Historia Parafii pw św. Kazimierza w Radgoszczy

Radgoszcz jest malowniczą miejscowością położoną na południu Polski. Według podziału administracyjnego należy do województwa małopolskiego, powiatu Dąbrowa Tarnowska. Leży między Dąbrową Tarnowską, Radomyślem, a Szczucinem. Należy do diecezji tarnowskiej, a dokładniej do dekanatu dąbrowskiego.

 

Pierwsza historyczna wzmianka o Radgoszczy pojawia się w dokumentach z 1500 r. w związku z wyszczególnieniem wsi należących do klucza radgoskiego. Rejestr poborowy z 1581 r. informuje, że Radgoszcz liczyła 170 mieszkańców, wchodziła w skład powiatu wiślickiego, w późniejszym okresie należała do powiatu pilzneńskiego. Aż do połowy XIX w. miejscowość nie była parafią a jedynie kapelanią lokalną. Miejscowość należała do parafii w Dąbrowie Tarnowskiej. Parafią Radgoszcz została 7 sierpnia 1859 r. Miejscowość słynęła w regionie jako ośrodek produkcji gontów i bartnictwa. Oprócz rolnictwa, ludność zajmowała się eksploatacją piasku, żwiru i gliny. Dzieło pt. „Geografia albo Dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi, zawiera taką oto informację: „Radgoszcz, wieś sławna fabryką garnków radgoskich zwanych.” Krwawo zapisała się w Radgoszczy rabacja galicyjska. Gromada chłopów napadła na dwór i dokonała rzezi znajdujących się w nim właścicieli ziemskich. W czasie Powstania Styczniowego kilku ochotników z radgoskiej gminy wstąpiło do oddziału gen. Dunajewskiego. Radgoszczanie wspomagali powstańców żywnością, a po klęsce zaopiekowali się chorymi i rannymi. Smutną pamiątką po I wojnie światowe są 2 wojenne cmentarze w Radgoszczy i jeden w Narożnikach. Od 1934 r. Radgoszcz jest gminą. W latach II wojny światowej Radgoszcz została bardzo poważnie zniszczona przez działania wojenne zwłaszcza na przełomie 1944/45.

 

Obecnie Radgoszcz jest malowniczą wiejską miejscowością, o charakterze rolniczym, liczącą ok. 2600 mieszkańców. Chlubą miejscowości jest odnawiany z niezwykłym poświęceniem parafian, zabytkowy drewniany kościół pod wezwaniem św. Kazimierza. W jego wnętrzu możemy podziwiać 4 zabytkowe ołtarze, ambonę, chrzcielnicę i stacje drogi krzyżowej z XIX wieku. W Radgoszczy znajduje się obecnie siedziba Urzędu Gminy, ponadto jest oddział Poczty Polskiej, Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół Publicznych (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Przedszkole, Ochotnicza Straż Pożarna, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Wypoczynkowy w Narożnikach, oraz firmy dające utrzymanie mieszkańcom miejscowości: „Radbet”, „Tarsmak”, Zakład Komunalny, Stacja Paliw i ośrodek diagnostyki pojazdów.

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z parafią pw. św. Kazimierza w Radgoszczy

 

1661  Książe J. Lubomirski wybudował drewniany kościół pw. św. Kazimierza Wyznawcy w Radgoszczy.
1662  Bp M. Oborski eryguje „wikarię wieczystą” w Radgoszczy.
1663  Bp M. Oborski konsekruje drewniany kościół.
1748  Radgoszcz wchodzi w skład dekanatu i prepozytury tarnowskiej.
1808  Uległ zniszczeniu „rozpadł się” pierwszy kościół w Radgoszczy.
1844  Powstało „Towarzystwa trzeźwości i wstrzemięźliwości”.
1847  Bp J.G. Wojtarowicz nadaje kościołowi w Radgoszczy status kapelanii lokalnej. Do parafii przybył w charakterze pierwszego „kapelana lokalnego” ks. W. Prochazka.
1852  Władze austriackie wyrażają zgodę na przeprowadzenie składki na budowę nowego kościoła.
1859. 07. 08.  Bp J. Al. .Pukalski nadaje kapelanii lokalnej w Radgoszczy pełnię praw parafialnych. Ks. W. Prochazka zostaje mianowany I proboszczem.
1862.07.08.  Bp J. Al. Pukalski dokonuje konsekracji istniejącego do dziś kościoła.
1868  Dzięki staraniom proboszcza ks. St. Chodackiego w kościele zainstalowano organy.
1873  Proboszcz ks. J. Repczyński doprowadził do założenia Bractwa Różańca Wiecznego.
1876  Staraniem proboszcz ks. J. Repczyńskiego ufundowany ze składek parafian dzwon „Kazimierz”. Najstarszy dzwon pochodził z 1629 r.
1914  Dzięki staraniom proboszcza ks. Fr. Górskiego zakupiono trzeci dzwon „Maryja Józef” i
1915  Podczas inwazji rosyjskiej uległ zniszczeniu szpitalik dla ubogich (istniał od 1745 r.). S. Gucwa wykonał polichromię wnętrza kościoła (ornamentalna i figuralna).
1916  Wojsko austriackie zarekwirowało dzwony „Kazimierz” i „Maryja – Józef”. Po wojnie parafianie sprawili nowy dzwon, ponownie nadając mu imię „Maryja Józef”.
1984. 01. 17.  Powstaje parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Krzywdzie.
1985. 12. 01.  Poświęcenie kaplicy w Narożnikach wybudowanej staraniem proboszcz ks. St Kopecia..

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

  • poniedziałek 8.00 - 9.00
  • środa 16.00 - 16.50
  • piątek 8.00 - 9.00 
  • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.