Protokół ze spotkania PRD 19 stycznia 2018 r.

Protokół ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej 19 stycznia 2018 r.

 

 1. 1. W spotkaniu uczestniczyło 12 członków Rady Duszpasterskiej. Rozpoczęto je modlitwą, którą poprowadził ks. Proboszcz Marek Łabuz. Następnie ksiądz proboszcz – przewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Radgoszczy - powitał członków Rady, wręczając na ręce każdego członka Rady akt powołania do Duszpasterskiej Rady Parafialnej.
 1. 2. Parafialna Rada Duszpasterska spotkała się w celu wybrania zastępcy przewodniczącego Rady, sekretarza oraz omówienia bieżących potrzeb Parafii jak i planów przyszłych inwestycji w Parafii.
 1. 3. Pierwszym punktem programu był wybór zastępcy przewodniczącego Rady.

Głosowanie odbyło się zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej.

Po tajnym zgłoszeniu kandydatów, odbyły się dwa głosowania w wyniku których wyłoniony został zastępca przewodniczącego Rady pan Stanisław Warias z liczbą 7 głosów.

 1. 4. Kolejnym krokiem było desygnowanie sekretarza Rady, którym został pan Marek Krechniak.
 1. 5. Pod dyskusję poddany został problem wywozu śmieci na cmentarzu, organizacja ich zbiórki oraz koszty wywozu. Padło szereg propozycji z których wyłoniony został plan zagospodarowania śmieci w sposób najbardziej praktyczny, zapewniający czystość jak i dający spore oszczędności związane z zagospodarowaniem śmieci. Rada zgodnie podjęła decyzję, że każdy kto przynosi na cmentarz kwiaty i różnego rodzaju dekoracje, proszony jest o ich zabieranie do domu i oddawanie do śmieci domowych za które i tak już płaci.
 1. 6. Kolejnym punktem obrad był budżet Parafii, jego pozyskiwanie, wydatki Parafii związane z regularnymi opłatami za prace bieżące jak i konserwacyjne. Po zgłoszeniu propozycji przeprowadzono jawne głosowanie w wyniku którego Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wprowadzeniu regularnych comiesięcznych składek na wymienione potrzeby. Termin składki ogłaszany będzie w informacjach duszpasterskich tydzień przed planowaną składką, a składka będzie miała formę wolnych datków na tacę i w całości przeznaczona będzie na potrzeby Parafii. W związku z powyższym podjęto Uchwałę Duszpasterskiej Rady Parafialnej nr 1.
 1. 7. Przewodniczący Rady ks. Marek Łabuz poddał pod dyskusje wstępny plan wykonania utwardzenia drogi jak i terenu wokół kapliczki w sośninie. Omówiono zakres prac, wstępną datę ich realizacji oraz niezbędne działania potrzebne do jego realizacji. Pomysł ten spotkał się z akceptacją radnych w wyniku czego przeprowadzono jawne głosowanie w wyniku którego podjęto kolejną Uchwałę Duszpasterskiej Rady Parafialnej nr 2.
 1. 8. Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zakończyło się wspólną modlitwą.

                     Przewodniczący Rady Duszpasterskiej                                                           Sekretarz

                               ks. Marek Łabuz                                                                           Marek Krechniak

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza

33-207 Radgoszcz,
pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna:

 • poniedziałek 8.00 - 9.00
 • środa 16.00 - 16.50
 • piątek 8.00 - 9.00 
 • sobota 8.00 - 9.00  

Kancelaria jest nieczynna w I środę i w I piątek miesiąca z powodu spowiedzi św. i wyjazdu do chorych.

Bardzo prosimy - ze względu na naukę w szkole oraz inne zajęcia duszpasterskie o załatwianie spraw kancelaryjnych w godzinach jej otwarcia. Dziękujemy.
W niedziele i w święta kancelaria jest nieczynna.
Narzeczeni przyjmowani są po uprzednim uzgodnieniu.

Please publish modules in offcanvas position.