Jubileusz Kobiet

Komunikat Biskupa Tarnowskiego z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego – Jubileusz Kobiet

Drodzy Diecezjanie! Drodzy Bracia i Siostry!

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Kościele w Polsce z obchodami Dnia Świętości Życia. W tym dniu, będącym pamiątką zwiastowania przez Bożego Posłańca Maryi Pannie, że zostanie Matką Syna Bożego, składamy Bogu – dawcy wszelkiego życia – nasze dziękczynienie za każde ludzkie życie. W sposób szczególny otoczymy naszą modlitwą i troską wszystkie kobiety w stanie błogosławionym. W nich nowe życie i one same potrzebują opieki, miłości i szacunku.

Dla wspólnoty naszego diecezjalnego Kościoła, świętującego swój jubileusz, tegoroczna uroczystość Zwiastowania Pańskiego będzie okazją do dziękczynienia Bogu za dar matek i kobiet naszej diecezji, które na przestrzeni kolejnych pokoleń wiernie realizowały swoje powołanie do macierzyństwa przekazując nie tylko dar fizycznego życia, ale również skarb wiary, dzięki któremu człowiek rodzi się w przestrzeni ducha.

Zapraszam zatem wszystkie kobiety naszej diecezji, matki i kobiety w stanie błogosławionym oraz osoby podejmujące duchową adopcję dziecka poczętego, w najbliższy piątek 25 marca, do wspólnotowego dziękczynienia i modlitwy w bazylikach naszej diecezji: w Bochni, Limanowej, Mielcu, Nowym Sączu, Szczepanowie, Tarnowie i Tuchowie. Godziny uroczystej celebry podane są na jubileuszowych plakatach.

W tym dniu, jako wspólnota modlącego się Kościoła, będziemy prosić Boga o łaskę poszanowania i pełnej ochrony prawnej – każdego ludzkiego życia. Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Stwórcy życia, będziemy upraszać obfitość potrzebnych łask dla matek i kobiet naszej diecezji, by na wzór Maryi wypowiadały zawsze „tak" wobec życia własnego dziecka.

W klimacie jubileuszowego dziękczynienia proszę wszystkich, zwłaszcza mężów i synów o serdeczną wdzięczność wobec żon i matek; o wyrażenie podziękowania i uznania za ich pracę i poświęcenie dla rodziny. Apeluję o codzienną wdzięczność za trudy macierzyństwa i wychowywania młodego pokolenia. Ze swej strony dziękuję im za to, że są pierwszymi zwiastunkami Bożej miłości i uczą życia wg Ewangelii.

Z serca zapraszam wszystkie diecezjanki do wspólnego świętowania, do zyskiwania jubileuszowych odpustów, do pogłębionego przeżywania daru fizycznego i duchowego macierzyństwa, jako tajemnicy komunii z Bogiem Stwórcą i Dawcą wszelkiego życia.

Na obfite czerpanie z łask jubileuszu, na pielgrzymowanie do bazylik i głębokie przeżywanie Wielkiego Postu wszystkim Wam Siostry i Bracia z serca błogosławię: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

†Wiktor Skworc
BISKUP TARNOWSKI

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza Królewicza

33-207 Radgoszcz,
ulica Pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.