Cze 16, 2014

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Radgoszczy i parafii pw. św. Kazimierza w Radgoszczy w roku szkolnym 2012/13

 

Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu, które wyrażają się w wielorakich posługach. Pragnę wyrazić moje uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tej działalności. To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych. Antykulturze śmierci, która wyraża się na przykład w narkotykach, przeciwstawia w ten sposób miłość, która nie szuka siebie samej, ale która właśnie w gotowości «utracenia siebie» (por. Łk 17,33 i nn.) dla drugiego jawi się jako kultura życia. Benedykt XVI (Encyklika Deus Caritas est).

 

Działalność Koła określa Regulamin i roczny Plan pracy. Regulamin jest dokumentem zawierającym główne cele, zadania SKC, wskazuje na prawa i obowiązki jego członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są natomiast konkretne zadania do realizacji, które stanowią propozycje samej młodzieży oraz wytypowanego Opiekuna i Asystenta kościelnego Koła. Obszarem działania Szkolnego Koła Caritas jest: szkoła, środowisko lokalne, parafia.

W opracowanym rocznym planie pracy dopuszcza się modyfikacje zaplanowanych działań z uwagi na bieżące potrzeby oraz sytuacje, którym trzeba zaradzić. Praca Koła opierać się będzie przede wszystkim na działaniach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie SKC będą w danym czasie pomagać i czym będą się zajmować.

Spotkania robocze i formacyjne odbywają się systematycznie raz w tygodniu i trwają 90 minut. W sytuacjach tego wymagających częstotliwość spotkań może zostać zwiększona.

Stałym zadaniem jest prowadzenie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki oraz zamieszczanie artykułów o działalności Koła w szkolnej gazetce Rówieśnik.

 

Opiekun Koła: mgr Magdalena Szwajkosz                                                                      Asystent kościelny: ks. dr Marek Łabuz

 

Na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym wybrany został Zarząd Szkolnego Koła Caritas w skład, którego wchodzą:

 

1. Przewodnicząca   – Klaudia Zawiślak kl. IA

2. Zastępca               – Paulina Burzec kl VI a

3. Skarbnik               – Wiktoria Biel kl. VI a

4. Sekretarz              – Angela Mazur III B

 

MIESIĄC

DZIAŁANIE

WSPÓŁPRACA

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

2012

 • AKCJA CHARYTATYWNA „PLECAK” – zbieranie artykułów i przyborów szkolnych.
 • Wizyta w HOSPICJUM w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Pozyskanie nowych członków do pracy w Kole.
 • Zaplanowanie pracy w nowym roku szkolnym. Wybór zarządu Koła i przedyskutowanie propozycji do planu pracy na nowy rok szkolny 2012/13.
 • Pielgrzymka do Odporyszowa – modlitwa za chorych.
 • Sprzedaż znaczków pocztowych z fotografią naszego kościoła.

Asystent duchowy

 

Opiekun

 

Asystent duchowy

 

Opiekun

 

Asystent duchowy

 

Opiekun i Członkowie

Asystent duchowy,

Ks. katecheta

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

2012

 • Wspomaganie Parafialnego Zespołu Caritas w podejmowanych działaniach.
 • Udział członków SKC w nabożeństwach różańcowych (prowadzenie różańca).
 • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
 • Wykonanie przez dzieci wiązanek na zapomniane groby.
 • Pomagamy chorym dzieciom z naszej parafii.
 • Wyjście na miejscowy cmentarz i porządkowanie zapomnianych grobów przed dniem 1 listopada.
 • Konkurs wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu

Bibliotekarz,

 

Opiekun,

 

Ks. katecheta

 

Nauczyciel plastyki,

 

Opiekun

 

Bibliotekarz,

Opiekun

 

 

 

 

LISTOPAD

2012

 • Pamięć o tych, którzy odeszli -gazetka tematyczna.
 • Wyjście na parafialny cmentarz i modlitwa za zmarłych.
 • Zbiórka nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego.
 • Zbieramy przybory szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Pomagamy potrzebującym.

Opiekun

 

Opiekun

 

 

pracownicy świetlicy szkolnej

 

Opiekun

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

2012

 • Światowy Dzień Wolontariatu (5 grudnia) – spotkanie formacyjne, gazetka tematyczna.
 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – pomoc w rozprowadzaniu świec i przygotowanie gazetki tematycznej. (przy kościele i w domach).
 • Organizujemy paczki dla dzieci niepełnosprawnych         z okazji dnia Świętego Mikołaja
 • Pomoc w przygotowaniu jasełek bożonarodzeniowych i wystawienie dla społeczności gimnazjalnej.
 • Przygotowanie stroików i kartek świątecznych dla osób samotnych z terenu parafii.
 • Odwiedzamy samotnych.

Wolontariusze,

Nauczyciele

Caritas,

Asystent duchowy

Opiekun,

Asystent duchowy

Opiekun,

Nauczyciele

Nauczyciel plastyki,

Opiekun

 

 

STYCZEŃ

2013

 • Udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek.
 • Opłatek w Kole.
 • Kolędnicy misyjni, współpraca.
 • Wyjazdy na lodowisko.

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Gminy

Pani katechetka

Nauczyciele

 

LUTY

2013

 • Zabawa walentynkowa dla dzieci ze Szkolnego Koła Caritas.
 • Gazetka tematyczna z okazji dnia św. Walentego i okresu Wielkiego Postu.
 • Światowy Dzień Chorego – przygotowanie obchodów.
 • Spotkanie formacyjne – (Światowy Dzień Chorego 11.02 Matki Bożej z Lourdes Cuda Pana Jezusa kiedyś i dziś za wstawiennictwem Matki Bożej”.
 • Zbiórka nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego.
 • Zamieszczenie w gazetce szkolnej sprawozdania z działalności SKC za I semestr
 • Prowadzenie kroniki Koła.

Współpraca z samorządem uczniowskim

Asystent duchowy, Opiekun

Asystent duchowy

Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun

 

MARZEC

2013

 • Jałmużna Wielkopostna – gazetka tematyczna. Przeprowadzenie przez ks. Proboszcza wykładu na temat Jałmużny Wielkopostnej.
 • Pomagamy choremu Pawełkowi (zbiórka i sprzedaż makulatury).
 • Pomoc w przygotowaniu Misterium wielopostnego dla uczniów naszej szkoły i parafian.
 • Akcja charytatywna Stół wielkanocny – zbiórka na rzecz Państwowego Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej dla młodzieży.
 • Wizyta w domu dziecka i przekazanie darów.

Asystent duchowy, Opiekun, Skarbnik

Asystent duchowy

Katecheta, Opiekun

Bibliotekarz, Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun

 

MAJ

2013

 • Wypoczynek, który bawi i rozwija - rajd rowerowy z udziałem   ks. Proboszcza.
 • Matce Bożej śpiewajmy najpiękniej – Gminny Konkurs Pieśni Maryjnych.
 • Udział w nabożeństwach majowych (śpiewanie Pieśni Maryjnych przy kapliczkach z chorymi i samotnymi).
 • Przygotowanie albumu kapliczek i krzyży przydrożnych.
 • Przygotowanie dzieci do konkursu pn. Bądź Wielkim.
 • Przygotowanie montażu słowno – muzycznego z okazji Dnia Matki (w kościele).

Asystent duchowy, Opiekun

Gminny Referat ds. Kultury i Promocji Gminy

Starostwo Powiatowe Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia

Pani Organistka

 

 

CZERWIEC

2013

 • Wołanie głodnych i cierpiących - gazetka tematyczna i akcja plakatowa na terenie szkoły z okazji Dnia Dziecka, uwrażliwiająca na potrzeby najmłodszych z Krajów Trzeciego Świata.
 • Udział w spotkaniu diecezjalnym Szkolnych Kół Caritas .
 • Spotkanie modlitewne członków Szkolnego Koła Caritas z zaproszeniem do udziału członków innych organizacji i kół działajacych przy szkole – podziękowanie Bogu za kolejny rok pracy.
 • Publikacja w gazetce szkolnej artykułów z ważnych wydarzeń z życia naszego Koła
 • Wyjazd do Hospicjum do Dąbrowy Tarnowskiej na         festiwal.
 • Spotkanie przy ognisku z okazji Dnia Dziecka.
 • Podsumowanie przeprowadzonych. akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy.
 • Prowadzenie kroniki Koła.

Asystent duchowy, Opiekun, Rodzice

Opiekunowie kółek zainteresowań

Opiekun, Sekretarz SKC

Asystent duchowy, Opiekun

Asystent duchowy, Opiekun, Sekretarz.

 

Ks. Marek Łabuz                                                                   mgr Magdalena Szwajkosz

Asystent duchowy SKC                                                         Opiekun SKC

 

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ja z radością. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Żyj najpiękniej jak umiesz. Po swojemu spełniaj się.  

 

 

                          Lista członków SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 2012/13

 

1.  Burzec Paulina

2.  Błocho Daria

3.  Błocho Hubert

4.  Błocho Natalia

5.  Kowalska Gabriela

6.  Mazur Angela

7.  Mazur Arkadiusz

8.  Mazur Natalia

9.  Mazur Tomasz

10.Pikul Damian

11.Pikul Paulina

12.Powroźnik Katarzyna

13.Pyzik Patrycja

14. Zawiślak Klaudia

N    

 

              Najciekawsze osiągnięcia SKC w roku szkolnym 2012/13

 

 

                                   Akcja Tornister uśmiechu

 

 

W sierpniu dzieci ze szkolnego Koła Caritas wraz z ks. Proboszczem i Opiekunem współpracując z diecezjalnym Caritas zorganizowały, akcję „Tornister uśmiechu” celem której było wyposażenie w przybory szkolne uczniów z najuboższych rodzin. Tornistry pełne zeszytów i przyborów otrzymało dwanaścioro dzieci z naszej parafii.

 

                                   Pomagamy Rodzinie Rysiów

 

W czasie Adwentu dzieci ze szkolnego Koła Caritas postanowiły wesprzeć koleżankę ze szkoły, która znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ zmarł jej tatuś, a mama bez pracy musiała utrzymywać siedmioro dzieci, brakowało im pieniędzy na buty, kurtki itp. Członkowie Szkolnego Koła po Mszy św. Wręczyły najmłodszej z rodzeństwa kopertę z kwotą 140 zł. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży świec na wigiliny stół, które rozprowadzali członkowie SKC. Rodzina bardzo się ucieszyła przekazanym darem i serdecznie podziękowała z ofiarę.

 

                                 Znaczki pocztowe naszego kościoła

 

Z okazji 150-lecia jubileuszu Kościoła pw. św. Kazimierza w Radgoszczy, z inicjatywy ks. Proboszcza zostały wydane znaczki pocztowe ze zdjęciem naszego Kościoła, które wspólnie z członkami Szkolnego Koła Caritas naklejaliśmy na koperty. Znaczki z kopertami zostały rozprowadzone w szkole i przed kościołem. Dochód ze sprzedaży został przekazany rodzinie Rysiów.

 

                                Święty Mikołaj rozdaje prezenty chorym dzieciom

 

5 grudnia zapisał się w pamięci wszystkich niepełnosprawnych dzieci jako wyjątkowy dzień. Wtedy to wszystkie dzieci niepełnosprawne zostały zaproszone przez ks. Proboszcza i członków Szkolnego Koła Caritas. Każde z nich otrzymało od św. Mikołaja piękne prezenty: słodycze, owoce i misie wykonane przez dzieci z SKC. Po otrzymaniu prezentów wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę i w ten sposób bardzo serdecznie podziękowały św. Mikołajowi za piękne dary.

 

                                    Dzieci ze SKC pomagają w budowie tarnowskiego hospicjum

 

Zbyt często życie ludzkie rozpoczyan się i konczy

pozbawione radosci i pozbawione nadziei (Jan Paweł II)

 

30 stycznia 2013 roku dobiegł końca Małopolski Konkurs „Hospicjum – czas nadziei i miłości”, którego organizatorami byli Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Prezes Fundacji Kromka Chleba w Tarnowie Anna Czech i Dyrektor Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie Jolanta Szura. Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy o założeniach i funkcjonowaniu opieki hospicyjnej oraz uwrażliwienie ich na cierpienie osób nieuleczalnie chorych. Opieka paliatywno - hospicyjna charakteryzuje się szczególną filozofią. W znacznym stopniu oparta jest na empatii, życzliwości i serdeczności zarówno dla samego chorego, jak również dla jego rodziny. Zmierza do zapewnienia ulgi w cierpieniu, przy poszanowaniu i zaakceptowaniu człowieka cierpiącego niezależnie od reprezentowanych przez niego poglądów, poziomu wykształcenia, trybu życia, wyznawanej religii czy jakichkolwiek innych czynników.

Prawie pół tysiąca uczniów małopolskich szkół wzięło udział w konkursie plastyczno-literackim „Hospicjum - czas nadziei i miłości”. Najpiękniejsze aforyzmy, sentencje i grafiki znalazły się w wydanym właśnie albumie – kalendarzu, z którego dochód przeznaczony jest na budowę hospicjum w Tarnowie.Niepodważalnym sukcesem uczniów naszej szkoły stał się fakt wyróżnienia, (bo tylko takie kategorie nagród funkcjonowały w konkursie), aż 3 prac literackich i 1 pracy plastycznej uczniów ze Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Publicznych w Radgoszczy. Na uroczystej Gali podsumowania Konkursu w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z rąk Ks. biskupa Andrzeja Jeża – Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, Pana Aleksandra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Wiceprezydent Tarnowa – Krystyny Latały wyróżnienia i nagrody otrzymali: Aleksandra Kruk, Magdalena Kruk, Agnieszka Kaczocha i Jakub Burzec.

          Osoby wręczające nagrody szczerze gratulowali naszej szkole tak dużego sukcesu, a jeszcze bardziej tego, że jesteśmy otwarci na drugiego człowieka, gotowi nieść mu pomoc, wspierać Go w ciężkich chwilach choroby i umierania, że mamy otwarte i współczujące serca. Sukces naszej szkoły w Konkursie o takiej tematyce współgra doskonale z tym, co robią na przestrzeni kilku ostatnich lat uczniowie – wolontariusze pracujący w Szkolnym Kole Caritas, czują ideę pomocy bliźniemu, utożsamiają się z nią i pięknie wprowadzają w czyn.

                                    

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 16.00 - 16.50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.