XXIV Niedziela Zwykła - 15 września 2013 r.

1. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach. Będziemy się modlić w kościele, ale także i w domach by wszystkie dzieci w naszej parafii wzrastały w łasce i mądrości Bożej, a przez to wyrosły na dobrych ludzi.

2. W środę różaniec o 1730 poprowadzi róża Teresy Kubek.

3. Prosimy aby dziewczynki zgłaszały się do chórku parafialnego, chłopcy do grupy kandydatów na ministrantów, a młodzież do grupy młodzieżowej.

4. Katecheza parafialna dla klasy I C gimnazjum w środę o godz. 17.15, o 18.00 Msza św. na którą zapraszamy rodziców.

5. Chociaż na prałatówce jest przedszkole, cały czas czynna jest biblioteka parafialna. Zapraszamy w każdą środę do wypożyczania książek, tym bardziej, że zostały zakupione nowe, bardzo ciekawe książki dla dzieci.

6. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie uroczystości posłania ks. Mateusza Gondka na misje. Bóg zapłać. Ks. Biskup Ordynariusz szczególne słowa podziękowania skierował pod adresem ministrantów i lektorów za wzorowo przygotowaną liturgię.

7. Z okazji posłania ks. Mateusza na Misje powstaje nowa Róża Misyjna – potrzeba jeszcze 7 osób. Chętnych prosimy o zgłoszenia do ks. Proboszcza.

8. Dziękujemy - Róży Misyjnej złożonej z chorych w parafii za ufundowanie dla ks. Mateusza ornatu maryjnego oraz Kołu Gospodyń Wiejskich za ufundowanie ornatu zielonego. Z pieniędzy parafialnych zostały ufundowane pozostałe dary ofiarne czyli jeden bogato zdobiony kielich mszalny, 3 ornaty, 3 stuły, 2 alby, 3 komplety korporałów, palek i puryfikaterzy oraz bursa. Wartość daru ołtarza to kwota 2500 zł. ponadto ofiarowaliśmy całą składkę ze Mszy św.

9. Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w pieszej pielgrzymce do Odporyszowa, a szczególnie p. Organistce Marii Augustyn za prowadzenie śpiewu i Ochotniczej Straży Pożarnej z Radgoszczy. Bóg zapłać.

10. U ministrantów można nabywać książkę o naszej parafii.

11. Dziękujemy mieszkańcom Porąb za wykonaną pracę w ogrodzie plebańskim. Do dokończenia prac w sobotę od godz. 8.00 zapraszamy parafian: Tyński Bronisław, Kozicki Jacek, Żurawski Dariusz, Golemo Dariusz, Mikus Teofil, Kawa Grzegorz, Wawrzonek Stanisław, Galus Franciszek, Warias Józef, Seternus Bożena, Wąchała Edward, Surgot Marian.

12. Zachęcamy do zakupienia Gościa Niedzielnego, z którego między innymi dowiemy się komu najbardziej pomaga papież Franciszek. Jest także Mały Gość Niedzielny z ciekawą magnetyczną niespodzianką dla dzieci. W przyszłą niedzielę będzie rozprowadzany Kalendarz dla Rolników po 20 zł, oraz kalendarze z papieżem po 5 zł.

13. Dziękujemy osobom, które sprzątały w tym tygodniu kościół. Bóg zapłać. Do sprzątania w sobotę od godz. 8.00 mieszkańców z ul. Nowej: Kruk Maria, Wałaszek Maria, Ławicki Stanisław, Nytko Stanisława.

Please publish modules in offcanvas position.