Gru 25, 2017

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, następnie Ksiądz Proboszcz odczytał fragment z Ewangelii Św. Mateusza (11, 28 – 30) „słodkie jarzmo – lekkie brzemię”. Rozmowa formacyjna ukierunkowana była na uświadomienie zebranym, że to właśnie Jezus, jest tym, który zaprasza nas wszystkich, bez wyjątku, szczególnie, gdy świat zawodzi - żebyśmy do Niego przychodzili, gdy jesteśmy utrudzeni i obciążeni nie tylko fizycznie, ale i psychicznie - zapewniając jednocześnie, że czeka na nas o każdej porze i zawsze ma dla nas czas. Najlepszym miejscem do takich spotkań jest kościół. Kluczem do wszystkiego jest wiara. Jezus zapewnia nas, że, jeżeli Mu zaufamy i przyjmiemy Jego „zasady”, zaczniemy stawać się prawdziwie pokorni, szczerą pokorą, zmienimy perspektywę postrzegania życia i spraw codziennych, wówczas to zaleczą się rany naszych serc. Znajdziemy wewnętrzny spokój i równowagę.

W rozważaniu zwrócono uwagę, że bezwzględnie ważnym jest aby ciągle uświadamiać ten fakt dzieciom i młodzieży, a jednocześnie starać się tak realizować proces wychowawczy, by zawsze, a szczególnie w trudnościach, z jakimi przychodzi się im mierzyć, widziały w rodzicach, księżach i kościele sprzymierzeńców, do których mogą się zwrócić w każdej chwili i trudności, a co najważniejsze, że nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia.

Następnie wysłuchano relacji uczestniczki, ze spotkania w święto patronalne Akcji Katolickiej, które odbyło się 26 listopada w Tarnowie z udziałem JE Bpa Andrzeja Jeża.

W dalszej części omówiono sprawę prowadzenia Kroniki z działalności Oddziałui opracowano roboczą wersję Planu pracy na 2018 rok.

Modlitwą objęto przygotowanie do spowiedzi parafialnej przed Bożym Narodzeniem, polecając wstawiennictwu Maryi zatwardziałych grzeszników.

Dokonano też przyjęcia 1 osoby na kandydata do POAK.

Lis 12, 2017

Listopadowe spotkanie POAK rozpoczęło się modlitwą za byłego proboszcza naszej parafii śp. ks. kan. Ignacego Piwowarskiego.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii św. Łukasza (14, 25-33), rozpoczęła się krótka medytacja prowadzona przez ks. Proboszcza. „Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa”. To polecenie w pierwszej kolejności odnosi się do uczniów Chrystusa w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli papieża, biskupów i kapłanów. Oni są wezwani do dawania świadectwa Chrystusowi i do tego potrzebne jest ich bezwarunkowe oddanie się na Jego wyłączną służbę – czyli rezygnacja z założenia małżeństwa i rodziny. Wezwanie Jezusa odnosi się także do osób świeckich, w takim stopniu w jakim realizują obowiązki swojego stanu. Pomocną staje się tu zasada podana przez św. Augustyna: „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu wszystko inne jest na właściwym miejscu.” Dlatego też, mężczyzna po zawarciu sakramentu małżeństwa jest zobowiązany do bardzo ścisłej zażyłości z żoną. Miłość do mamy musi ustąpić miłości żony. Podobnie jest w sytuacji żony.

Po medytacji ustalono przebieg uroczystości patronalnej AK w uroczystość Chrystusa Króla. Do Tarnowa uda się skromna delegacja, pozostali wezmą udział w Mszy św. o godz. 10.00 w kościele.

Następnie dyskutowano nad duszpasterskim poczynaniami ks. kan. Ignacego Piwowarskiego. Jako kapelan Solidarności ukrywał na wcześniejszej parafii w Bereście działaczy Solidarności i dlatego będąc w Radgoszczy, już po zmianach politycznych, korzystając z życzliwości tych którym udzielał schronienia pomagał w uzyskaniu dotacji ministerialnych w przeprowadzeniu kanalizacji i telefonizacji Gminy Radgoszcz.

Na koniec spotkania Ks. Proboszcz poprosił, by członkowie AK osobiście zaangażowali się w zbieranie podpisów pod rezolucją w sprawie obrony dzieci chorych przez urodzeniem przed dokonywaniem na nich aborcji. Dzięki tej inicjatywie nazajutrz zebrano 60 podpisów w obronie dzieci nienarodzonych.

Lis 16, 2017

Pierwsze powakacyjne spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej rozpoczęło się od modlitwy. Ks. Proboszcz odczytał fragment Ewangelii o Modlitwie Pańskiej i w chwili biblijnej refleksji analizował poszczególne jej wezwania. Zwrócił przy tym uwagę, że coraz częściej spotykamy się nowymi tłumaczeniami tej modlitwy: Niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie Twoje Królestwo... Zdarza się jednak czasem, że niezbyt poprawne odmawiania tej modlitwy doprowadza do jej wypatrzenia i nie jest to bynajmniej wynikiem „nowego tłumaczenia”. Ważne jest więc, by wszyscy którzy prowadzą modlitwy wspólnotowe np. w kościele poprawnie je odmawiali, by nie uczyć uczestników nabożeństw nie poprawnego odmawiania modlitw. Warto i trzeba codziennie modlitwę Pańska odmawiać ale ze zrozumieniem i należną czcią. W czasie dyskusji rozmawiano o innych modlitwach w tym o niektórych tzw. artykułach z wyznania wiary.

Po części formacyjnej podsumowano udział w pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, pielgrzymkę autokarową do Częstochowy po pielgrzymów oraz pieszą pielgrzymkę do Odporyszowa.

Podjęto dyskusję na temat dyżurów w bibliotece parafialnej, która jest czynna przez cały rok w każdą środę, godzinę, przed wieczorną Mszą św. W najbliższym czasie skład dyżurujących zostanie poszerzony, aby odciążyć dwie panie obecnie obsługujące bibliotekę.

Dane teleadresowe

Parafia pod wezwaniem 
św. Kazimierza Królewicza

33-207 Radgoszcz,
ulica Pl. św. Kazimierza 15
telefon (0-14) 641-41-05
e-mail radgoszcz1@diecezja.tarnow.pl

Aktualności

Ogłoszenia parafialne

Warto przeczytać

Please publish modules in offcanvas position.