina
 19. Wąż Stefania
 20. Wójcik Wiesława
 1. Bogacz Zofia
 2. Burzec Barbara
 3. Cedzidło Maria
 4. Działo Bogusława
 5. Jaje Maria
 6. Król Maria
 7. Kupiec Władysława
 8. Kusko Maria
 9. Łabuz Jolanta
 10. Nowak Dorota
 11. Pikul Bernadeta
 12. Radziak Maria
 13. Rosa Anna
 14. Sadko Jadwiga
 15. Sołtys Teresa
 16. Surgot Bożena
 17. Wawrzonek Dorota
 18. Wawrzonek Maria
 19. Wolak Maria
 20. Wolak Sławomira
 1. Rzeźnik Halina
 2. Banaś Emilia
 3. Biel Maria
 4. Fijał Halina
 5. Giża Krystyna
 6. Gmyr Zofia
 7. Kacała Maria
 8. Kacała Zofia
 9. Kijak Beata
 10. Kupiec Grażyna
 11. Leżoń Aldona
 12. Lichorobiec Janina
 13. Lichorobiec Maria
 14. Łabuz Maria
 15. Pikul Bernadeta
 16. Skrzek Krystyna
 17. Sojka Lidia
 18. Sołtys Irena
 19. Szałaśna Klaudia
 20. Świątek Maria
 1. Kułaga Maria
 2. Bielat Janina
 3. Burzec Bernadeta
 4. Burzec Józefa
 5. Burzec Maria
 6. Cudak Dorota
 7. Fijał Władysława
 8. Galus Helena
 9. Gondek Stefania
 10. Gondek Stefania
 11. Kwiatkowska Leokadia
 12. Kwiatkowska Zofia
 13. Leżoń Kazimiera
 14. Lichorobiec Helena
 15. Micek Julia
 16. Mucha Maria
 17. Rój Stanisława
 18. Szkotak Józefa
 19. Toczek Józefa
 20. Tomala Elżbieta
 1. Gondek Teresa
 2. Baran Helena
 3. Bogoniowska Krystyna
 4. Doroż Stefania
 5. Gondek Adela
 6. Gondek Irena
 7. Gondek Joanna
 8. Gondek Teresa
 9. Kawa Wiesława
 10. Kawa Zofia
 11. Kędzior Monika
 12. Kwiatkowska Stefania
 13. Labak Zofia
 14. Mikus Aneta
 15. Pikul Elżbieta
 16. Stopa Teresa
 17. Warias Janina
 18. Wąż Krystyna
 19. Wójcik Helena
 20. Wójcik Małgorzata
 1. Chwałek Grażyna
 2. Bogacz Teofila
 3. Chudy Danuta
 4. Czerwony Zofia
 5. Dyjak Maria
 6. Dziedzic Władysława
 7. Kogut Krystyna
 8. Kogut Waleria
 9. Kruk Maria
 10. Kubek Władysława
 11. Kułaga Elżbieta
 12. Kułaga Krystyna
 13. Lichorobiec Longina
 14. Mastalerz Maria
 15. Miłkoś Bronisława
 16. Moździerz Janina
 17. Nowak Stanisława
 18. Pikul Alicja
 19. Podosek Józefa
 20. Wątroba Małgorzata
 1. Pikul Władysława
 2. Brzychczy Helena
 3. Brzychczy Małgorzata
 4. Cudecka Genowefa
 5. Frąc Janina
 6. Frąc Krystyna
 7. Kacała Maria
 8. Kacała Teresa
 9. Kaczocha Maria
 10. Kawa Stefania
 11. Kupiec Bronisława
 12. Kupiec Danuta
 13. Kupiec Wiesława
 14. Pikul Grażyna
 15. Pikul Honorata
 16. Skrzek Irena
 17. Surgot Stefania
 18. Szkotak Bożena
 19. Warzecha Ewa
 20. Wolak Julia
 1. Warias Joanna
 2. Błachaniec Władysława
 3. Frąc Zofia
 4. Galus Grażyna
 5. Gawron Barbara
 6. Jaje Bronisława
 7. Jedynak Józefa
 8. Juzba Elżbieta
 9. Kędzior Maria
 10. Kilian Leokadia
 11. Koziarska Urszula
 12. Kułaga Janina
 13. Leśniowska Grażyna
 14. Marek Grażyna
 15. Ptak Helena
 16. Skiba Czesława
 17. Skrzek Bronisława
 18. Sojka Bronisława
 19. Urban Danuta
 20. Żurawska Krystyna
 1. Minorczyk Wanda
 2. Czochara Zofia
 3. Fijał Józefa
 4. Golec Czesława
 5. Grabowska Helena
 6. Jagieło Zuzanna
 7. Kazibut Krystyna
 8. Ledwoń Kazimiera
 9. Noga Maria
 10. Panek Maria
 11. Pikul Irena
 12. Pikul Krystyna
 13. Pikul Maria
 14. Pikul Maria
 15. Pobiegło Zofia
 16. Podosek Maria
 17. Ptak Felicja
 18. Rokocz Felicja
 19. Skoczylas Renata
 20. Śnieżewska Zofia
 1. Nowak Maria
 2. Błach Małgorzata
 3. Dworak Janina
 4. Dworak Władysława
 5. Dziedzic Janina
 6. Gondek Janina
 7. Juzba Jolanta
 8. Kawa Władysława
 9. Kmieć Maria
 10. Kogut Teresa
 11. Kot Krystyna
 12. Ledwoń Janina
 13. Lichorobiec Zofia
 14. Madej Antonina
 15. Nowak Genowefa
 16. Pikul Eleonora
 17. Sipior Teresa
 18. Siuda Krystyna
 19. Szwajkosz Stanisława
 20. Ujek Teodora
 1. Podosek Zofia
 2. Banaś Agnieszka
 3. Banaś Józefa
 4. Błoch Stanisława
 5. Bogacz Elżbieta
 6. Budzińska Helena
 7. Chudy Emilia
 8. Chudy Zofia
 9. Doroż Alfreda
 10. Doroż Janina
 11. Doroż Maria
 12. Gadziała Grażyna
 13. Gadziała Maria
 14. Jucha Krystyna
 15. Kmieć Stanisława
 16. Kogut Janina
 17. Pikul Helena
 18. Piłat Maria
 19. Podosek Renata
 20. Sołtys Elżbieta
 1. Galus Janina
 2. Fijał Bogusława
 3. Jopek Zofia
 4. Krawiec Bernadeta
 5. Krzemińska Józefa
 6. Kubek Lidia
 7. Kubek Teresa
 8. Kuśnierz Lucyna
 9. Leżoń Adela
 10. Mendys Stanisława
 11. Moździerz Jolanta
 12. Nowosielska Dorota
 13. Pikul Stanisława
 14. Podosek Helena
 15. Przemyska Genowefa
 16. Ryk Agnieszka
 17. Sadko Maria
 18. Seternus Emilia
 19. Skiba Józefa
 20. Sołtys Leokadia
 1. Giża Stanisława
 2. Baran Rozalia
 3. Bator Emilia
 4. Bielat Helena
 5. Broda Zofia
 6. Frąc Zofia
 7. Gancarz Beata
 8. Gancarz Zofia
 9. Kędziorska Zofia
 10. Potok Danuta
 11. Potok Dorota
 12. Seternus Irena
 13. Tyńska Emilia
 14. Wąż Józefa
 15. Wolak Adela
 16. Wolak Helena
 17. Wolak Janina
 18. Zawiłowicz Maria
 19. Zofia Kule
 20. Żaba Stanisława
 1. Piłat Władysław
 2. Burzec Józef
 3. Burzec Marian
 4. Burzec Piotr
 5. Fijał Roman
 6. Frąc Ludwik
 7. Krzemiński Zygmunt
 8. Kubek Tadeusz
 9. Kubek Zygmunt
 10. Kułaga Andrzej
 11. Kułaga Zygmunt
 12. Mendys Paweł
 13. Moździerz Zbigniew
 14. Pikul Zygmunt
 15. Podosek Andrzej
 16. Rój Andrzej
 17. Rój Antoni
 18. Ryk Stanisław
 19. Sołtys Edward
 20. Wąż Tadeusz
 1. Panek Zygmunt
 2. Burzec Eugeniusz
 3. Chwałek Czesław
 4. Dziedzic Jan
 5. Juzba Piotr
 6. Kmieć Roman
 7. Kot Czesław
 8. Ledwoń  Władysław
 9. Ledwoń Józef
 10. Lichorobiec Stanisław
 11. Minorczyk Kazimierz
 12. Nowak Roman
 13. Pikul Emil
 14. Pikul Stefan
 15. Ptak Tadeusz
 16. Sipior Józef
 17. Szwajkosz Ignacy
 18. Ujek Zygmunt
 19. Wąż Stefan
 20. Wójcik Wiesław
 1. Warias Józef
 2. Bogacz Zygmunt
 3. Burzec Zygmunt
 4. Doroż Tadeusz
 5. Dykas Bronisław
 6. Gondek Czesław
 7. Gondek Kazimierz
 8. Gondek Władysław
 9. Gondek Wojciech
 10. Juzba Marcin
 11. Leśniewski Józef
 12. Leżoń Stanisław
 13. Lichorobiec Edward
 14. Rzeźnik Roman
 15. Sajdak Krzysztof
 16. Saładyga Stefan
 17. Saładyga Tadeusz
 18. Seternus Zygmunt
 19. Skrzek Władysław
 20. Zacharski Ryszard
 1. Pikul Tadeusz
 2. Bator Zygmunt
 3. Cedzidło Mieczysław
 4. Frąc Zygmunt
 5. Gurgoł Jerzy
 6. Juzba Czesław
 7. Kędzierski Stefan
 8. Miłkoś Stanisław
 9. Nęga Władysław
 10. Osika Roman
 11. Pikul Emil
 12. Salij Franciszek
 13. Skiba Zygmunt
 14. Tyński Bronisław
 15. Urban Kazimierz
 16. Wolak Walerian
 17. Wolak Władysław
 18. Wójcik Bronisław
 19. Wróbel Władysław
 20. Żaba Jerzy
 1. Kogut Magdalena - Róża Młodzieży Gimnazjalnej
 2. Banaś Karolina
 3. Błocho Ewelina
 4. Błocho Zbigniew
 5. Bobro Agnieszka
 6. Burzec Aleksandra
 7. Burzec Anna
 8. Burzec Magdalena
 9. Burzec Sylwia
 10. Dykas Iwona
 11. Dykas Karolina
 12. Fijał Katarzyna
 13. Juzba Katarzyna
 14. Kilian Natalia
 15. Kogut Katarzyna
 16. Leżoń Katarzyna
 17. Lichorobiec Magdalena
 18. Noga Natalia
 19. Wątroba Iwona
 20. Żurawska Justyna
   

Zachęcamy gorąco wszystkich chętnych do włączenia się Róż Żywego Różańca - są wolne miejsca i do modlitwy na różańcu. Życzymy wszystkim Członkom Róż wielu łask Bożych od Miłosiernego Boga za przyczyną Matki Bożej Miłosiernej i Różańcowej. Oby zawsze jak najgorliwiej i jak najowocniej były zaangażowane w modlitwę i pracę na rzecz Parafii i Kościoła.

 

 

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 16.00 - 16.50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.